5. jääkäripataljoona

5. jääkäripataljoona eli Kuopion jääkärit oli valkoisten itäarmeijan 2. jääkäriprikaatin 3. jääkärirykmenttiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Pataljoonan komentajina olivat sen perustaja ja kokoaja jääkärimajuri Hugo Österman (siirtyi 11. huhtikuuta 5. jääkärirykmentin komentajaksi), 15. huhtikuuta 1918 alkaen jääkärikapteeni Leonard Grandell (haavoittui 29. huhtikuuta), jääkärikapteeni Hjalmar Strömberg myöh. Siilasvuo (29. huhtikuuta alkaen).

Leonard Grandell
Hjalmar Strömberg myöh. Siilasvuo

Pataljoonan esikunta sijaitsi 3. maaliskuuta 1918 Kuopiossa ja sen 1., 2. ja 3. komppania muodostettiin Kuopiossa ja 4. komppania Kajaanissa.[1]

Pataljoona siirrettiin Tampereen valtauksen jälkeen joukkojen uudelleen ryhmittelyn yhteydessä Antreaan, missä se tulisi osallistumaan Viipurin valtaukseen. Pataljoona lähti matkaan osin Vaasasta ja osin Mikkelistä 19. huhtikuuta 1918 ja saapui pataljoonalle määrättyyn kokoontumispaikkaan Antreaan 20.–21. huhtikuuta 1918.[2]

Joukko-osastot muokkaa

1. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Allan Clayhills (komennettiin komppanian päälliköksi 10. jääkäripataljoonaan 24. maaliskuuta alkaen), jääkärikapteeni Lauri Saari. Koottin Kuopion miehistä.

Vääpeli: jääkärivääpeli Lauri Huuha (siirrettiin myöhemmin joukkueenjohtajaksi).
Joukkueenjohtajat: jääkärivänrikki Mikko Pekki (siirrettiin myöhemmin 3. jääkärirykmentin täydenyspataljoonaan komppanianpäälliköksi), jääkärivaravääpeli Lauri Viitanen, jääkäriluutnantti Jarl Wulff (siirrettiin 9. jääkäripataljoonaan), jääkäriluutnantti Aappo Pirilä (siirrettiin 28. huhtikuuta 2. komppanian päälliköksi).
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Jaakko Vilhelm Latikka, jääkärialiupseeri Karl Nordman (siirrettiin 24. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Alex Frohne myöh. Rounemaa, joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Edvard Standertskjöld, jääkärialiupseeri Ivar Söderlund, joukkuealiupseerina jääkärialiupseeri Herman Väänänen.

2. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Karl Harry Lagerstam (siirrettiin 24. maaliskuuta 11. jääkäripataljoonaan), jääkärikapteeni Per Ekholm (komennettiin 30. maaliskuuta komentajaksi 3. täydennyspataljoonaan), jääkäriluutnantti Gustaf Svinhufvud (30. maaliskuuta alkaen, siirrettiin 10. huhtikuuta 17. jääkäripataljoonaan), jääkäriyliluutnantti Bertel Paulig ja jääkäriluutnantti Aappo Pirilä (toimi aikaisemmin 1. komppaniassa joukkueenjohtajana). Koottin Kuopion miehistä.

Vääpeli: jääkärivääpeli Albert Räsänen (toimi myöhemmin komppaniassa joukkueenjohtajana).
Joukkueenjohtajat: jääkärialiupseeri Juuso Kaapriel Klemetti, jääkärivänrikki Eino Lehto, jääkärialiupseeri Heikki Lunki (siirrettiin 10. huhtikuuta 17. jääkäripataljoonaan), jääkärialiupseeri Heikki Oikarinen (toimi myös koulutusaliupseerina), jääkärialiupseeri Yrjö Fredrik Pohjankoski (siirrettiin 10. huhtikuuta 17. jääkäripataljoonaan), joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Eino Jaakko Reinikka, jääkärivänrikki Väinö Vilho Räsänen (siirrettiin 30. maaliskuuta 17. jääkäripataljoonaan), jääkärivänrikki Ove Sjöström, koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Artturi Villehard Suomi (siirrettiin 30. maaliskuuta 3. täydennyspataljoonan 3. komppaniaan ja myöhemmin 17. jääkäripataljoonaan), jääkäriluutnantti Gustaf Svinhufvud (siirrettiin 13. maaliskuuta komppanianpäälliköksi), jääkäriluutnantti Carl Erik Hilding Wolff (siirrettiin 10. jääkäripataljoonaan), jääkärivänrikki Irmer Forsius (siirrettiin maaliskuussa 3. täydennyspataljoonaan ja 8. huhtikuuta 16. jääkäripataljoonan konekiväärikomppanian päälliköksi), jääkärivänrikki Teodor Grünn.
Ryhmänjohtajat: jääkärialiupseeri August Edvard Udd

3. komppania muokkaa

Päällikkö: komppanianpäällikkönä jääkärikapteeni Sven Selander (siirrettiin 24. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), jääkärikapteeni Hjalmar Strömberg myöh. Siilasvuo (siirrettiin 29. huhtikuuta pataljoonan komentajaksi). Koottin Kuopion miehistä.

Vääpeli: jääkärialiupseeri Jooseppi Pekki (siirrettiin myöhemmin joukkueenjohtajaksi 10. jääkäripataljoonan 3. komppaniaan),jääkärivääpeli Kustaa Vuoksi.
Joukkueenjohtajat: jääkärivänrikki Julius Kärnä (siirrettiin 17. maaliskuuta 16. jääkäripataljoonaan), jääkärivaravääpeli Viljo Jalmari Laine, jääkärivänrikki Karl Lindberg, jääkärialiupseeri Johan Oskar Gustafsson, jääkärivänrikki Toivo Gustafsson, jääkärivänrikki Otto Halonen.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: muonitusmestarina jääkärialiupseeri Aarne Evert Pursiainen, joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Urho Österman, myöh. Särö (haavoittui 28. huhtikuuta Viipurissa), joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Kaarlo Einari Teräsmö ent. Pettersson.

4. komppania/Konekiväärikomppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Verner Gustafsson (siirrettiin 25. maaliskuuta 3. jääkärirykmentin esikuntaan), jääkärikapteeni Claës Winell (siirrettiin 10. jääkäripataljoonaan komppanianpäälliköksi), jääkäriluutnantti Taavetti Kaunisto (siirrettiin 25. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), jääkärikapteeni Kaarlo Kaarlonen (24. maaliskuuta alkaen). Koottiin Kajaanin miehistä.

Vääpeli: jääkärivaravääpeli Edvin Lundell (toimi myös joukkueenjohtajana, siirrettiin 10. jääkäripataljoonaan), jääkärivääpeli Wäinö Mikkonen.
Joukkueenjohtajat: jääkärialiupseeri Alfons Algot Björklöf (Komennettiin 2. jääkärirykmenttiin 26. maaliskuuta), jääkärivaravääpeli Vilho Karvala (siirtyi 10. jääkäripataljoonaan), joukkueenjohtajana ja vääpelinä jääkärivänrikki Edvin Lundell, jääkärivaravääpeli Henrik Vilhelm Mörk, jääkärivänrikki Toivo Nousiainen (28. maaliskuuta alkaen), jääkärivaravääpeli Juhani Toro (siirrettiin opettajaksi reserviupseerikouluun, jossa toimi 27. maaliskuuta – 29. huhtikuuta), jääkärivaravääpeli Väinö Tulppala.
Kiväärinjohtaja: jääkärivääpeli Otto Ahmala, jääkärialiupseeri Väinö Viljam Virta ent. Roos, jääkärialiupseeri Emil Yli-Vainio.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: jääkärialiupseeri Alfons Algot Björklöf.

Pataljoonassa palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Jääkärialiupseeri Carl af Björksten (6. komppaniassa), adjutanttina jääkäriyliluutnantti Karl Enquist (siirrettiin 10. jääkäripataljoonan 4. komppanian päälliköksi), lähettiupseerina ja adjutanttina jääkärivänrikki Karl-Vilhelm Grünn (siirrettiin adjutantiksi 5. jääkärirykmenttiin 17. huhtikuuta), pataljoonan rehumestarina jääkärialiupseeri Johannes Hahtomaa, aliupseerin tehtävissä jääkärialiupseeri Jussi Hänninen, (siirrettiin 24. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), ryhmänjohtajana jefreitteri Kalle Vihtori Härkönen (Siirrettiin 24. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), joukkueenjohtajana jääkäriluutnantti Väinö Kaski (siirrettiin 9. huhtikuuta komppanianpäälliköksi 16. jääkäripataljoonaan), pataljoonan esikunnassa jääkärivääpeli Matti Kokkonen (siirrettiin 6. jääkäripataljoonan esikuntaan), pataljoonan esikunnassa adjutanttina jääkärivänrikki Julius Kärnä, pataljoonan komentajan apulaisena jääkäriluutnantti Jussi Närvänen (siirrettiin 7. huhtikuuta pataljoonan komentajaksi), pataljoonassa adjutanttina jääkrivänrikki Erkki Arvo Ilmari Partanen, jääkärialiupseeri Oskar Pirinen (siirrettiin 17. huhtikuuta 3. täydennyspataljoonaan ja myöhemmin 16. jääkäripataljoonaan), pataljoonan aseseppänä jääkäri Waldemar Salo, joukkueenjohtajana jääkärivaravääpeli Väinö Teivonen (siirrettiin 28. maaliskuuta 10. jääkäripataljoonaan), pataljoonan kuormastonjohtajana jääkärialiupseeri Martti Viskari, pataljoonan esikuntavääpelinä jääkärivääpeli Johan Väänänen (siirrettiin 15. huhtikuuta 14. jääkäripataljoonaan), lääkintäaliupseerina jääkärivaravääpeli Vilho Villiam Tallberg (siirrettiin 16. jääkäripataljoonaan huhtikuun alussa 1918).

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924–1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Toim. Kai Donner, Theodor Svedlin, Heikki Nurmio, Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1925–1927.

Viitteet muokkaa

  1. Donner, Svedlin, Nurmio: Suomen vapaussota IV, jyväskylä 1924, s. 267.
  2. Suomen vapaussota osa VIII s. 179