4. jääkärirykmentti

4. jääkärirykmentti oli valkoisten itäarmeijan 2. jääkäriprikaatiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa.

Nils Ero Gadolin


Sodan jälkeen rykmentistä muodostettiin Jääkäripataljoona N:o 4 ja edelleen Jääkäripataljoona N:o 2 ja edelleen Pohjolan jääkäripataljoona ja edelleen Kajanin sissipataljoona

Komentaja: jääkärimajuri Nils Ero Gadolin (22. maaliskuuta alkaen).

Joukko-osastot muokkaa

Komentaja: jääkärikapteeni Karl Lennart Oesch.

Komentaja: jääkärimajuri Harald Öhquist.

Komentaja: jääkärikapteeni Karl Gunnar Heinrichs.

  • Täydennyspataljoona

Komentaja: jääkäriluutnantti Väinö Heikki Vainio (17. huhtikuuta 1918 alkaen)

  • pataljoonan kutsuntapiiri oli Karjala ja sijoituspaikka Savonlinna.[1]
Komppanianpäälliköt: jääkärivaravääpeli Väinö Fredrik Virkkunen ent. Snellman, 1. komppanian päällikkö jääkärivaravääpeli Herman Uimonen (20. huhtikuuta 1918 alkaen), jääkärivänrikki Ilmari Aleksis Salovaara (26. huhtikuuta 1918 alkaen), jääkärialiupseeri Uuno Sjöblom (siirrettiin 18. jääkäripataljoonaan).

Rykmentissä palvelleet Saksan jääkärit muokkaa

Muonitusupseerina jääkärivänrikki Ivar Johannes Heinrich Alexander Hinz (siirrettiin 30. huhtikuuta 2. jääkäriprikaatin esikuntaan), jääkärialiupseeri Heikki Nurmi (siirrettiin 12. huhtikuuta 9. jääkäripataljoonaan), kuormastovääpelinä jääkärivaravääpeli Toivo Pihlainen, rykmentin esikunnassa adjutanttina jääkäriluutnantti Berndt Eino Edvard Polón (palveli nimellä Pälve), rykmentin vääpelinä jääkärivaravääpeli Feeli (Feliks) Iisakki Rinta, rykmentin esikunnassa viestiosaston johtajana jääkärivaravääpeli Paavo Elias Roos, esikuntavääpelinä jääkärialiupseeri Gunnar Eliel Willberg, konekivääriupseerina jääkärikapteeni Claës Bertel Napoleon Winell (siirrettiin 3. toukokuuta 2. jääkäriprikaatin esikuntaan).

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli, Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI, Otava Helsinki 1924-1925.
  • Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV, Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa 1975 ISBN 951-99046-8-9.
  • Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, Suomen jääkärien elämäkerrasto, WSOY Porvoo 1938.
  • Kai Donner, Th. Svedlin ja Heikki Nurmio (toim), Suomen vapaussota I–VIII, Gummerus Jyväskylä 1927.

Viitteet muokkaa

  1. Suomen vapaussota 1927: 90.