Itäarmeija

valkoisten armeija Suomen sisällissodassa

Itäarmeija oli valkoisten joukkojen armeija Suomen sisällissodassa. Armeijan komentaja oli kenraalimajuri Ernst Löfström alias Ernst Toll.

Ernst Löfström

Itäarmeijassa palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Päämajan yhdysupseeri ja tiedotusosaston päällikkö armeijakunnan esikunnassa (toimi Viipurin valtauksen aikana) Erik Malmberg, eläinlääkintähuollon järjestäjänä jääkäriyliluutnantti Georg Öhman.

Esikunta muokkaa

 
Itäarmeijan esikunta: Alin rivi: Schwindt, Löfström, Rappe, Hällén, Öhman; keskirivi Thesleff, Lönnroth, Homén, Brofeldt, Thorwall, Genetz, Björkstén; ylin rivi; Helenius, Becker, Wichmann, Brejlin, Björk.
 
Alexander Tunzelman von Adlerflug alias Alexander Örnflykt
 
Axel Rappe
 • Esikunnan päällikkö
Eversti Alexander Tunzelmann von Adlerflug "A. Örnflykt"
v.t. Everstiluutnantti Paroni Axel Rappe
 • Yleisesikunta

Operatiivinen osasto:

Kapteeni Hällén, Luutnantti G. Gronstedt, adjutantti E. Becker.

Yhteystoimisto:

Majuri K. A. L. von Heijne, adjutantti Erik Lönnroth "Rothberg".

Tietotoimisto:

Adjutantti Arne Homén.

Kulkulaitososasto:

Kuljetustoimen päällikkö H. Palo.

Typografinen osasto:

Adjutantti Erik Lönnroth "Rothberg", V. Thoné.
 • Tykistöesikunta

Päällikkö everstiluutnantti L. A. Schwindt sekä adjutantit Sjöberg ja Vähäkallio.

 • Armeijanintendenttilaitos

Päällikkö armeijanintendentti Olli W. Genetz sekä kenttäintendentti (v.t. päällikkö) Alvar Brejlin, adjutantit Helenius ja Hjalmar Bärlund, rahastonhoitaja J. Björkstén.

 • Saniteettiosasto

Itäarmeijan ylilääkäri tohtori G. J. Winter, apulaisenaan tohtori Palmgren.

 • Eläinlääkintäosasto

Eläinlääkäri jääkärikapteeni Georg Öhman.

 • Henkilökuntajaos

Päällikkö adjutantti Brofeldt ja adjutantti Björk.

 • Kenttäpostiosasto

Postimestari Lehto.

 • Komendantti

Adjutantti Paul Thorwall.

 • Sielunhoito

Rovasti J. W. Wallinheimo.

Reservin luutnantti Isak Alfthan, toimi esikunnassa Viipurin hyökkäysvaiheen aikana.

Joukko-osastot muokkaa

Komentaja: eversti Eduard Ausfelt.

Komentaja: eversti Ulrich von Coler.

Komentaja: majuri Rainer Stahel.

Komentaja: jääkärimajuri Lauri Malmberg.

Komentaja: jääkärieverstiluutnantti Aarne Sihvo.

Komentaja: everstiluutnantti O. A. Wilkman.

Komentaja: majuri Martin Ekström.

Komentaja: jääkärimajuri Juho Heiskanen.

Komentaja: jääkäriratsumestari Sven Weckström.

 • Täydennys

Täydennysjoukkoihin kuuluivat täydennyspataljoonat ja kenttälennätinjoukot.

Lähteet muokkaa

 • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924-1925.
 • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
 • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.