Avaa päävalikko

Haapavesi

kaupunki Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
Tämä artikkeli kertoo kaupungista. Muita merkityksiä on täsmennyssivulla.

Haapavesi (entinen nimi Haapajärvi, Pyhäjoen srk. kappeliseurakunta v. 1863 asti.)[7][8][9][10] on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Pyhäjoen varrella Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Oulun Eteläisessä. Kaupungissa asuu 6 855 ihmistä[2] ja sen pinta-ala on 1 086,15 km², josta 36,33 km² on vesistöjä[1]. Väestötiheys on 6,53 asukasta/km². Haapaveden naapurikunnat ovat Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Raahe, Siikalatva ja Ylivieska.

Haapavesi
Haapavesi.vaakuna.svg Haapavesi.sijainti.suomi.2008.svg

vaakuna

sijainti

Haapaveden keskustaa kesäkuussa 2017.
Haapaveden keskustaa kesäkuussa 2017.
Sijainti 64°08′15″N, 025°22′00″E
Maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Seutukunta Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Kuntanumero 071
Hallinnollinen keskus Haapaveden keskustaajama
Perustettu 1866
– kaupungiksi 1996
Kokonaispinta-ala 1 086,15 km²
107:nneksi suurin 2019 [1]
– maa 1 049,82 km²
– sisävesi 36,33 km²
Väkiluku 6 855
139:nneksi suurin 31.12.2018 [2]
väestötiheys 6,53 as./km² (31.12.2018)
Ikäjakauma 2016 [3]
– 0–14-v. 21,5 %
– 15–64-v. 57,6 %
– yli 64-v. 20,9 %
Äidinkieli 2016 [4]
suomenkielisiä 98,3 %
– muut 1,6 %
Kunnallisvero 22,00 %
11:nneksi suurin 2019 [5]
Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala
Kaupunginvaltuusto 27 paikkaa
  2017–2021[6]
 • Kesk.
 • Vas.
 • Ps.
 • Kok.

17
5
4
1
www.haapavesi.fi

Yritystoiminta perustuu raaka-ainevaroihin, joita jalostavat muun muassa Kanteleen voima, Vapo sekä Valio, joka tunnetaan erityisesti valmistamastaan Oltermanni-juustosta.[11] Haapaveden Eskolanniemessä on toiminut myös maailman suurin yksinomaan sähköä tuottava turvevoimalaitos. Haapavedellä ilmestyy Haapavesi-paikallislehti.

HistoriaMuokkaa

Haapaveden vanhimmat ihmisestä kertovat löydöt ovat kivikaudelta. Varsinkin Ainalin ympäristöstä on tavattu runsaasti kivikauteen ajoitettuja löytöjä. Kalaisan Pyhäjoen ympärille sijoittuva Haapavesi oli rautakaudella tärkeä eränkäyntialuetta. Pysyvä asutus levisi Haapavedelle 1500-luvulla. Pyhäjoen rantamaille asettuneet asukkaat saapuivat pääosin Savosta, mutta osaksi myös rannikolta.[10]

Haapavetisten varhaisimmat elinkeinot olivat kalastus, metsästys ja maatalous. Tervanpoltto aloitettiin 1600-luvun alkupuolella ja se oli laajimmillaan seuraavan vuosisadan jälkipuolella. Tervanpolton suosioon vaikutti ennen kaikkea Haapaveden edullinen sijainti, kuntaa halkova Pyhäjoki mahdollisti vaivattoman tervankuljetuksen rannikolle. Osittain tervanpolton laajamittaisuuden vuoksi Haapaveden teollisuustoiminta oli pitkään lähes olematonta. Kylpyläsaaressa kirkonkylän välittömässä läheisyydessä toimi vuosina 1887-1926 terveyskylpylä, jossa annettiin muta- ja savikylpyjä. Kylpyjen välillä nautittiin Askon terveyslähteen vettä. Asukkaita Haapavedellä oli 1860-luvun puolivälissä n. 4500. Suurina nälkävuosina kunnan asukasluku putosi alle 4000. Vuonna 1920 kunnan asukasluku oli kuitenkin jo yli 7000.[10]

 
Haapaveden vanha kirkko.

Pyhäjoen seurakunnan kappeliseurakuntana Haapavesi mainitaan ainakin jo 1640-luvulla, jolloin kunnan ensimmäinen saarnahuone rakennettiin. Itsenäiseksi seurakunnaksi se erotettiin 1863, mikä kuitenkin toteutui käytännössä vasta 1874. Haapaveden kunta perustettiin jo 1866. Haapaveden nimenä oli 1870-luvulle asti Haapajärvi. Seurakunnan toinen kirkko rakennettiin 1690-luvulla ja kolmas, 1981 palanut puinen ristikirkko, 1784. Kunnan nykyinen kirkko valmistui 1984.[10]

Haapavesi liittyy läheisesti Suomen hiihtourheilun historiaan. Seudun suurhiihtäjistä ovat tunnetuimpia ensimmäisten Oulun hiihtojen (1889) voittaja Aappo Luomajoki (1845-1919), Juho Ritola (1871-1959), Matti Koskenkorva (1880-1965) sekä Suomen ensimmäisen hiihdon olympiamitalin saavuttanut Tapani Niku. Haapaveden hiihtäjien menestyksen myötä tuli kuuluisaksi myös Haapavedellä kehitetty suksityyppi ns. haapavetinen, joka pian levisi laajalle Haapaveden ulkopuolellekin. Haapavetinen oli aikaisemmin käytettyä ns. metsäsuksea pitempi (pituus lähes 3m) ja kapeampi (leveys n. 7cm). Haapavetinen oli kilpahiihtäjien suosiossa 1880-luvulta 1910-luvulle.[10]

Vuonna 1892 ruustinna Nora Pöyhönen perusti Haapaveden kotitalousoppilaitoksen, Suomen ensimmäisen tytöille tarkoitetun talouskoulun. Oppilaitoksen alkuperäinen nimi oli kasvitarha- ja keittokoulu, myöhemmin kotitalousopisto, sekä emäntäkoulu. Nykyään koulu kuuluu Haapaveden ammattioppilaitokselle. [12]

Toisen maailmansodan jälkeen Haapavedelle asutettiin soanlahtelaisia evakoita. Tämän seurauksena Kytökylään rakennettiin vuosina 1961-1962 ortodoksisen kirkon jälleenrakennuslain perusteella ortodoksinen rukoushuone.

VäestönkehitysMuokkaa

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty kaupungin väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta 1980 lähtien. Käytetty aluejako on 1.1.2017 tilanteen mukainen.

Haapaveden väestönkehitys 1980–2015
Vuosi Asukkaita
1980
  
7 351
1985
  
7 782
1990
  
8 190
1995
  
8 349
2000
  
7 983
2005
  
7 680
2010
  
7 418
2015
  
7 167
Lähde: Tilastokeskus.[13]

TaajamatMuokkaa

Vuoden 2017 lopussa Haapavedellä oli 6 970 asukasta, joista 4 131 asui taajamissa, 2 804 haja-asutusalueilla ja 35 asukkaan asuinpaikan koordinaatit eivät olleet tiedossa. Taajama-aste lasketaan niistä asukkaista, joiden asuinpaikan koordinaatit ovat tiedossa; Haapaveden taajama-aste on 59,6 %.[14] Haapaveden taajamaväestö jakaantuu kahden eri taajaman kesken:[15]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2017)
1 Haapaveden keskustaajama 3 883
2 Vattukylä 248

Kaupungin keskustaajama on lihavoitu.

SeurakunnatMuokkaa

Vuoden 2018 aluejaon mukaan Haapavedellä on seuraavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat:[16]

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnista Haapaveden alueella toimii Iisalmen ortodoksinen seurakunta.[17]

LuontoMuokkaa

Haapaveden pohjois- ja eteläosan maisemaa hallitsevat laajat suoalueet. Kunnan keskiosa on vaihtelevampaa, vesistöjen elävöittämää mäkimaastoa. Asutus- ja peltoalueet keskittyvät kunnan keskiosaan Pyhäjoen varrelle. Haapaveden kallioperä on kivilajikoostumukseltaan vaihteleva. Kunnan keski- ja itäosassa ovat hallitsevina erilaiset graniitit, pohjoisessa ja etelässä Kvartsi-granodioriitti ja erilaiset liuskeet. Irtaimista maalajista on selvästi yleisin turve. Moreenia on eniten kunnan keskiosassa. Soraa ja hiekkaa on pääasiassa pohjoisessa Karhukankaan seudulla, josta alkaa Iisalmen-Vieremän-Raahen harjujakso. Pyhäjoen laakso on suurelta osin savi- ja hiesukerrostumien täyttämä.[10]

Haapaveden maisema poikkeaa mäkisyytensä ja järvisyytensä ansiosta useimmista pohjalaisista jokikunnista. Maiseman kokonaisilmettä leimaa kuitenkin täälläkin Pohjanmaalle ominainen lakeus; mäkimaat ovat loivarinteisiä ja järvet matalia. Vaihtelevina maaston on Korkattijärven, Rytkyjärven ja Pyhäjoen laajentuman, Haapajärven ympärillä. Suhteelliset korkeudet yltävät näillä alueilla parhaimmillaan n. 60 metriin. Kunnan korkein kohouma on Korkattivuori (186m) Korkattijärven koillispuolella kirkonkylän-Pulkkilan maantien tuntumassa.[10]

Kunnan metsämaista noin kaksi kolmasosaa on soistunut, Lähes puuttomia nevoja on kunnan pinta-alasta noin 30 prosenttia. Nevoista suurimmat ovat Piipsanneva kunnan itärajalla, Haaponeva Pirnesjärven eteläpuolella sekä Susineva kunnan kaakkoisosassa. Piipsanneva on Pohjoismaiden laajin yhtenäinen turvetuotannon kunnostettu suoalue. Haapavettä halkova Pyhäjoki kerää vedet koko kunnan alueelta. Suurimpia järviä ovat Korkattijärven, Rytkyjärven ja Haapajärven lisäksi Iso ja Pieni Vatjusjärvi kirkonkylän eteläpuolella sekä Osmanki ja Ainali kirkonkylän pohjoispuolella. Osmanki ja Ainali kuuluvat Suomen parhaimpiin lintujärviin.[10]

HallintoMuokkaa

Kunnallisvaaleissa 2008 valtuustopaikat jakaantuivat seuraavasti:

puolue valtuutetut äänet
lukumäärä lukumäärä osuus
Keskusta 17 1 974 55,3 %
Vasemmistoliitto 4 462 13,0 %
Perussuomalaiset 2 335 9,4 %
Kokoomus 2 283 7,9 %
Vapaat Vaikuttajat Yhteislista 2 244 6,8 %
SDP 0 115 3,2 %
Vihreät 0 100 2,8 %
Kristillisdemokraatit 0 54 1,5 %
Yhteensä 27 3567 100 %
Lähde: Yle.fi | Vaalien 2008 tulospalvelu – Oulu – Haapavesi[18]

KoulutusMuokkaa

Haapavedellä sijaitsevia oppilaitoksia ovat muun muassa Haapaveden ammattiopisto, Jokihelmen opisto, Haapaveden Opisto ja Haapaveden lukio.

Ala-asteita Haapavedellä on useita. Melkein joka kyläkunnalla on oma koulu. Haapaveden keskustassa olevia kouluja ovat Mäkirinteen koulu ja Hyttikallion koulu. Molemmissa kyseisissä kouluissa on usea sata oppilasta ja lisäksi henkilökunta ja opettajat. Haapaveden yläaste sijaitsee Mäkirinteen koulun vieressä.

KylätMuokkaa

Ainali, Aittokylä, Alasydänmaa, Etelälahti, Humaloja, Karhukangas, Karsikas, Kirkonkylä, Koivikonperä, Korkatti, Kytökylä, Käräjäoja, Leppioja, Metsonperä, Mieluskylä, Myllyperä, Ojakylä, Ollala, Ollilanperä, Rytkynkylä, Salmenniemi, Vaitiniemi, Vatjusjärvi, Mustikkamäki, Vattukylä.

Suurimmat työnantajatMuokkaa

 
Kanteleen voiman turvevoimalaitos Haapaveden Eskolanniemessä.

Haapaveden alueen suurimmat työnantajat ovat BM Haapavesi Oy, Oy Darekon Ltd, Hasa, Agronic Oy, M-Filter Ab, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä ja Valio.

Haapaveden teknologiakyläMuokkaa

Haapaveden Teknologiakylä Oy on vuonna 1989 perustettu elinkeinojen kehittämisyhtiö. Se on yhteisö, jonka tehtävänä on tukea ja helpottaa yrittämisen arkea tuottamalla ja ylläpitämällä erilaisia toimitilaratkaisuja ja -teknologioita sekä tarjoamalla monipuolisia asiantuntijapalveluja. Haapaveden Teknologiakylässä sijaitsee 25 yritystä ja 7 Haapaveden kaupungin yksikköä, joissa työskentelee noin 100 henkilöä.

Haapaveden Teknologiakylässä sijaitsee Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella vaikuttava yrityshautomo Verso, joka palvelee yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden ja tuoreiden yritysten lisäksi alueen yrittäjiä elinkeinoasioissa.

YstävyyskaupungitMuokkaa

EtäisyyksiäMuokkaa

Tärkeimpiin kaupunkeihin:

Rautatieasemille:

Lentoasemille:

RuokakulttuuriMuokkaa

Haapaveden pitäjäruoaksi nimettiin 1980-luvulla limppisoppa, rieska, uunijuusto ja uunissa kypsennetty liharuoka lukukinkerisoosi.[19]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Toim. Ruokonen K. A. : Haapavesi ennen ja nyt 1, Haapaveden Nuorisoseurapiiri, 1948
 • Toim. Ojanperä Martti:, Haapavesi ennen ja nyt 2, Haapaveden kunta ja seurakunta, 1973

ViitteetMuokkaa

 1. a b Pinta-alat kunnittain (Excel) 1.1.2019 1.1.2019. Maanmittauslaitos. Viitattu 16.3.2019.
 2. a b Ennakkoväkiluku sukupuolen mukaan alueittain 2018 31.12.2018. Tilastokeskus. Viitattu 3.2.2019.
 3. Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan alueittain 1990–2016 31.12.2016. Tilastokeskus. Viitattu 18.12.2017.
 4. Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan alueittain 1990–2016 31.12.2016. Tilastokeskus. Viitattu 18.12.2017.
 5. Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019 30.11.2018. Verohallinto. Viitattu 6.1.2019.
 6. Kuntavaalit 2017, Haapavesi Oikeusministeriö. Viitattu 8.6.2017.
 7. Haapavesi ennen ja nyt 1, s. 41
 8. Haapavesi ennen ja nyt 2, s. 56, 418
 9. toim. Karilas, Yrjö: ”Suomenmaa: Maamme kuntien entiset nimet”, Pikku jättiläinen, s. 469. 18. painos. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1958.
 10. a b c d e f g h Kalevi Rikkinen ym.: Finlandia, Otavan iso maammekirja 8. Helsinki: Otava, 1986. ISBN 951-1-09142-5.
 11. Valio Haapavesi valmistaa suomalaisten suosikkijuuston Maito ja Me-lehti. 7/2005. Viitattu 21.1.2010.
 12. Rakennusperintörekisteri Museovirasto. Viitattu 20.3.2015.
 13. Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala alueittain 1980 - 2016 29.3.2017. Tilastokeskus. Viitattu 11.1.2018.
 14. Taajama-aste alueittain 31.12.2017 28.9.2017. Tilastokeskus. Viitattu 2.12.2018.
 15. Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2017 28.9.2017. Tilastokeskus. Viitattu 2.12.2018.
 16. Yhteystiedot - Suomen evankelis-luterilainen kirkko evl.fi. Viitattu 23.8.2018.
 17. https://ort.fi/seurakunnat-hiippakunnat-ja-luostarit/seurakunnat/iisalmen-ortodoksinen-seurakunta
 18. Kuntavaalit 2008 tulospalvelu Yleisradio Oy. Viitattu 26.1.2009.
 19. Kolmonen, Jaakko (toim.): Kotomaamme ruoka-aitta: Suomen, Karjalan ja Petsamon pitäjäruoat, s. 168. Helsinki: Patakolmonen, 1988. ISBN 951-96047-3-1.

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Anttila, Katariina (toim.): Kylät Korkatin kainalossa : Ojakylän, Ristisenojan, Savikosken, Leppiojanperän, Korkatin ja Sulkakylän kyläkirja. Haapavesi : Ojakylän maa- ja kotitalousseura, 2004. ISBN 952-91-7314-8.

Aiheesta muuallaMuokkaa