10. jääkäripataljoona

10. jääkäripataljoona oli valkoisten itäarmeijan 2. jääkäriprikaatin 3. jääkärirykmenttiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Pataljoonan komentaja oli jääkärikapteeni Knut Solin (19. maaliskuuta 1918 alkaen).

Knut Solin

Pataljoona siirrettiin Tampereen valtauksen jälkeen joukkojen uudelleen ryhmittelyn yhteydessä Antreaan, missä se tulisi osallistumaan Viipurin valtaukseen. Pataljoona lähti matkaan Tampereelta 18. huhtikuuta 1918 ja saapui pataljoonalle määrättyyn kokoontumispaikkaan Antreaan 19.–20. huhtikuuta 1918.[1]

Pataljoonasta muodostettiin sodan jälkeen Uudenmaan Rykmenttin 3. pataljoona

Joukko-osastot muokkaa

1. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Sven Selander (24. maaliskuuta alkaen).

Vääpeli: jääkärivääpeli Arvid Jauhiainen.
Joukkueenjohtajat: jääkäriluutnantti Efraim Kemppainen, jääkärivääpeli Taavi Koponen, jääkärivaravääpeli Hjalmar Palmu, jääkärialiupseeri Urho Iisakki Rantala, jääkärivänrikki Reino Rimala.
Ryhmänjohtajat: jääkärivaravääpeli Emil Väisänen
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Kalle Lammi (siirrettiin 30. maaliskuuta 6. jääkärirykmentin täydennyspataljoonaan), jääkärialiupseeri Kalle Kustaa Varpula.

2. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Alexander Mellblom (siirrettiin 12. huhtikuuta 4. jääkäripataljoonaan), jääkäriluutnantti Carl Erik Hilding Wolff (12. huhtikuuta alkaen).

Joukkueenjohtajat: jääkärivaravääpeli Iisak Kosola, jääkärivänrikki Ville Kosola (siirrettiin 11. huhtikuuta komppanianpäälliköksi 12. jääkäripataljoonaan), jääkärialiupseeri Antti Kustaa Kujala (siirrettiin 12. huhtikuuta 4. jääkäripataljoonaan), jääkärivaravääpeli Anders Oskar Nisula, jääkäriluutnantti Carl Erik Hilding Wolff (siirrettiin 12. huhtikuuta komppanianpäälliköksi), jääkärivaravääpeli Hugo Rudolf Blomberg, jääkärivänrikki Erkki Hannula.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: joukkueen varajohtaja jääkärialiupseeri Johannes Erhard Nordberg, jääkärialiupseeri Karl Nordman, jääkärialiupseeri Vihtori Nuojua (siirrettiin 15. huhtikuuta 3. jääkärirykmentin päydennyspataljoonaan).

3. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Allan Clayhills (24. maaliskuuta alkaen).

Joukkueenjohtajat: jääkärivääpeli Matti Kiskola ent. Rinta-Kisko, jääkärivaravääpeli Kosti Mustonen, jääkärialiupseeri Aleksanteri Pellinen, jääkärivänrikki August Soininen, jääkärialiupseeri Jooseppi Pekki.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Adiel Lahti (siirrettiin 12. huhtikuuta 4. jääkäripataljoonaan), joukkuealiupseerina jääkärialiupseeri Allan Lahtinen, joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Yrjö Nikolai Saarinen, aliupseeritehtävissä jääkärialiupseeri Karl Bergström, joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Jussi Hänninen (24. maaliskuuta alkaen), koulutusaliupseerina jääkärialiupseeri Adiel Lahti (siirrettiin joukkueenjohtajaksi 4. jääkäripataljoonaan).

4. komppania/konekiväärikomppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Claës Winell (siirrettiin 25. maaliskuuta 4. jääkärirykmenttiin esikuntaan), jääkärikapteeni Taavetti Kaunisto (25. maaliskuuta alkaen), jääkäriyliluutnantti Karl Enquist (siirrettiin 30. maaliskuuta 3. Täydennyspataljoonaan ja edelleen 16. jääkäripataljoonaan).

Vääpeli: jääkärivääpeli Matti Savolainen (palveli aikaisemmin komppaniassa joukkueenjohtajana), joukkueenjohtajana ja komppanian vääpelinä jääkärivänrikki Edvin Lundell.
Joukkueenjohtajat: jääkärivääpeli Otto Ahmala, jääkärivaravääpeli Vilho Karvala, jääkärivänrikki Kosti Palmqvist (siirrettiin 26. huhtikuuta Pataljoonan adjutantiksi), jääkärialiupseeri Juho Penttinen, jääkärialiupseeri Matti Hermanni Sankelo (toimi komppaniassa myös kiväärinjohtajana).
Kiväärinjohtajat: jääkärikersantti Kalle Korhonen (siirrettiin 12. huhtikuuta 6. jääkäripataljoonaan), jefreitteri Einar Arvid Luoma.

Pataljoonassa palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Joukkueen varajohtajana 7. komppaniassa? jääkärivääpeli Aarne Antero Alfving myöh. Alvi, pataljoonassa adjutanttina jääkärivänrikki Kosti Palmqvist, pataljoonan adjutantti jääkärivänrikki Aarne Putkonen, joukkueenjohtajana jääkärivaravääpeli Väinö Teivonen (siirrettiin 31. maaliskuuta 14. jääkäripataljoonaan), ryhmänjohtajana jefreitteri Kalle Vihtori Härkönen (Siirrettiin 30. maaliskuuta 16. jääkäripataljoonaan).

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924–1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Toim. Kai Donner, Theodor Svedlin, Heikki Nurmio, Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1925–1927.

Viitteet muokkaa

  1. Suomen vapaussota osa VIII s. 179