Ajokortti

ajoneuvon ajo-oikeuden osoittava asiakirja
Tämä artikkeli käsittelee ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttavaa asiakirjaa. Sanan muista merkityksistä kertoo täsmennyssivu.

Ajokortti on moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden osoittava henkilökohtainen asiakirja. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja eikä Suomessa virallinen henkilötodistus.[1]

Saksalainen ajokortti.

Ajokortti Suomessa muokkaa

Pääartikkeli: Ajokortti Suomessa

Ajokortti tuli autoilijoille pakolliseksi Suomessa vuonna 1922.[2] Suoritettujen kuljettajatutkintojen ja ajokorttien määrä kasvoi 1950-luvulta lähtien hyvin voimakkaasti.[3]

Vuonna 1972 voimaan tulleen ajokorttiasetuksen nojalla ajokortit luokiteltiin kirjaintunnuksin sen mukaan, millaisia ajoneuvoja kukin ajokortti oikeutti kuljettamaan.[4] Nykyiset ajokorttia koskevat määräykset sisältyvät vuonna 2013 voimaan tulleeseen ajokorttilakiin.[5]

Suomessa ajokorttia käytetään yleisesti myös henkilöllisyyden todistamiseen, vaikka sillä ei olekaan virallista henkilötodistuksen asemaa.[6][7]

Eurooppalaiset ajokorttiluokat muokkaa

[8]

Ajokorttiluokka Ikäraja Ajo-oikeus
T 15
LT 15
AM 15
 • Mopot AM120 -luokka (suurin moottorin tilavuus 50 cm³ ja rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h)
 • Kevyet nelipyörät AM121 eli mopoautot (kuormittamaton massa alle 350 kg, rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h ja moottorin teho enintään 4kW)
 • T3a ja T3b-luokissa olevat traktorimönkijät (max 60 km/h)
 • Ennen vuotta 1985 syntyneillä on ajo-oikeus mopoon ilman korttiakin. Kevyen nelipyörän ajamiseen tarvitaan aina vähintään AM-luokan ajokortti.
A1 16
 • Kevytmoottoripyörät, suurin moottorin tilavuus 125 cm³ ja teho enintään 11 kW ja tehopainosuhde enintään 0,1kW/kg
 • Kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden moottoritilavuus on yli 50 cm³ tai rakenteellinen nopeus yli 45 km/h ja kuormittamaton massa enintään 550 kg
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A2 18

17 (poikkeusluvalla 1. heinäkuuta 2018 lähtien)

 • A2-luokka 18v.: Moottoripyörät, teho enintään 35 kW [9]) sekä tehon ja omamassan suhde enintään 0,2 kW/kg. Kaksi vuotta A1-luokan ajo-oikeuden omistaneella (min. 18-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A2-luokkaan. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 18-vuotiaana, jos henkilöllä on ennestään B-luokan ajo-oikeus. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A 24

20 (Jos on omistanut A2-luokan ajo oikeuden vähintään 2 vuotta.)

 • A-luokka 20 tai 24v.: Kaikki moottoripyörät. Kaksi vuotta A2-luokan ajo-oikeuden omistaneella (min. 20-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A-luokkaan, ei teho/kuutio rajoituksia. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 24-vuotiaana, jos henkilöllä on ennestään B-luokan ajo-oikeus. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
B 18
 • Enintään 3 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu B-luokkaan yllä olevan mukaisesti ja perävaunun kokonaismassa enintään 750 kg (yhdistelmä enintään 4 250 kg)
 • Ajoneuvoyhdistelmät, jossa B-luokan vetoauton ja perävaunun kokonaismassa suurempi kuin 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yhteensä enintään 3 500 kg.
 • B/96-luokka B-luokan vetoauton kokonaismassa enintään 3500 kg ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa enintään 4250 kg.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1 18
 • Kuorma-autot ja muut 3 500 - 7 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto yllä mainitun mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C 21 (tammikuu 2013) tietyin poikkeuksin 18.
 • C1-luokkaan luettavat sekä yli 7 500 kg ajoneuvot
 • Liikennetraktorit niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen
D1 21
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat 9-16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on B-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
D 24
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat yli 16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • D1-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 12 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
B96 18
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto kuuluu B-luokkaan, perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg mutta alle 4 250 kg.
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
BE 18
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto kuuluu B-luokkaan, perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1E 2118
 • C1-vetoautoinen yhdistelmä, kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa.
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
 • B- ja BE-luokan ajoneuvot
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
CE 21

18
 • Yhdistelmät, joissa vetoauto on C-luokan ajoneuvo ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg
 • C- ja C1E-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 3 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
D1E 21
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoautona on D1-luokan ajoneuvoja kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa
 • D1-luokan ajoneuvot
DE 24
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on vetoautona D-luokan ajoneuvo
 • D-luokan ajoneuvot

C-kortti muokkaa

C-kortti oikeuttaa kuljettamaan kuorma-autoiksi luokiteltavia ajoneuvoja, liikennetraktoreita ja muita raskaita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg, ja joissa on tilaa enintään kahdeksalle henkilölle.

C-kortin ikäraja nousi 21 ikävuoteen tammikuussa 2013 kolmannen ajokorttidirektiivin myötä. C1-kortin ikäraja tulee pysymään kuitenkin samana. Ammattiajo vaatii C-luokan kuljettajakoulutuksen lisäksi erikseen hankittavan ammattikuljettajan ammattipätevyyden. Niin sanottuun siviili-C:hen riittää pelkkä kuljettajakoulutus, mutta sillä saa ajaa vain ei-kaupallisia ajoja ja muun muassa hälytysajoneuvoja.[10][11][12] C-kortti on mahdollista saada ennen 21 ikävuotta erityisluvalla esimerkiksi hälytysajoneuvon kuljettamiseen, johon vaaditaan todistus hyväksynnästä pelastusopistoon tai sopimuspalokunnan jäsenyys ja virallinen todistus C-kortin tarpeellisuudesta.[13]

Luettelo ajoikärajoista valtioittain muokkaa

Aasia muokkaa

Lähi-itä muokkaa

Valtio Ajo-oikeuden vähimmäisikä Huomautuksia
  Bahrain 18
  Iran 18[14]
  Irak 16 moottoripyörille
18 autoille
  Israel 16 moottoripyörille

16 vuotta 9 kuukautta autoille

  Jordania 18[15]
  Kuwait 18[16]
  Libanon 18
  Oman 18[17]
  Palestiina 18[18]
  Qatar 18[19]
  Saudi-Arabia 18 autoille

16 moottoripyörille

17 ajoneuvoille myönnettävän väliaikaisen luvan osalta

Naisilta ajaminen kiellettyä
  Syyria 18[20]
  Yhdistyneet arabiemiraatit 18
  Jemen 18

Etelä-Aasia muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Afganistan 18[21]
  Bangladesh 18[22]
  Intia 16 vaihteettomille moottoripyörille tai mopoille alle 50 cm3

18 moottoripyörät, autot

20 raskaille ajoneuvoille[23]

    Nepal 18
  Pakistan 18[24]
  Sri Lanka 18[25]

Itä-Aasia muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Kiina 18[26]
  Hongkong 18[27]
  Japani 16 (400 kuutiometriset moottoripyörät)

18 (Tavallinen / puolikokoinen ajoneuvo ja moottoripyörät yli 401 kuutiometriset)[28]

  Macao 18
  Etelä-Korea 18 yli 125 kuutiometrisille moottoripyörille

16 henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, mukaan lukien 125 kuutiometriset moottoripyörät

19 kaupalliseen lisenssiin

  Taiwan 18[29]

Kaakkois-Aasia muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Brunei 18[30]
  Burma 18
  Kambodža 18[31]
  Indonesia 17[32]
  Laos 18[33]
  Malesia 16 (Moottoripyörät / B2, B), 17 (kevyet ajoneuvot / D), 21 (hyötyajoneuvot / E)[34]
  Filippiinit 16 (Opiskelijan lupa); 18 (ei-ammattimaista ja ammatillista kuljettajakorttia)[35]
  Singapore 18[36]
  Thaimaa 15 (Moottoripyörät), 18 (autot)[37]
  Vietnam 18[38]

Afrikka muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautus
  Algeria 18
  Kamerun 16
  Etiopia 18[39]
  Egypti 18[40]
  Ghana 18[41]
  Kenia 18[42]
  Lesotho 18[43]
  Libya 18
  Mali 18
  Mauritania 18
  Mauritius 15 (mopoauto), 17 (moottoripyörä), 18 (auto)[44]
  Mayotte 18
  Marokko 18[45][46]
  Mosambik 18
  Namibia 18[47]
  Niger 18[48]
  Nigeria 18
  Réunion 18
  Senegal 18
  Etelä-Afrikka 17 Kansallinen tieliikennelaki määrittelee, että kuljettajan on saatava laillisesti ajokortti kaikille 3500 kg:n painoisille moottoriajoneuvoille. 17-vuotias voi hankkia oppilasajokortin ja ajaa valvotusti henkilön kanssa, jolla on ollut lupa yli vuoden ajan. Todellisen ajokortin hankkimisen vähimmäisikä on 18 vuotta.[49]
  Swazimaa 18[43]
  Tansania 18[50]
  Tunisia 18[51]
  Sambia 16
  Zimbabwe 16[52]

Amerikka muokkaa

Pohjois-Amerikka muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Kanada 16 useimmissa provinsseissa
14 Albertassa
  Meksiko 15 (vanhempien valvonnassa), 16 (vanhempien kanssa), 18[53]
  Yhdysvallat 14 - 16 (luvan saamiseksi)

14, 3 kuukautta - 17 (rajoitetun ajo-oikeuden mukaan) vaihtelee osavaltioiden välillä

Keski-Amerikka muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Costa Rica 18
  El Salvador 15
  Guatemala 16 (vanhempien suostumuksella), 18
  Honduras 18
  Nicaragua 18
  Panama 16 (hyväksymällä), 18[54][55]

Karibia muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Anguilla 18[56]
  Bahama 17[57]
  Kuuba 18[58]
  Dominikaaninen tasavalta 16
  Guadeloupe 18
  Jamaika 18
  Martinique 18
  Alankomaiden Antillit 18[59]
  Puerto Rico 16 (aloittajan luvalla)[60]
  Saint-Barthélemy 18
  Saint Martin 18
  Trinidad ja Tobago 17
  Saint Kitts ja Nevis 17(luvalla),[61] 18 (ajokortti)[62]
  Yhdysvaltain Neitsytsaaret 16 (aloittajan luvalla), 18[63]

Etelä-Amerikka muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
  Argentiina 17 21 on vähimmäisikä kuljettaa kuorma-autoa, bussia tai hälytysajoneuvoa. 16 on vähimmäisikä mopedin ajamiseen (ilman matkustajia)[64]
  Bolivia 18[65]
  Brasilia 18[66] Kuljettajilla on oltava B-kortti vuoden ajan ennen ammatillisen toimiluvan hakemista. "C" -luokka tarkoittaa kevytkuorma-autoja, "D" linja-autoja ja E-luokka raskaita kuorma-autoja ja nivelajoneuvoja.
  Chile 17 (vanhempien suostumuksella), 18,[67] 20 (ammatti ajokortti)[68]
  Kolumbia 16[69]
  Ecuador 18[70]
  Ranskan Guayana 18
  Guyana 17[71]
  Paraguay 18
  Peru 18[72]
  Suriname 18
  Uruguay 18[73]
  Venezuela 18[74]

Eurooppa muokkaa

Eurooppalaisen ajokortin tunnustaneet maat muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
  Itävalta 18 (auto)
15 (mopo)[75]
(17 erityiskoulutuksella)
  Belgia 18 (auto)
16 (mopo)
  Bulgaria 18
  Kroatia 18[76]
  Kypros 17
  Tšekki 18
  Tanska 17 (auto) [77]
15 (mopo)
Vähittäisikä autolla ajamiseen ilman valvontaa on 18-vuotiaana
  Viro 16 (14 mopo) [78] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä 16 valvonnan alaisena.[78] Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä 18-vuotiaana
  Suomi 18, 17 ikäpoikkeusluvalla[79]
15 (mopo ja mopoauto)

16 (alle 125cc moottoripyörät)

  Ranska 15[80] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 15[80] valvonnan alaisuudesa. Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18[81]
  Saksa 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.[82]

  Gibraltar 17[83]
  Kreikka 18
  Unkari 17
  Islanti 16[84][85] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 17.

  Irlanti 17[86][87][88] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 17.

  Italia 17[89] 17-vuotiaat alle 65-vuotiaan henkilön valvonnassa jolla on kokonainen A1 / B1-lupa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

  Latvia 18 auto
14 mopo
  Liechtenstein 18
  Liettua 18
  Luxemburg 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

  Malta 18[90]
  Alankomaat 17 auto
16 mopo ja traktorit[91]
Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Ajo-oppitunteja saatavilla 16,5-vuotiaana.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

  Norja 18 auto
16 mopo ja kevytmoottoripyörä
  Puola 18
  Portugali 18 (auto)

16 (moottoripyörä)

  Romania 18
  Slovakia 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

  Slovenia 16 auto ja moottoripyörä Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

  Espanja 15 mopo ja moottoripyörä

16 moottoripyörä joka on 125 kuutiometriä

18 yleisen ajo-oikeuden alkaminen

[92]

  Ruotsi 18 auto[93]
15/16 mopo, traktori ja kevytauto
Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.[93]

  Sveitsi 18[94]
  Britannia 17 (auto)

16 (mopo ja traktori) [95]

Muu Eurooppa muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
  Albania 18
  Andorra 18
  Armenia 18[96]
  Azerbaidžan 18
  Valko-Venäjä 18[97][98]
  Bosnia ja Hertsegovina 18
  Georgia 17
  Guernsey 17[99]
  Mansaari 16[100]
  Jersey 17[101]
  Kosovo 17[102]
  Pohjois-Makedonia 18 (16 vanhempien valvonnan alaisuudessa) [103]
  Moldova 18[104]
  Monaco 18[105]
  Montenegro[106] 18
  Pohjois-Kypros 18
  Venäjä 18 (16 moottoripyörä)[107]
  San Marino[108] 18
  Serbia 18 (17 aikuisten valvonnassa)
  Turkki 18 (auto)
16 (mopo ja kevyt moottoripyörä)[109]
  Ukraina 18[110][111]

Oseania muokkaa

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
  Amerikan Samoa 16[112]
  Australia 15 vuotta ja 9 kuukautta Oppilaskuljettajat voivat ajaa pätevän valvojan alaisena 15 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä Australian pääkaupunkiterritoriossa ja 16 vuotta täyttäneet kaikissa muissa osavaltioissa ja Pohjoisterritoriossa.
  Fidži 17[113][114]
  Guam 16[115]
  Marshallinsaaret 18[116]
  Uusi-Seelanti 16 Vähimmäisikä saada auton tai moottoripyörän oppijahenkilöstön ajokortti, joka sallii ohjaamisen ajettaessa on 16. Vähimmäisikäikä saada täydellinen lisenssi ilman valvontaa tai ehtoja on 17½ vuotta, jos kuljettaja suorittaa kehittyneen ajokurssin.[117] Ilman kehittynyttä ajokurssia vähimmäisikä on 18, sama kuin raskaalla ajokortilla.[118]
  Pohjois-Mariaanit 15 vuotta ja 6 kuukautta[119]
  Papua-Uusi-Guinea 18
  Tonga 18

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. Hae passia ajoissa: Ajokortti ei ole matkustusasiakirja Autoliitto, 2012.
 2. Suomen teiden historia II. Suomen itsenäistymisestä 1970-luvulle, s. 18. Helsinki: Tie- ja vesirakennushallitus, Suomen tieyhdistys, 1977. ISBN 951-46-0801-1 (koko teos). ISBN 951-46-0803-8 (osa 2).
 3. Jari Jokilampi: Autokouluopetus autonkorjauspajoista asennekasvatukseen. Vehoniemeläinen 1985, s. 44–46. Vehoniemen Automuseosäätiö, Kangasala.
 4. Henrik Lundsten ja Teuvo Mettälä (toim.): Tieliikennekirja (15. painos), s. 120–121. Helsinki: Ajoturva Oy, 1974. ISBN 951-9028-08-0.
 5. [1] Ajokorttilaki (386/2011)
 6. Jouko Vuorela: Mikä on henkilökortti? Ajokortti ei kelpaa enää vuoden vaihteen jälkeen henkilöllisyystodistukseksi kaikkialla op.media. 22.11.2018.
 7. Kari Happonen: Henkilöllisyyden todistamiseen tulee muutos vuoden alussa - katso milloin ajokortti kelpaa todistuksena ja milloin ei: ”Väärinkäsityksiä on paljon liikkeellä” Alma Media Suomi Oy. 30.12.2018. Alma Media Suomi Oy. Viitattu 11.3.2019.
 8. Ajokorttiluokat 19.1.2013 alkaen 9.10.2013. Trafi. Viitattu 1.12.2013.
 9. http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyora
 10. Liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen (s. 23) Työryhmän mietintö. 2007. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 31.12.2021.
 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
 12. Liikenneministeriön tiedote ajokortti muutoksesta vuonna 2013
 13. [2]
 14. Driving in Iran | IranVisitor - Travel Guide To Iran IranVisitor. Viitattu 20.2.2015.
 15. Au Pairs from Jordan - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 27.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 16. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 17. DIRECTORATE GENERAL OF TRAFFIC SERVICES Royal Oman Police. Viitattu 26.6.2018.
 18. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 19. Driving License Qatar Newes Agency. Viitattu 26.6.2018.
 20. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 21. [3] (Arkistoitu – Internet Archive) Afghanistan Interior Ministry
 22. ACTIVITIES >>> Driving License web.archive.org. Arkistoitu July 6, 2010. Viitattu August 26, 2010.
 23. Obtain Driving Licence web.archive.org. Arkistoitu May 14, 2012. Viitattu June 12, 2012.
 24. DRIVER LICENSING INFORMATION web.archive.org. Arkistoitu July 10, 2010. Viitattu August 26, 2010.
 25. ICTA: New Driving License motortraffic.gov.lk.
 26. Account Suspended Josephbosco.com. Viitattu 20.2.2015.
 27. Requirements for Obtaining a Driving Licence The Government of Hong Kong Special Administrative Region Transport Department. Viitattu 11 December 2014.
 28. Driving in Japan 30.9.2012. Japan-guide.com. Viitattu 20.2.2015.
 29. Taiwan High Speed Rail, Driving in Taiwan, Learn about Transportation Options, Rules of the Road, Fines Englishintaiwan.com. Viitattu 20.2.2015.
 30. DRIVING IN BRUNEI. adcidl.com. Viitattu 2015-02-20. 
 31. Southeast Asia on a Shoestring - Google Books. Books.google.com. Viitattu 2015-02-20. 
 32. LEMBARAN NEGARA - REPUBLIK INDONESIA web.archive.org. Arkistoitu November 12, 2012. Viitattu December 28, 2012.
 33. Laos - Google Books. Books.google.com. Viitattu 2015-02-20. 
 34. Driving License In Malaysia For Car & Motorcycle driving-school.com.my.
 35. Licence and permit issuance Government of the Republic of the Philippines. Viitattu 30 September 2017.
 36. Au Pairs from Singapore - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 27.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 37. Au Pairs from Thailand - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 38. How to drive in Vietnam Howtodrivein.com. Viitattu 20.2.2015.
 39. Driving in Ethiopia Adcidl.com. Viitattu 20.2.2015.
 40. Au Pairs from Egypt - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 41. Au Pairs from Ghana - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 42. KRA - Driving Licenses kra.go.ke.
 43. a b (2010-09-15) South Africa Lesotho and Swaziland - James Bainbridge - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 44. The Mauritius Police Force - Application for Driving Licence Mauritius Police Force.
 45. Morocco Driving Guide Economy Car Hire. Viitattu 20.2.2015.
 46. About Morocco Your-morocco-tour.com. Viitattu 20.2.2015.
 47. Au Pairs from Namibia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 48. Avando Systems Ltd: Niger visa service UK, London Travcour.com. Arkistoitu 31.1.2016. Viitattu 20.2.2015.
 49. National Road Traffic Act, 1996 [No. 93 of 1996] - G 17603 Saflii.org. Viitattu 20.2.2015.
 50. Minimum Driving Ages around the World 2pass.co.uk.
 51. Travel to Tunis Worldtravelguide.net. Viitattu 20.2.2015.
 52. Au Pairs from Zimbabwe - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 53. Driving in Mexico Auto Europe. Viitattu 20.2.2015.
 54. Reglamento de Transito transito.gob.pa.
 55. Permiso Juvenil sertracen.com.pa. Arkistoitu 22.10.2018. Viitattu 26.6.2018.
 56. Government of Anguilla - Residents - Licences & Registrations - Driving Licences & Permits Gov.ai. Viitattu 20.2.2015.
 57. BAHAMAS INFORMATION web.archive.org. Arkistoitu May 2, 2006. Viitattu August 25, 2010.
 58. Fly and Drive in Cuba Particularcuba. Viitattu 26.6.2018.
 59. Avando Systems Ltd: Netherlands Antilles visa service, Netherlands Antilles visa service UK Travcour.com. Arkistoitu 31.1.2016. Viitattu 20.2.2015.
 60. Puerto Rico Driving Age Youthrights. Viitattu 26.6.2018.
 61. Inland Revenue Department sknird.com. Arkistoitu 27.6.2018. Viitattu 26.6.2018.
 62. Chapter 15.06 Vehicles and Road Traffic Act Government of St. Kitts and Nevis. Arkistoitu 24.10.2017. Viitattu 31.5.2017.
 63. U.S._Virgin_Islands_Driving_Age youthrights.net. Arkistoitu July 23, 2011. Viitattu August 25, 2010.
 64. Ley de Tránsito Nº 24.449 - Articles 11 and 17 InfoLeg. Viitattu 9 May 2017. Spanish
 65. Au Pairs from Bolivia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 66. Official Brazil's Traffic Law planalto.gov.br. Viitattu 12.10.2017.
 67. Au Pairs from Chile - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 68. Licencia de conducir bcn.cl.
 69. Au Pairs from Colombia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 70. Au Pairs from Ecuador - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 71. Under-18s and the Law legalaid.org.gy.
 72. Au Pairs from Peru - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 73. Au Pairs from Uruguay - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 74. Au Pairs from Venezuela - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 75. Austria travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 76. Au Pairs from Croatia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 77. L 161 A Bill amending the Road Traffic Act ft.dk. Danish
 78. a b Liiklusseadus riigiteataja.ee. Estonian
 79. Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin - Ajokortti-info ajokortti-info.fi. Viitattu 18.11.2020.
 80. a b Apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans | service-public.fr service-public.fr.
 81. https://www.thelocal.fr/20140328/plan-to-lower-allow-15-year-olds-to-drive-in-france/amp
 82. Germany travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 83. Driving licences Gibraltar gibraltar.gov.gi. Viitattu April 4, 2015.
 84. 50/1987: Umferðarlög | Lög | Alþingi Alþingi. Viitattu 4.12.2016. Icelandic
 85. Ökunám og -réttindi Þjóðskrá Íslands. Viitattu 4.12.2016. Icelandic
 86. Archived copy irelandnow.com. Arkistoitu 23.11.2010. Viitattu 5.2.2011.
 87. Driving tips for Ireland Iol.ie. Viitattu 20.2.2015.
 88. Categories of motor vehicles and minimum age of drivers Citizensinformation.ie. Viitattu 20.2.2015.
 89. Guida accompagnata: istruzioni per l'uso 20.4.2012. Poliziadistato.it. Viitattu 20.2.2015.
 90. TM Portal - General Info on Driving in Malta Transport.gov.mt. Arkistoitu 12.10.2018. Viitattu 20.2.2015.
 91. What license do I need a moped, scooter, scooter or moped car to drive? rijksoverheid.nl. Viitattu 15 October 2016. Dutch
 92. Driving age Spain sede.dgt.gob.es. Viitattu May 10, 2018. spanish
 93. a b https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/tran-092--allt_om_korkort_en_webb.pdf
 94. Driving In Switzerland geneva.angloinfo.com. Arkistoitu February 15, 2010. Viitattu August 25, 2010.
 95. Vehicles you can drive - GOV.UK 16.1.2015. Direct.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 96. Driving in Armenia 10.1.2013. RAC. Viitattu 20.2.2015.
 97. Belarus : Touring Tips (PDF) Theaa.com. Arkistoitu 14 February 2015. Viitattu 20 February 2015.
 98. Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З "О дорожном движении" (DOC) etalonline.by. Viitattu 8 February 2017.
 99. Licence Categories - Guernsey Gov.gg. Arkistoitu 20.2.2015. Viitattu 20.2.2015.
 100. Isle of Man Guide - PEOPLE AND LIVING, Driving on the Isle of Man Iomguide.com. Viitattu 20.2.2015.
 101. Driver licence vehicle categories, specifications and age restrictions Gov.je. Viitattu 20.2.2015.
 102. Driving Licence Rks-gov.net. Arkistoitu 29.7.2017. Viitattu 20.2.2015.
 103. Macedonia: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 104. Au Pairs from Moldova - Culture Quests Aupairinamerica.com. Arkistoitu 26.6.2018. Viitattu 20.2.2015.
 105. Monaco travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 106. Montenegro: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 107. Driving in Russia 6.8.2010. RAC. Viitattu 20.2.2015.
 108. San Marino: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 109. Turkey Driving Guide Economy Car Hire. Viitattu 19.9.2016. Turkish
 110. Ukraine: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 111. Au Pairs from Ukraine - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 112. Driving in American Samoa Adcidl.com. Viitattu 20.2.2015.
 113. Land Transport Authority - "Steering Fiji Safely" Ltafiji.com. Arkistoitu 6.11.2014. Viitattu 20.2.2015.
 114. Transportation in Fiji - Jasons Fiji Jasons.com. Viitattu 20.2.2015.
 115. Guam Highway Safety Laws Ghsa.org. Viitattu 20.2.2015.
 116. Marshall Islands Travel Tips iexplore.com. Arkistoitu January 27, 2007. Viitattu August 27, 2010.
 117. Your car licence Nzta.govt.nz. Viitattu 20 February 2015.
 118. Class 2 licence drivingtests.co.nz. Viitattu 1 September 2017.
 119. Northern Mariana Islands Highway Safety Laws Ghsa.org. Viitattu 20.2.2015.

Aiheesta muualla muokkaa