Kuopion yliopistollinen sairaala

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylläpitämä yliopistosairaala Kuopiossa

Kuopion yliopistollinen sairaala (lyhenne KYS,[1] engl. Kuopio University Hospital eli KUH) (aiemmin myös Kuopion yliopistollinen keskussairaala ja Kuopion keskussairaala) on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Sen päätoimipiste sijaitsee Kuopiossa Puijonlaakson kaupunginosassa lähellä Itä-Suomen yliopiston Kuopion Savilahden kampusta. KYS vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois-Savon hyvinvointialueella[2] ja erityistason sairaanhoidosta Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla.[3] Siellä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat ja opetussairaalana se tekee läheistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
KYSin Puijon sairaalan pääsisäänkäynnille johtava ajoväylä.
KYSin Puijon sairaalan pääsisäänkäynnille johtava ajoväylä.
Sijainti
Osoite Puijonlaaksontie 2
70210 Kuopio
Organisaatio
Alue Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tyyppi yliopistollinen sairaala
Yhteistyöyliopisto Itä-Suomen yliopisto
Historia
Perustettu 1959
Linkki
Kotisivut pshyvinvointialue.fi/kys-kuopion-yliopistollinen-sairaala

KYS on Kuopion toiseksi suurin työllistäjä Kuopion kaupungin jälkeen; vuonna 2011 Kuopion yliopistollinen sairaala työllisti yhteensä 4 113 henkeä.[4] KYS on Suomen suurin lääkäreiden kouluttaja sisäänottomäärän perusteella.[5] Siellä opiskelee vuosittain lähes tuhat perus- tai erikoistumisopintojaan tekevää lääkäriopiskelijaa. Lisäksi KYSissä harjoittelee muiden terveystieteiden ja hoitotyön ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen terveysalan opiskelijaa.[6]

KYSissä toimii Epilepsiakeskus, joka tarjoaa vaikean epilepsian diagnostiikkaa ja hoitoa sekä aikuisille että lapsille. Yksikön erityisosaamista ovat kallonsisäiset aivosähkökäyrärekisteröinnit ja epilepsiakirurgia, jotka on valtakunnallisesti keskitetty Kuopioon ja Helsinkiin.[7] Suurin osa Suomen epilepsiakirurgisista toimenpiteistä tehdään kuitenkin juuri Kuopiossa.[8] Muiden KYS:n erityisosaamisalueiden osalta Sydänkeskus on ehdoton edelläkävijä koko maailmassa biologisen ohitusleikkauksen ja sydämen vajaatoiminnan geenihoidon kehittämisessä.[9][10][11] Lisäksi KYS:lla on yliopistolliselle sairaalalle tyypillinen suuri vastuu valtakunnallisissa kriisitilanteissa, kuten vuonna 2020 koronaviruspandemiassa koko valtakunnan tehohoidon koordinoinnissa.[12]

Toimipisteet muokkaa

 
Puijon sairaala.

Puijon sairaala muokkaa

Puijon sairaala on KYSin pääsairaala. Se sijaitsee Kuopion tiedepuistossa Puijonlaaksossa. Kuopion tiedepuistossa, osittain viereisen Savilahden kaupunginosan puolella, on KYSin lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Technopolis Kuopio (nykyään KPY Novapolis), Geologian tutkimuskeskus ja Tutkimuskeskus Neulanen.

Puijon sairaalaa on leimannut 2010- ja 2020-luvulla valtakunnallisestikin suuret saneeraus- ja uudisrakennushankkeet. KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelmassa peruskorjataan sairaalan vanhimmat rakennusosat ja vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus. Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettu uudisrakennusosa on otettu käyttöön helmikuussa 2020. Toisen vaiheen rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2020.[13][14] Vertailun vuoksi hankkeen kokonaiskustannukset ovat suurin piirtein saman verran kuin 2010-luvulla rakennetut Kaarisairaala, Sädesairaala ja uusi päivystyspoliklinikka yhteensä.[15]

Puijon sairaalan yhteydessä sijaitsee myös helikopterilentopaikka (ICAO: EFPJ) potilaskuljetuksia varten.[16]

Julkulan sairaala muokkaa

 
Julkulan sairaalan piha-aluetta ja hallintorakennus vasemmalla

Julkulan sairaala on vuonna 1959 käyttöön otettu psykiatrinen sairaala, missä sijaitsevat aikuis- ja nuorisopsykiatrian osastot.[17][18] Julkulan sairaala sijaitsee Kuopion Julkulan kaupunginosassa. Sairaalan 12-paikkainen vanhuspsykiatrian osasto lakkautettiin vuonna 2020 säästösyistä.[19]

2020-luvulla KYS:n psykiatrinen erikoissairaanhoito sekä avohoito halutaan keskittää uuteen psykiatriataloon, muun muassa Julkulan sairaalan ja Kuopion psykiatrian keskuksen sisäilmaongelmien sekä iäkkäiden tilojen epäkäytännöllisyyden takia.[20] Psykiatriataloa suunnitellaan Puijon sairaalan viereen, ja sen hinta olisi yli 30 miljoonaa euroa.[21][22] Psykiatriataloon on suunnitteilla uusina asioina muun muassa yksikkö vaativaa psykiatrista hoitoa tarvitseville nuorille.[23]

KYSin psykiatrian poliklinikka ja Kuopion kaupungin aikuisten mielenterveyspalvelut toimivat saman katon alla Kuopion psykiatrian keskuksessa, joka sijaitsi Kotkankallionkadulla, nykyään väistötiloissa Viestikadulla.

Alavan sairaala muokkaa

 
Kuopion yliopistosairaalan lapsi- ja nuorisopotilaisiin erikoistunut Alavan sairaala Haapaniemen kaupunginosassa.

Alavan sairaala toimii Kuopion Keihäskadulla. Siellä sijaitsevat esimerkiksi lastenpsykiatrian osastot. Sairaala sijaitsee Alavan kirkon ja Kuopion keskuskentän välisessä rinteessä Haapaniemen kaupunginosassa.[24]

Tarinan sairaala muokkaa

Tarinan sairaala sijaitsi Siilinjärvellä. Sen toiminnot lakkautettiin kesäkuussa 2015, ja palvelut siirtyivät osittain Puijon sairaalan alueelle (mm. käsikirurgia), sekä Julkulan sairaalaan (psykiatrian osastot).[25]

ISLAB muokkaa

Hyvinvointiyhtymä ISLAB on palvelun tarjoajana KYSissä kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian alojen laboratoriotoiminnoissa.[26]

Toiminta muokkaa

Hallinto muokkaa

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, jonka toimikausi on sama kuin kunnallisvaalikausi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa kuntayhtymän hallitus.

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä mm. valmistelee sairaanhoitopiirin strategisia kysymyksiä ja seuraa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista.

Tieteellinen tutkimus muokkaa

Tieteellinen tutkimus on osa KYS:n jokapäiväistä toimintaa. Tutkimalla KYS etsii uusia hoitomenetelmiä sekä arvioi käytäntöjen toimivuutta. KYS:n vahvoja tutkimusalueita ovat:

Palvelualueet muokkaa

KYSin organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen, hallintokeskukseen, kliinisiin hoitopalveluihin, kliinisiin tukipalveluihin sekä Kysteriin, jotka jakaantuvat edelleen palveluyksiköihin.

Hallintokeskus huolehtii kuntayhtymän johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa. Se ohjaa, tukee ja seuraa palvelualueiden toimintaa, valmistelee hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta.

Kliiniset hoitopalvelut on KYSin suurin palvelualue, johon on yhdistetty kaikki potilastyön ydintoiminnot. Palvelualue kattaa yli 30 erikoisalaa, työntekijöitä on yli 2 000, vuosittaisia poliklinikkakäyntejä yli 280 000 ja leikkauksia noin 21 000.

Kliiniset tukipalvelut tuottaa potilaiden hoidossa tarvittavat tukipalvelut, kuten kuvantamisen ja patologian tutkimukset, kuntoutuksen ja fysiologian palvelut sekä anestesia- ja leikkaussalitoiminnot. Lisäksi palvelualue järjestää ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon sekä lääkehuollon palvelut. Palvelualue vastaa myös hoitotyön opetuksesta, kliinisistä henkilöstöpalveluista ja varahenkilöstöstä.

Kysteri järjestää perusterveydenhuollon palveluja seitsemässä pohjoissavolaisessa kunnassa.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 31.5.2012. Viitattu 9.4.2013.
 2. Erikoissairaanhoidon palvelut - Pohjois-Savon hyvinvointialue - Pohjois-Savo Pohjois-Savon hyvinvointialue. Viitattu 28.1.2023.
 3. Yhteistyöalueet Soteuudistus. Viitattu 28.1.2023.
 4. Arkistoitu kopioSuurimmat työnantajat Kuopiossa 1.1.2011 (pdf) (sivu 2) Kuopion kaupunki. Arkistoitu 19.9.2016. Viitattu 12.8.2016.
 5. Lääketieteen opetus - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri psshp.fi. Arkistoitu 17.5.2020. Viitattu 4.4.2020.
 6. Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan opiskelijat - Pohjois-Savon hyvinvointialue - Pohjois-Savo Pohjois-Savon hyvinvointialue. Viitattu 19.11.2023.
 7. Epilepsiakeskus - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri psshp.fi. Arkistoitu 17.5.2020. Viitattu 4.4.2020.
 8. Neurokeskus - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri psshp.fi. Arkistoitu 17.5.2020. Viitattu 4.4.2020.
 9. Uusi sepelvaltimotautimalli helpottaa sydämen geenihoitojen arviointia Terveysportti. Viitattu 4.4.2020. [vanhentunut linkki]
 10. Biologinen ohitusleikkaus auttaa vaikeaan sepelvaltimotautiin | UEF www.uef.fi. Viitattu 4.4.2020.
 11. Seppo Ylä-Herttualalle jo kolmas ERC:n huippuapuraha – ensimmäisenä Suomessa - Uutiset - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri www.psshp.fi. Viitattu 4.4.2020. [vanhentunut linkki]
 12. Janne Laitinen: Kuopiolle iso rooli Suomen koronakriisin hoidossa: KYSin tehohoidon tilannekeskus varautuu potilaiden siirtoihin savonsanomat.fi – Savon Sanomat. Viitattu 4.4.2020.
 13. Uusi Sydän - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri www.psshp.fi. Arkistoitu 18.5.2020. Viitattu 4.4.2020.
 14. KYSin uusia tiloja otetaan käyttöön lähiviikkoina – potilashuoneet hyppäävät sairaalan mukaan uudelle tasolle Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 15. KYSin seuraava jätti-investointi lähestyy: yhtä kallis kuin viime vuosien suurhankkeet yhteensä Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 16. Luettelo lentopaikoista ja helikopterilentopaikoista ais.fi. Viitattu 17.11.2023.
 17. Aikuispsykiatria - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri www.psshp.fi. Viitattu 4.4.2020.
 18. Nuorisopsykiatria - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri www.psshp.fi. Viitattu 4.4.2020.
 19. Vanhusten mielenterveystyöstä leikataan Kuopiossa, vaikka hoitopaikat ovat jatkuvasti täynnä – tutkijat huolissaan vanhuspsykiatrian tilasta Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 20. Psykiatrian hoito halutaan keskittää Kuopiossa uuteen psykiatriataloon Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 21. Marita Tiihonen: Yli 30 miljoonan euron psykiatriataloa suunnitellaan Puijon sairaalan kylkeen savonsanomat.fi – Savon Sanomat. Viitattu 4.4.2020.
 22. KYSin psykiatriatalon hankesuunnitelma 5.4.2018 [1]
 23. Kuopioon suunnitteilla uusi yksikkö vaativaa psykiatrista hoitoa tarvitseville nuorille Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 24. Kuopion karttapalvelu (Aluejaot-kohdasta valita Kaupunginosat. Haku sanajonolla "KYS Alavan sairaala") Kuopion kaupunki, kuopio.fi. Viitattu 6.8.2016.
 25. Tarinan sairaalan lakkautusta esitetään sittenkin vuodelle 2015 Yle Uutiset. Viitattu 4.4.2020.
 26. Elämä on tutkimisen arvoista » Islab islab.fi. 9.6.2022. Viitattu 28.1.2023.
 27. Tieteellinen tutkimus - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri www.psshp.fi. Arkistoitu 17.5.2020. Viitattu 4.4.2020.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Hannula, Seppo: Lasaretista yliopistolliseksi sairaalaksi, 200 vuotta Kuopion lääninsairaalan, keskussairaalan ja yliopistollisen sairaalan historiaa. 1994.