Savolainen osakunta

Helsingin yliopiston osakunta
Savolainen osakunta
vaakuna kanta-alue
   
Perustettu 1905
Inspehtori prof. Martti Nissinen
Kuraattori Lauri Hatakka
(2024–2025)[1]
Jäsenten lukumäärä n. 260[2]
Osoite Mannerheimintie 5 A
00100 Helsinki
Kotisivut www.savolainenosakunta.fi
Helsingin yliopiston osakunnat
Nylands |  Eteläsuomalainen |  Savolainen |  Karjalainen |  Hämäläis |  Keskisuomalainen |  Kymenlaakson |  Åbo |  Varsinaissuomalainen |  Satakuntalainen |  Wiipurilainen |  Östra Finlands |  Etelä-Pohjalainen |  Vasa |  Pohjois-Pohjalainen

Helsingin yliopiston Savolainen osakunta, lyhyesti SavO, on yksi kuudestatoista perinteisestä suomalaisesta ylioppilasosakunnasta.

Osakunnan toiminta keskittyy Uudelle ylioppilastalolle, jonka A-rapun ylintä kerrosta, "Vinniä", se on asuttanut vuodesta 1931 lähtien.

Osakunnan kanta-alue

muokkaa

Osakunnan kanta-aluetta ovat pääsääntöisesti Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnat. Etelä-Savon maakunnan kunta Pertunmaa ei kuulu Savolaisen osakunnan kanta-alueeseen, vaan Hämäläis-Osakunnan alueeseen, mutta Etelä-Karjalan Savitaipale on yhteisaluetta Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Rautavaaran ja Heinäveden kunnat ovat yhteisiä Karjalaisen Osakunnan kanssa.[3]

Historia

muokkaa

Osakuntalaitos kehittyi Turun kuninkaallisessa akatemiassa 1640-luvulla. Varhaisin maininta savolaisesta, viipurilaisesta ja hämäläisestä ylioppilasmaakunnasta esiintyy konsistorin pöytäkirjassa vuonna 1653. Näiden kolmen maakunnan inspehtoriksi asetettiin professori Martinus Stodius. Jaottelu ei kuitenkaan ollut pysyvä.[4]

Nykyinen Savolainen osakunta perustettiin 1. lokakuuta 1905 yhdessä Karjalaisen Osakunnan kanssa, kun vuonna 1833 perustettu Savo-karjalainen osakunta jakaantui kahtia. SavOn vuosijuhlapäivä on 20. helmikuuta tai sitä lähinnä oleva lauantai tai sunnuntai sen muistoksi, että kyseisenä päivänä vuonna 1865 annettiin asetus suomen kielen käyttöön ottamisesta oikeusistuimissa ja virastoissa.

Jäsenet

muokkaa

SavOn jäseneksi voi liittyä korkeakouluopiskelija. Jäsenistä suurin osa on aina ollut Helsingin yliopistosta, mutta myös muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen (Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) opiskelijoita on liittynyt osakuntaan. Jäseninä on ollut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisia opiskelijoita. Jäsenistön enemmistö on käynyt koulunsa jossakin päin Savoa, ja lähestulkoon kaikilla on sukulaissuhteita Savoon. Savolaisuus ei ole kuitenkaan osakunnan jäsenyyden ehto.

Jäsenen päättäessä opintonsa hänestä tulee entinen jäsen, joka saa edelleen osallistua osakunnan tapahtumiin, mutta menettää äänioikeutensa osakunnan kokouksissa.

Savolaisen osakunnan jäsenmäärän kehityslähde?[2]
vuosi 1905 1915 1924 1934 1945 1955 1965 1969 1980 1989 2000 2005 2010 2015
jäseniä 200 326 296 693 825 964 1642 2089 633 563 n. 310 n. 260 262 261

Jäsenmäärän romahdus vuoden 1960-luvun lopulla selittyy radikaalien opiskelijaliikkeiden nousulla vuonna 1968 ja sillä, että heti seuraavana vuonna astui voimaan uusi asetus Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista.[5] Varsinainen osakuntiin kuulumisen pakollisuus oli kuitenkin lakannut jo vuonna 1937.[6]

Hallinto

muokkaa

Osakunnan oikeudellinen asema perustuu muiden osakuntien tapaan suoraan yliopistolakiin[7] sekä Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Osakunnan ylin päättävä elin on osakunnan kokous, jossa puhetta johtaa inspehtori – osakuntalaisten "valvojakseen" valitsema yliopiston professori. Vuoden 2008 alusta lähtien osakunnan inspehtorina on toiminut Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen.

Osakunnan hallintoa ohjaa vuosittain valittava osakuntaneuvosto. Neuvostoa johtaa joka toinen vuosi valittava kuraattori, joka on vanhempi osakunnan jäsen tai entinen jäsen. Kauden 2022–2023 kuraattorina toimii FM Lauri Hatakka. Neuvostoon kuuluvat toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja neljä neuvosta. Käytännön toiminnasta vastaa joukko virkailijoita.

Toiminta

muokkaa

Osakunnan sääntöjen mukaan osakunnan tarkoitus on muun muassa edistää jäsentensä yhteiskunnallisia ja henkisiä pyrintöjä sekä monipuolista harrastustoimintaa. Osakunnassa pääsee kokeilemaan siipiään yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ottamalla vastuulleen itseään kiinnostavia projekteja sekä tehtäviä osakunnan hallinnossa. Tärkeä vaikutin toimintaan on myös siteet kotimaakuntaan. Suhteita pidetään yllä esimerkiksi kesäisellä Tervahöyryristeilyllä, jota on järjestetty vuodesta 1952.

Osakunnan varsinainen toiminta painottuu opinnoilta jäävään vapaa-aikaan. Osakunnan piirissä toimii vuonna 1932 perustettu kuoro Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL) sekä vuonna 2005 perustettu viihdeorkesteri Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSu ry).[8] Lisäksi osakunnan piirissä toimii erilaisia harrastuskerhoja kuten vaihtoehtoisen elokuvakulttuurin kerho Viliminkippeet ja lautapelikerho Peliliike. Osakunta järjestää toisinaan bileitä ja pöytäjuhlia. Vapaa-aikapainotteisuudesta huolimatta osakunnan nimissä tehdään myös yhteiskunnallista työtä ja pidetään opiskelijan puolia yliopisto- ja valtakunnanpolitiikassa.

SavO omistaa Savolaisten ylioppilaiden säätiön kautta Helsingin Koskelassa, Patolassa ja Vallilassa opiskelija-asuntoja, joissa on noin 130 opiskelijan koti.

Osakunta julkaisee Susj-lehteä kaksi kertaa vuodessa. Savotar on osakunnan aikakauskirjasarja, joka syksyllä 2004 sai kymmenennen osansa osakunnan historiateoksesta. Osakunnan kirjallisista tuotoksista aktiivisimmassa käytössä lienevät aina olleet laulukirjat.

Henkilöitä

muokkaa

Inspehtorit

muokkaa

Kunniajäsenet

muokkaa

Suluissa vuosi, jolloin henkilö kutsuttiin kunniajäseneksi.[9]

Yhteydet muihin järjestöihin

muokkaa

Savolainen osakunta on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva järjestö. Muiden osakuntien kanssa tehdään yhteistyötä sekä suoraan kahdenkeskisesti että Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kautta. Erityisen läheiset suhteet ovat sisarosakunta Karjalaiseen Osakuntaan sekä naapureihin Uudella ylioppilastalolla, Eteläsuomalaiseen osakuntaan ja Varsinaissuomalaiseen osakuntaan. Ylioppilaskunnan politiikkaan osakunta liittyy Osakuntalaisen Unionin kautta.

Opiskelunsa loppuun saattaneiden osakuntalaisten yhdistykseen Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y.:hyn osakunta pitää luonnollisesti tiivistä yhteyttä. Yhdessä senioriyhdistyksen kanssa osakunta hallitsee Savolaisten ylioppilaiden säätiötä, joka omistaa osakunnan asuntolat.

Ystävyysosakunnat

muokkaa

SavOlla on ystävyyssopimuksia ulkomaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuonna 1930 solmittiin ystävyyssopimus tarttolaisen mieskorporaatio Fraternitas Estican kanssa ja kohta sen jälkeen naiskorporaatio Indlan kanssa. Yhteydenpitoa niihin jatkettiin myös Viron neuvostomiehityksen aikana.

Suhteita ruotsalaisiin osakuntiin oli jo samoihin aikoihin, kun ystävyyttä virolaisten kanssa hierottiin, mutta ystävyyssopimus Uppsalan Värmlands Nationin kanssa solmittiin vasta 1951. Lundin Wermlands Nationin (Arkistoitu – Internet Archive) kanssa ystävyyssopimus tehtiin 1956 ja Linköpingin Wermlands Nationin kanssa 2005.

Savolaisten opiskelijayhdistyksiä muualla

muokkaa

Savolaisia ylioppilasyhdistyksiä on muun muassa Turussa (Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta r.y.) ja Tampereella (Savotta).

Kirjallisuutta

muokkaa
 • Jouko Kokkonen: Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Savolaisen Osakunnan historia 1905–2004. Savolainen Osakunta, Helsinki. ISBN 952-99314-3-3. Tallinna Raamatutrükkikoda, 2004.
 • Savolainen Osakunta: Savolaisen Osakunnan laulukirja. Savolainen Osakunta, Helsinki. ISBN 952-99314-4-1. Tallinna Raamatutrükkikoda, 2005.
 • Savolaisen osakunnan kotisivut

Lähteet

muokkaa
 1. Vuoden 2024 virkailijat SavO. Viitattu 22.2.2024.
 2. a b Historia | Savolainen osakunta savolainenosakunta.fi. Viitattu 1.3.2018.
 3. HY/41/04.10.00/2017: Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan sääntöjen vahvistaminen[vanhentunut linkki]. Rehtorin päätös. 23.2.2017.
 4. Snellman, A. H.: Pohjalaisen osakunnan historia 1640–1827, s. 38. Helsinki: Otava, 1891. Teoksen verkkoversio.
 5. A 558/1969. Asetus Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista.
 6. Historia | Etelä-Pohjalainen Osakunta epo.osakunta.fi. Arkistoitu 28.2.2018. Viitattu 28.2.2018.
 7. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558 24.7.2009/558
 8. Kerhot | Savolainen osakunta savolainenosakunta.fi. Viitattu 1.3.2018.
 9. Jouko Kokkonen: Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Savolaisen Osakunnan historia 1905–2005, s. 556. Savolainen Osakunta, 2004.