Avaa päävalikko
Tämä artikkeli käsittelee Koraanin avaussuuraa. Al-Fatiha Foundation on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia muslimien keskuudessa ajava järjestö.
Fatiha Suresi

Al-Fatiha (arab. سورة الفاتحة‎, suom. Avauksen suura) on Koraanin ensimmäinen suura. Se on lyhyt rukous, joka koostuu seitsemästä säkeestä. Muslimit toistavat rukouksen jokaisen päivittäisen rukoushetken yhteydessä, ja se luetaan myös aina tärkeämpien sopimusten ja kauppojen yhteydessä. Suuraa on kutsuttu islamin Isä meidän -rukoukseksi. Nöldeken luokituksessa se kuuluu mekkalaisten suurien ryhmään.

Yksittäisten 600-luvun ei-kanonisoitujen käsikirjoitusten mukaan ensimmäinen suura ei kuulu Koraaniin. Perimätieto kertoo, että Ibn Mas'ud (k. 653) ei ollut hyväksynyt Koraaniin suuria 1, 113 ja 114,jotka olisivat olleet ainoastaan esirukouksia.[1]

Suua kuuluu Jaakko Hämeen-Anttilan suomennoksena seuraavasti:

 1. Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
 2. armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle,
 3. jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.
 4. Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.
 5. Ohjaa meidät oikeata tietä,
 6. niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi
 7. ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät.

Sahih al-Bukhari sisältää hadithin, jonka mukaan "Jumalan Lähettiläs sanoi: jos rukouksesta puuttuu al-Fatiha, rukous ei ole pätevä."[2] Toinen hadith lausuu: "Jumalan Lähettiläs sanoi: "Koraanin ydin on seitsemän usein toistettua säettä, jotka muodostavat 'Suuren Koraanin'."[3]

Juutalaiset ja kristityt Avauksen suurassaMuokkaa

Al-Tabari antoi 900-luvun alussa eksegeettisen selityksen avauksen suuralle. [4] [5] Hänen mukaansa "vihan alaisilla" tarkoitettiin niitä, joista Koraani sanoo (5:60):

»Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

Tabari luettelee useita luotettavia haditheja, joissa Muhammedin kerrotaan viitanneen nimenomaan juutalaisiin ihmisinä, jotka "ovat Sinun vihasi alaisia". Viha tarkoittaa, että Jumala tulee rankaisemaan vihan alaisia joko ajassa tai ikuisuudessa. Harhaan eksyviä ovat puolestaan ne, joista Koraani sanoo (5:77):

»Sano: »Oi, Pyhän kirjan johdattamat! Älkää menkö uskonnossanne säädyttömiin liiallisuuksiin älkääkä seuratko niiden alhaisia viettejä, jotka muinoin harhaantuivat ja eksyttivät monta sekä joutuivat pois oikealta tieltä.»»

Useat luotettavat hadithit kertovat, että Jumalan Lähettiläs sanoi: "Ne, jotka harhaan eksyvät ovat kristittyjä". Toisaalta kuvaus sopii myös juutalaisiin, jotka siten myös ovat harhaan eksyneitä. Jumala kuvasi näin kumpaakin ryhmää sanalla, joka sitä parhaiten luonnehti.

Molempien ryhmien viat Tabari tuo esiin selityksessä Uskottomien suuraan 109 (al Kafirun).[6] Koraani toteaa Tabarin mukaan näistä seuraavasti (9:30):

»Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!»

Juutalaisten syntinä on, että he ovat surmanneet profeettojaan ja sanoneet, että Esra on Jumalan poika. He eivät kuitenkaan palvo tätä. Kristityt taas ovat asettaneet Jumalalle kumppanin (Jeesus) ja palvovat tätä. Molemmat ryhmät lisäksi torjuvat profeetta Muhammedin.

LähteetMuokkaa

 1. Hämeen-Anttila, JaakkoKoraanin selitysteos, s. 13. Basam Books, 1997. ISBN 952-9842-15-5.
 2. Sahis al-Bukhari Book 10, Hadith 150. Sunnah.com.
 3. Sahih al-Bukhari Vol. 6, Book 60, Hadith 227. Sunnah.com.
 4. Tabari: Selections from the Comprehensive Exposition of the Interpretation of the Verses of the Qur'an. Volume I, s. 149-158. Te Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2017.
 5. Ibn Garir at-Tabari: Tafsir at-Tabari. Erläuterung der Sura al-Fatiha, s. 114-117. Alper Soytürk, ?/2018.
 6. Tabari: Selections from the Comprehensive Exposition of the Interpretation of the Verses of the Qur'an. Volume II, s. 419. Te Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2017.

Aiheesta muuallaMuokkaa