5. jääkärirykmentti

5. jääkärirykmentti oli valkoisten itäarmeijan 3. jääkäriprikaatiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Rykmentin komentaja oli jääkärimajuri Hugo Viktor Österman (11. huhtikuuta 1918 alkaen).

Hugo Viktor Österman

Rykmentistä muodostettiin sodan jälkeen Kuopion jalkaväkirykmentti N:o 4 ja edelleen Tampereen Rykmentti.

Joukko-osastot muokkaa

Komentaja: kapteeni Huyssen.

Komentaja: jääkärikapteeni Olof Lars Alarik Prytz.

Komentaja: jääkärimajuri Lars Birger Homén. Yksikkö oli kenttälennätinpataljoona ja luonteeltaan kolmikomppaniainen merkinantojoukko, joita myöhemmin alettiin kutsua radiojoukoiksi. Viestijärjestelmän alueellisena ja valtakunnallisena runkona se toimi hajautetusti eri paikkakunnilla siten, että 1. komppania oli Vaasassa, 2. komppania Pietarsaaressa ja 3. komppania Savonlinnassa.

  • Täydennyspataljoona

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Rafael Johannes Kajander, pataljoona kutsuntapiiri oli Pohjois-Pohjanmaa ja sijoituspaikka Vaasa.[1]

  • 1. komppania
Vääpeli: jääkärialiupseeri Karl Emil Rydman (siirrettiin 27. huhtikuuta 6. jääkäripataljoonaan).
Täydennyspataljoonassa palvelleet Saksan jääkärit: aliupseeritehtävissä jääkärialiupseeri Viktor Backa, jääkärialiupseeri Ernst Vilhelm Foudila, 1. komppaniassa jefreitterina Onni Oskar Hänninen, aliupseerina jääkärialiupseeri Albert Häsä, 1. komppanian joukkueenjohtajana jääkärivääpeli Juho Valter Kokkila, joukkueenjohtajana jääkärikersantti Juho Korte, koulutusaliupseerina 1. komppaniassa jääkärialiupseeri Matti Aukusti Latvalehto, koulutusaliupseerina jääkärivaravääpeli Toivo Matti Laurila (toimi myös 2. jääkärirykmentin täydennyspataljoonassa kouluttajana sekä siirrettiin 29. huhtikuuta 4. jääkäripataljoonaan), esikunnan lähettiupseerina jääkärivänrikki Taito Juho Nurminen, varusmestarina jääkärialiupseeri Antti Aamos Ojanvatva, koulutusaliupseerina jefreitteri Matti Oskari Patovisti, varusmestarina jääkärialiupseeri Erkki Nestor Myllykytö myöh. Sankelo.

Rykmentissä palvelleita Saksan jääkäreitä muokkaa

Adjutanttina jääkärivänrikki Karl-Vilhelm Emil Jürgen Grünn, muonitus- ja rehumestarina jääkärivääpeli Paavo Jalmari Haanpää, lähettiupseerina rykmentin esikunnassa jääkärivänrikki Taito Juho Nurminen, adjutanttina jääkäriluutnantti Erkki Johannes Raappana, täydennyskomppanian päällikkönä huhtikuun lopulta jääkärivääpeli Mikko Rossi (siirrettiin 2. toukokuuta 1918 joukkueenjohtajaksi Karjalan 2. rykmentin 5. pataljoonan 2. komppaniaan).

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924-1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Kai Donner, Th. Svedlin ja Heikki Nurmio (toim), Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1927.

Viitteet muokkaa

  1. Suomen vapaussota 1927: 90.