Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala (lyhenne KYS[1], engl. Kuopio University Hospital eli KUH) (aiemmin myös Kuopion yliopistollinen keskussairaala ja Kuopion keskussairaala) on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Sen päätoimipiste sijaitsee Kuopiossa Puijonlaakson kaupunginosassa lähellä Itä-Suomen yliopiston Kuopion Savilahden kampusta.

KYSin Puijon sairaalan pääsisäänkäynnille johtava ajoväylä.

KYS vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja erityistason sairaanhoidosta Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Siellä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat ja opetussairaalana se tekee läheistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kuopion jälkeen sairaanhoitopiirin palveluita jäsenkunnista käyttää eniten Siilinjärvi, Varkaus ja Iisalmi.

KYS on Kuopion toiseksi suurin työllistäjä Kuopion kaupungin jälkeen; vuonna 2011 Kuopion yliopistollinen sairaala työllisti yhteensä 4 113 henkeä.[2] KYS on Suomen suurin lääkäreiden kouluttaja sisäänottomäärän perusteella. Siellä opiskelee vuosittain lähes tuhat perus- tai erikoistumisopintojaan tekevää lääkäriopiskelijaa. Tällä määrällä turvataan koko Itä-Suomen lääkäritarve. Lisäksi KYSissä harjoittelee tuhat muiden terveystieteiden ja hoitotyön ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen terveysalan opiskelijaa.

KYSissä toimii myös Epilepsiakeskus, joka tarjoaa vaikean epilepsian diagnostiikkaa ja hoitoa sekä aikuisille että lapsille. Yksikön erityisosaamista ovat kallonsisäiset aivosähkökäyrärekisteröinnit ja epilepsiakirurgia, jotka on valtakunnallisesti keskitetty Kuopioon ja Helsinkiin. Suurin osa Suomen epilepsiakirurgisista toimenpiteistä tehdään kuitenkin juuri Kuopiossa.

ToimipisteetMuokkaa

 
Puijon sairaala.

Puijon sairaalaMuokkaa

Puijon sairaala on KYSin pääsairaala. Se sijaitsee Kuopion tiedepuistossa Puijonlaaksossa. Kuopion tiedepuistossa (paljolti viereisen Savilahden kaupunginosan puolella) on KYSin lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Teknologiakeskus Teknia, Geologian tutkimuskeskus ja Tutkimuskeskus Neulanen.

Puijon sairaalan yhteydessä sijaitsee myös helikopterikenttä (ICAO: EFPJ) potilaskuljetuksia varten.

Julkulan sairaalaMuokkaa

 
Julkulan sairaala

Julkulan sairaalassa sijaitsevat psykiatrian osastot. Julkulan sairaala sijaitsee Kuopion Julkulan kaupunginosassa. KYSin psykiatrian poliklinikka ja Kuopion kaupungin aikuisten mielenterveyspalvelut toimivat saman katon alla Kuopion psykiatrian keskuksessa, joka sijaitsee Kotkankallionkadulla.

Alavan sairaalaMuokkaa

 
Kuopion yliopistosairaalan lapsi- ja nuorisopotilaisiin erikoistunut Alavan sairaala Haapaniemen kaupunginosassa.

Alavan sairaala toimii Kuopion Keihäskadulla. Siellä sijaitsevat esimerkiksi lastenpsykiatrian osastot. Sairaala sijaitsee Alavan kirkon ja Kuopion keskuskentän välisessä rinteessä Haapaniemen kaupunginosassa.[3]

Tarinan sairaalaMuokkaa

Tarinan sairaala sijaitsi Siilinjärvellä. Sen toiminnot lakkautettiin kesäkuussa 2015, ja palvelut siirtyivät Puijon sairaalan alueelle.

Itä-Suomen LaboratoriokeskusMuokkaa

Itä-Suomen Laboratoriokeskus (ISLAB) on palvelun tarjoajana KYSissä kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian alojen laboratoriotoiminnoissa.

HallintoMuokkaa

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, jonka toimikausi on sama kuin kunnallisvaalikausi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa kuntayhtymän hallitus.

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä mm. valmistelee sairaanhoitopiirin strategisia kysymyksiä ja seuraa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista.

PalvelualueetMuokkaa

KYSin organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen, hallintokeskukseen, kliinisiin hoitopalveluihin, kliinisiin tukipalveluihin sekä Kysteriin, jotka jakaantuvat edelleen palveluyksiköihin.

Hallintokeskus huolehtii kuntayhtymän johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa. Se ohjaa, tukee ja seuraa palvelualueiden toimintaa, valmistelee hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta.

Kliiniset hoitopalvelut on KYSin suurin palvelualue, johon on yhdistetty kaikki potilastyön ydintoiminnot. Palvelualue kattaa yli 30 erikoisalaa, työntekijöitä on yli 2 000, vuosittaisia poliklinikkakäyntejä yli 280 000 ja leikkauksia noin 21 000.

Kliiniset tukipalvelut tuottaa potilaiden hoidossa tarvittavat tukipalvelut, kuten kuvantamisen ja patologian tutkimukset, kuntoutuksen ja fysiologian palvelut sekä anestesia- ja leikkaussalitoiminnot. Lisäksi palvelualue järjestää ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon sekä lääkehuollon palvelut. Palvelualue vastaa myös hoitotyön opetuksesta, kliinisistä henkilöstöpalveluista ja varahenkilöstöstä.

Kysteri järjestää perusterveydenhuollon palveluja seitsemässä pohjoissavolaisessa kunnassa.

LähteetMuokkaa

  1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 9.4.2013.
  2. Suurimmat työnantajat Kuopiossa 1.1.2011 (pdf) (sivu 2) Kuopion kaupunki.
  3. Kuopion karttapalvelu (Aluejaot-kohdasta valita Kaupunginosat. Haku sanajonolla "KYS Alavan sairaala") Kuopion kaupunki, kuopio.fi. Viitattu 6.8.2016.

Aiheesta muuallaMuokkaa