16. jääkäripataljoona

Arno Emil Jaatinen

16. jääkäripataljoona oli valkoisten itäarmeijan 3. jääkäriprikaatin 6. jääkärirykmenttiin kuuluva joukko-osasto Suomen sisällissodassa.

Komentaja: jääkärikapteeni Arno Emil Jaatinen

Joukko-osastotMuokkaa

1. komppaniaMuokkaa

Päällikkö: jääkäriyliluutnantti Karl Bruno Enquist.

Vääpeli: jääkärialiupseeri Kalle Lammi
Joukkueenjohtajat: jääkärialiupseeri Matti Vihtori Mäkelä, jääkärivaravääpeli Niiles Viktor Vyörykkä (haavoittui 25. huhtikuuta 1918 Kelkkalassa), jääkärivänrikki Sigrud Albert Hillebrand myöh. Hiiliranta.
Ryhmänjohtajat: jääkärialiupseeri Kalle Vihtori Härkönen.

2. komppaniaMuokkaa

Päällikkö: jääkäriluutnantti Väinö Valdemar Kaski.

Joukkueenjohtajat: jääkärivaravääpeli Uuno Eetu Koura (palveli aikaisemmin Kenttälennätinpataljoonan 1. komppaniassa), jääkärialiupseeri Yrjö August Pitkänen (20. maaliskuuta alkaen), jääkärialiupseeri Eino Henrik Suhonen.
Komppaniassa palvelleet Saksan jääkärit: jääkärialiupseeri Oskar Einar Pirinen, kuormaston johtaja jääkärialiupseeri Hans Petter Kulusjärvi.

3. komppaniaMuokkaa

Päällikkö: jääkäriluutnantti Erkki Vilho Viitasalo.

Vääpeli: jääkärivaravääpeli Johan Guido Mikkola (29. maaliskuuta alkaen)
Joukkueenjohtajat: jääkärivaravääpeli Frans Iisak Mikkonen, jääkärialiupseeri Väinö Johannes Auveri.

KonekiväärikomppaniaMuokkaa

Päällikkö: jääkäriluutnantti Irmer Forsius.

Joukkueenjohtajat: jääkärivaravääpeli Juho Keinänen (13. huhtikuuta 1918 alkaen), jääkärivaravääpeli Urho August Pikkarainen (4. huhtikuuta alkaen), jääkärivänrikki Valdemar Salmelo (31. maaliskuuta alkaen), jääkärivänrikki Bror Albert Sjöberg (siirrettiin 23. huhtikuuta pataljoonaan adjutantiksi).

Pataljoonassa palvelleita Saksan jääkäreitäMuokkaa

Adjutanttina jääkärivänrikki Julius Einari Kärnä (17. maaliskuuta 1918 alkaen), adjutanttina jääkärivänrikki Bror Albert Sjöberg, lääkintäaliupseerina jääkärivaravääpeli Vilho Villiam Tallberg, jääkärivaravääpeli Johan Albin Pekkarinen (17. huhtikuuta alkaen).

LähteetMuokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli: Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI. Helsinki: Otava, 1924-1925.
  • Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975. Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV. Vaasa: , 1975. ISBN 951-99046-8-9.
  • Suomen jääkärien elämäkerrasto. Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV. Porvoo: WSOY, 1938.