6. jääkäripataljoona

6. jääkäripataljoona oli valkoisten itäarmeijan 1. jääkäriprikaatin 2. jääkärirykmenttiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Pataljoonan komentajina olivat jääkärikapteeni Per Wilhelm Zilliacus (pataljoona oli hänen perustamansa, haavoittui 3. huhtikuuta Tampereella ja siirrettiin Päämajaan sotatoimienosastolle), jääkärikapteeni Viktor Alonzo Sundman (3. huhtikuuta alkaen).

Per Zilliacus
Alonzo Sundman

Pataljoona muodostettiin rintamalle lähdettäessä 4. ja 5. jääkäripataljoonan miehistä.

Pataljoona siirrettiin Tampereen valtauksen jälkeen joukkojen uudelleen ryhmittelyn yhteydessä Antreaan, missä se tulisi osallistumaan Viipurin valtaukseen. Pataljoona lähti matkaan osin Kuopiosta ja osin Sortavalasta 19. huhtikuuta 1918 ja saapui pataljoonalle määrättyyn kokoontumispaikkaan Antreaan 20.–21. huhtikuuta 1918.[1]

Joukko-osastot muokkaa

1. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Erik Gunnar Melin (19. maaliskuuta alkaen).

Vääpeli: jääkärivaravääpeli Arne Alver Bruno Ilander.
Joukkueenjohtajat: jääkärialiupseeri Albert Wiik, jääkärivääpeli Artur Johannes Öster (haavoittui4. huhtikuuta 1918 Näsilinnassa), jääkärivääpeli Uno Boström, jääkäriluutnantti Hjalmar Vilhelm Bredenberg, jääkärivääpeli Evert Gabriel Gädda, jääkäriluutnantti Sten Alfred Holm.
Koppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: jääkärivaravääpeli Karl Arthur Ansas, jääkärialiupseeri Johannes Lundström, muonitusaliupseerina jääkärivaravääpeli Johan Ernst Sundman, aliupseerin tehtävissä jääkärivääpeli Uno Bernhard Björndahl, jääkäriluutnantti Torsten Harald von Essen, jefreitteri Jaakko August Hammar, jefreitteri Johannes Huuhtanen.

2. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Viktor Alonzo Sundman (toimi aikaisemmin Ahvenanmaalla valkoisten joukkojen komentajana, siirrettiin 3. huhtikuuta pataljoonan komentajaksi), jääkärivänrikki Gustaf Arne Stjernberg (3. huhtikuuta lähtien).

Vääpeli: jääkärivaravääpeli Emil Sigfrid Söderström (palveli myös komppaniassa joukkueenjohtajana)
Joukkueenjohtajat: jääkärialiupseeri Johannes (Hans) Alfred Kronlöf (haavoittui Tampereella 3. huhtikuuta 1918 ja siirrettiin 2. jääkärirykmentin täydennyspataljoonaan), jääkärialiupseeri Guido Nylander (siirrettiin 5. huhtikuuta 14. jääkäripataljoonaan), jääkärivänrikki Gustaf Arne Stjernberg (siirrettiin 3. huhtikuuta komppanianpäälliköksi).
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: aliupseerin tehtävissä jääkärialiupseeri Vilhelm Dalaholm ent. Tel, jääkärivääpeli Erik Alfred Mannil (toimi aikaisemmin Vöyrin Sotakoulussa kouluttajana, haavoittui 28. maaliskuuta 1918), koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Juho Kustaa Mattila, jääkärialiupseeri Alfred Ohls (haavoittui 28. maaliskuuta 1918 Kalevankankaalla), koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Frans Edvin Rank, joukkuealiupseerina jääkärivaravääpeli Erik Emil Rönn (haavoittui 23. huhtikuuta Kuokkalassa), jefreitteri Herman Edvard Storgård, joukkuealiupseerina jääkärialiupseeri Erik Leander West, joukkueenjohtajan apulaisena jääkärivaravääpeli Johan Charles Hasselblatt.

3. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Björn Gustaf Waldemar Damstén.

Vääpeli: 24. maaliskuuta alkaen jääkärivääpeli Matti Leonard Kokko, 27 huhtikuuta alkaen jääkärialiupseeri Karl Emil Rydman.
Joukkueenjohtajat: jääkärivääpeli Karl Albert Kilvio, jääkärivääpeli Uuno Antero Koivisto, jääkärivaravääpeli Johan Leonard Rusanen (haavoittui 3. huhtikuuta 1918 Tampereella), jääkärialiupseeri Erik Henning Wikström (toimi komppaniassa myös koulutusaliupseerina), jääkäriluutnantti Leo Viktor Brunila (palveli aikaisemmin 1. jääkäripataljoonassa), jääkärivaravääpeli Eino Henrik Gummerus, jääkärivaravääpeli Karl Johan Markus Hassel.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: jääkärialiupseeri Anterus Juho Simanainen (haavoittui 28. maaliskuuta 1918 Kalevankankaalla), kuormastopäällikkönä jääkärivääpeli Erkki Vilhelm Höijer.

Konekiväärikomppania muokkaa

Päällikkö: jääkärivänrikki Jarl Anton Bertil Heinrichs (siirrettiin 13. jääkäripataljoonan konekiväärikomppanian päälliköksi), jääkäriluutnantti Auno Antero Kaila (1. maaliskuuta alkaen, toimi aikaisemmin joukkueenjohtajana).

Joukkueenjohtajat: jääkärikersantti Kalle Leonhard Korhonen.
Kiväärinjohtajat: jääkärivaravääpeli Niilo Kaarlo Lehtinen (siirrettiin 13. jääkäripataljoonaan), jääkärialiupseeri Väinö Valdemar Waldén (siirrettiin 13. jääkäripataljoonaan).

Pataljoonassa palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Pataljoonan adjutanttina jääkäriluutnantti Johan Leonard Knaapi, pataljoonan esikuntavääpelinä jääkärivääpeli Matti Kokkonen, joukkueenjohtajana jääkärivänriki Börje Lennartson Söderström (siirrettiin 1. jääkäriprikaatiin), muonitusmestarina jääkärialiupseeri Ernst Arvid Trontti, joukkueenjohtajana Emil Edvard Björkas (siirrettiin komppanianpäälliköksi 14. jääkäripataljoonaan), pataljoonankomentajan lähettinä jääkärivaravääpeli Johan Sanfrid Kankkonen.

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924–1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Toim. Kai Donner, Theodor Svedlin, Heikki Nurmio, Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1925–1927.

Viitteet muokkaa

  1. Suomen vapaussota osa VIII s. 179