Kevytmoottoripyörä

Kevytmoottoripyörä on moottoripyörä, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm3 mutta korkeintaan 125 cm3. Tämä alaraja on otettu asetuksesta, jonka mukaan alle 50 cm3 tehoiset kaksipyöräiset eivät ole moottoripyöriä vaan mopoja[1]; yläraja taas tulee ajokorttiluokista, A1-kevytmoottoripyöräkortilla saa ajaa korkeintaan 125 cm3 moottoripyöriä.[2][3]

Kevytmoottoripyöriksi lasketaan myös mopot, joiden kuutiotilavuus on 50 cm3 tai sen yli, mutta huippunopeus vähintään 45 km/h.[1]

Kevytmoottoripyörän puhekielisiä nimityksiä ovat kevari, piikki ja satapiikki. Satapiikki viittaa kuutioihin, joiden määrä on yhteensä sata + piikki (=125). Ajan myötä nimi on lyhentynyt puhekielessä pelkäksi piikiksi.

Kevytmoottoripyörä on tilastojen mukaan turvallisempi ajoneuvo kuin mopo.lähde?

A1-ajokortti Suomessa muokkaa

Kevytmoottoripyörän kuljettamiseen oikeuttaa ajokorttiluokka A1, jonka voi suorittaa 16-vuotiaana. Kortin saaminen edellyttää teoriakokeen, käsittelykokeen sekä ajokokeen läpäisemistä. Kevytmoottoripyöräkortilla saa kuljettaa korkeintaan 11 kW[2] (14,96 hv) tehoista pyörää. A1-kortilla voi myös kuljettaa mopomönkijää, mopoautoa, moottorikelkkaa ja traktoria laillisesti. A1-luokan ajokortilla ei kuitenkaan saa kuljettaa liikennetraktoria.

Ennen vuotta 2013, kortin haltijan täyttäessä 18 vuotta hän sai oikeuden luokan A korttiin (pyörän tehot korkeintaan 25 kW ja teho-painosuhde korkeintaan 0,16 kW/kg). Kun A-luokan ajokortti oli ollut voimassa kaksi vuotta, oli kortin haltijalla lupa siirtyä ajamaan mitä moottoripyörää tahansa. Korttiluokka on tämän jälkeen puhekielessä ”rajoittamaton A” tai ”iso A”. Nykyään moottoripyörän kortti on jaettu kolmeen osaan; A1, A2 ja A. A1-kortti on kevytmoottoripyörään vaadittava kortti. A1-kortilla saa ajaa sellaista ajoneuvoa, joka on korkeintaan sylinteritilavuudeltaan 125 cm3. Tehopainosuhde saa olla korkeintaan 0,1 kW/kg. A2 puolestaan oikeuttaa ajamaan sellaista moottoripyörää, jonka tehopainosuhde on korkeintaan 0,2 kW/kg, tehoiltaan 35 kW tai alle, ja moottoripyörää ei saa olla kuristettu tehoiltaan yli kaksi kertaa 35 kW. A-kortti on täysin rajoittamaton.

Trafilta lainattua tekstiä:lähde tarkemmin?

A1-luokka - kevari

  • Sylinteritilavuudeltaan enintään 125 cm3 moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 11 kilowattia ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg
  • Enimmäisteholtaan 15 kilowatin kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää

A2-luokka - teholtaan rajoitettu moottoripyörä

  • Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kilowattia ja joiden teho/painosuhde on enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri

A-luokka - moottoripyörä

  • Kaikki moottoripyörät ja niihin mahdollisesti kytketyt hinattavat ajoneuvot
  • Teholtaan 15 kilowattia ylittävät kolmipyörät. Pyörien tulee olla symmetrisesti sijoitetut

Kevytmoottoripyörämalleja muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980290 Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta] Finlex. Viitattu 16.3.2021.
  2. a b Ajokorttiasetus 7.9.1990/845, 5§ finlex.fi. Viitattu 2.10.2012.
  3. Kevytmoottoripyörä A1 Mäkisen Liikennekoulu. Arkistoitu 2.6.2016. Viitattu 16.3.2021.