11. jääkäripataljoona

11. jääkäripataljoona oli valkoisten itäarmeijan 2. jääkäriprikaatin 4. jääkärirykmenttiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Pataljoonan komentaja oli jääkärikapteeni Karl Gunnar Heinrichs, Jääkäriluutnantti Evert Oskar Ekman (30. maaliskuuta 1918 alkaen).

Karl Gunnar Heinrichs

Pataljoona siirrettiin Tampereen valtauksen jälkeen joukkojen uudelleen ryhmittelyn yhteydessä Antreaan, missä se tulisi osallistumaan Viipurin valtaukseen. Pataljoona lähti matkaan Tampereelta 18. huhtikuuta 1918 ja saapui pataljoonalle määrättyyn kokoontumispaikkaan Antreaan 19.–20. huhtikuuta 1918. [1]

Joukko-osastot muokkaa

 
Pataljoona lähdössä rintamalle Pieksämäen asemalta lumipuvuissaan

1. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Viljo Einar Tuompo (25. maaliskuuta 1918 alkaen).

Vääpeli: jääkärivääpeli Aarne Johannes Määttä (kaatui 24. huhtikuuta 1918 Viipurin edustalla), jääkärialiupseeri Kaarle Nikolai Sankala (toimi aikaisemmin komppaniassa varajoukkueenjohtajana 26. maaliskuuta alkaen).
Joukkueenjohtajat: jääkäriluutnantti Viljo Antero Kauppila (haavoittui 29. huhtikuuta 1918), jääkärivaravääpeli Toivo Kärnä, jääkärivänrikki Albert Alexander Puroma, jääkärivääpeli August Valdemar Ansa.
Komppaniassa palveleet Saksan jääkärit: jääkärialiupseeri Matti Joeli Kuiri, varastonhoitajana jääkärialiupseeri Immanuel Eemil Huhtala (25. maaliskuuta alkaen, varastonhoitajana 28. maaliskuuta alkaen), joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Julius Salin.

2. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkäriluutnantti Hugo Henrik Turunen (25. maaliskuuta 1918 alkaen hänet siirrettiin 1. huhtikuuta 1918 komppaniaan joukkueenjohtajaksi Lagerstamin tullessa hänen tilalleen), jääkärikapteeni Karl Harry Lagerstam (1. huhtikuuta 1918 alkaen).

Vääpeli: jääkärivaravääpeli Hans Vilhelm Miinala.
Joukkueenjohtajat: jääkärivänrikki Viljo Arvid Korpela (siirrettiin 10. huhtikuuta 8. jääkäripataljoonaan), jääkärivänrikki Jussi Laiti, jääkärivaravääpeli Urho Kaarlo Lamminheimo, jääkärivääpeli Karl Ragnar Olenius myöh. Olanti, jääkärivaravääpeli Heikki Evald Saure.
Ryhmänjohtajat: jefreitteri Frans Rudolf Vartiainen
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: puolijoukkueenjohtajana jääkärivaravääpeli Armas Matikainen, joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Paavo Juhana Soininen (siirrettiin 10. huhtikuuta 8. jääkäripataljoonaan), jääkärivääpeli Paavo Jalmari Haanpää (siirrettiin 5. jääkärirykmenttiin), koulutus- ja kuormastoaliupseerina jääkärivääpeli Juho Jaakonsaari (25. maaliskuuta 1918 alkaen).

3. komppania muokkaa

Päällikkö: jääkärikapteeni Armas Josef Berg myöh. Perksalo (24. maaliskuuta 1918 alkaen).

Vääpeli: jääkärivääpeli Otto Tynkkynen.
Joukkueenjohtajat: joukkueenjohtajana jääkärivänrikki Eino Yrjö Koivisto, jääkärivaravääpeli Mattias Immanuel Koskinen, jääkärivänrikki Antero Hemminki Laakso, jääkärivaravääpeli Matias Kosti Luotonen.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Simo Pursiainen. (haavoittui 25. huhtikuuta 1918 Viipurissa) joukkueen varajohtajana jääkärivaravääpeli Samuli Sihvo, kuormastopäällikkönä jääkärialiupseeri Emil Edvard Tauriainen (24. maaliskuuta alkaen), joukkueen varajohtajana jääkärialiupseeri Juho Haiminen, jääkärialiupseeri Yrjö Sirola (siirrettiin 10. huhtikuuta 8. jääkäripataljoonaan).

4. komppania/Konekiväärikomppania muokkaa

4. komppania siirrettiin 18. jääkäripataljoonan 3. komppaniaksi 8. huhtikuuta 1918.

Päällikkö: jääkäriluutnantti Karl Waldemar Henrikson (siirrettiin 18. jääkäripataljoonaan), jääkäriluutnantti Väinö Armas Kallio.

Vääpeli: jääkärialiupseeri Rafael Armand Sigismund Svinhufvud (toimi komppaniassa myös joukkueenjohtajana)
Joukkueenjohtajat: jääkärivaravääpeli Johannes Nestori Patjas (siirrettiin 8. huhtikuuta 18. jääkäripataljoonaan), jääkärivaravääpeli Johannes Heikki Romppainen (24. maaliskuuta alkaen), jääkärivaravääpeli Antti Suuronen (26. maaliskuuta alkaen), jääkärivänrikki Väinö Armas Tojkander, jääkärivaravääpeli Jakob Emil Tuomaala (26. maaliskuuta alkaen).
Kiväärinjohtajat: jääkärivaravääpeli Risto Kaija (siirrettiin 18. huhtikuuta 4. jääkäripataljoonaan).
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: joukkueen varajohtaja jääkärivaravääpeli Helge Emil Lassila, joukkuealiupseerina jääkärialiupseeri Gunnar Eliel Willberg (siirrettiin 15. huhtikuuta 4. jääkärirykmentin esikuntaan), kuormaston päällikkönä jääkärivääpeli Johan Aarne Hietanen.

Pataljoonassa palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Joukkueenjohtajana jääkäriluutnantti Ernst Reinhold von Essen (siirrettiin 3. huhtikuuta aluksi 4. täydennyspataljoonaan ja edelleen 18. jääkäripataljoonaan), varusaliupseerina jääkärivääpeli Yrjö Kaski, muonitusupseerina jääkärikapteeni Karl Harry Lagerstam (siirrettiin myöhemmin 2. komppanian päälliköksi), adjutanttina jääkärivänrikki Verner August Viklund myöh. Viikla, kuormastonjohtajana jääkärialiupseeri Urho Anselm Viitanen.

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924–1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Toim. Kai Donner, Theodor Svedlin, Heikki Nurmio, Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1925–1927.

Viitteet muokkaa

  1. Suomen vapaussota osa VIII s. 179