Vanajanselän alue

vesistöalue Kokemäenjoen vesistössä

Vanajanselän alue (vesistöaluetunnus 35.23) on Pirkanmaalla Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa sijaitseva Vanajaveden yläosaan ja Vanajaveteen laskevien ojien ja jokien valuma-alueiden muodostama vesistöalue.[1][2]

Se kuuluu Kokemäenjoen vesistöön (vesistöaluetunnus 35) ja on Vanajaveden–Pyhäjärven alueessa (35.2) kolmannen jakovaiheen kolmas osa-alue, joka jaetaan vielä seitsemään valuma-alueeseen. Nämä valuma-alueet ovat tekstissä lueteltu viranomaislähteissä käytetyillä vesistöaluetunnuksilla 35.23x, missä merkki x korvataan osa-alueen alanumerolla. Valuma-alueen kolmannen jakovaiheen alueita ovat Vanajanselän lähialue (35.231), Mervenselän alue (35.232), Rompainojan valuma-alue (35.234), Valteenjoen valuma-alue (35.235), Katumajärven valuma-alue (35.236) ja Leteenojan valuma-alue (35.237).[1]

Vesistöalueen keskusjärvi on Vanajavesi, joka on samalla sekä Vanajaveden alaosan alueen että Vanajanselän alueen (35.23) keskusjärvi. Alue alkaa Hiidenjoesta ja päättyy Sääksmäen kohdalla Vihdassaariin. Vanajanselän alueeseen kuuluu vielä yli 30 järveä tai lampea. Niistä merkittävimmät ovat Vanajavesi (16 631 ha), Lehijärvi (704 ha), Katumajärvi (378 ha), Kankaistenjärvi (273 ha) ja Aulangonjärvi (78 ha). Alueen asukasluku kohoaa kymmeniin tuhansiin, joiden asukkaille järvien virkistysarvolla on merkitys suurelle joukolle sen asukkaita. Alueella sijaitsee useita taajamia, joita ovat Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan keskustaajama, Ritvalan- ja Lepaan taajamat sekä myös Kalvolan taajama.[1][2]

Alueeseen laskee kaakosta Hiidenjoki, joka tuo Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) vedet. Alueen vedet virtaavat Vanajanselän jälkeen luoteeseen Sääksmäelle, missä ne yhtyvät Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen vesiin Rauttunselällä Vanajaveden alaosan alueella.[1][2]

Alla esiteltävässä alueen kuvauksessa on käytetty lähteinä Suomen ympäristökeskuksen viranomaistietoja ja Maanmittauslaitoksen karttapalvelua.[1][2]

Alueen kuvaus

muokkaa

Vanajanselän lähialue (35.231)

muokkaa

Vanajanselän lähialueeseen (35.231) kuuluu Vanajanselkä itse sekä kaikki siihen laskevat pikkuojat ja muutama hieman isompi oja. Vähäjärvi ja Limojärvi sijaitsevat Vanajanselän pohjoispuolella ja Kaavijärvi järven koillispuolella. Niiden lyhyet laskuojat laskevat suoraan Vanajanselkään.

Mervenselän alue (35.232)

muokkaa

Mervenselän alueen järvet sijaitsevat Hämeenlinnan keskustan ja Hattulan keskustaajaman pohjoispuolella. Mustameri laskee Mervenselkään heti sen vierestä. Suurempi Aulangonjärvi laskee Hattulanselkään Aulangon pohjoispuolella. Aulangon rinteillä sijaitsevat Joutsenlampi ja Metsälampi laskevat lyhyillä ojilla rinnettä alas. Kahtoilampi sijaitsee Ahvenistonjärven lähellä, mutta eri puolella Ahvenistonharjua eikä sillä ole laskuojaa.

Hämeenlinnan alue (35.233)

muokkaa

Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsee kaksi järveä. Hattelmalanjärvi on soistunut matala järvi harjun eteläpuolella, joka laskee Tyrynojaa myöten Vanajaveden hakolahteen. Velkoja on pieni suppamainen lampi, jolla ei ole laskuojaa.

Rompainojan valuma-alue (35.234)

muokkaa

Rompainoja eli nykyään Rompsinoja on Lampisen laskuoja. Rompsinojan alajuoksulla siihen yhtyy Supanlammen laskuoja. Rompsinojan latvoilla sijaitsevat Keskisjärvi ja Jouttijärvi, jotka laskevat Vanajanselkään Lampisen kautta.

Valteenjoen valuma-alue (35.235)

muokkaa

Valteenoja (tai joki) laskee Vanajanselän Lusinselkään. Se on pitkä oja, jonka laajalla valuma-alueella on vain Ahvenistonlampi.

Katumajärven valuma-alue (35.236)

muokkaa

Katumajärven valuma-alueen laskujoki on hyvin lyhyt Kutalanjoki Hämeenlinnan keskustassa, joka laskee Vanajaveteen Luukkalanlahden viereen. Katumajärveen laskeva Myllyjoki laskee Matkolammin läpi ja Matkolammiin laskee vuorostaan suuri Kankaistenjärvi. Myllyjokeen yhtyy etelästä pienen suolammen Kaakkolammen suovedet.

Leteenojan valuma-alue (35.237)

muokkaa

Vanhaoja eli Leteenoja on Lehijärven laskuoja. Siihen laskee alajuoksulla Myllyojan nimisenä ja latvoilla Leteenojan nimisenä Hämeenlinnan kaupunkialueella virtaava johto-oja. Tämän ojan valuma-alueeseen voidaan lukea myös Armijärvi, Hirvilampi ja Ahvenistonjärvi, vaikka niillä ei ole laskuojia.

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 10.4.2017.
  2. a b c d Vanajanselkä (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 15.10.2019.

Aiheesta muualla

muokkaa