Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean politbyroo - Muut kielet