Presidenttijohtoinen järjestelmä

valtiomuoto

Presidenttijohtoinen järjestelmä[1] (muita nimityksiä presidentialismi, presidentillinen järjestelmä, presidenttivaltainen järjestelmä, presidenttijohtoinen tasavalta, presidenttivaltainen tasavalta[2], presidenttijärjestelmä[3]) on yleisin tasavaltalaisen valtiomuodon järjestelmistä.

  Presidenttijohtoinen järjestelmä
  Semipresidentialismi
  Parlamentaarinen tasavalta, jossa presidentti on hallituksen johdossa ja tarvitsee parlamentin luottamuksen
  Parlamentaarinen tasavalta, joissa presidentin asema lähinnä edustuksellinen (ylin valta pääministerillä)
  Perustuslaillinen monarkia, jossa monarkin asema lähinnä edustuksellinen (ylin valta pääministerillä)
  Perustuslaillinen monarkia, jossa monarkki käyttää merkittävästi poliittista valtaa
  Absoluuttinen monarkia
  Sotilasjuntta tai sotilasdiktatuuri
  Yksipuoluevalta

Presidenttijohtoisessa järjestelmässä on valtionpäämiehenä presidentti. Ylin toimeenpanovalta kuuluu periaatteessa yksin presidentille, mutta osan siitä hän yleensä delegoi ministereille. Ministerit ovat hänen neuvonantajiaan, jotka hän voi nimittää puoluepoliittisista aspekteista välittämättä. Usein hallitukseen kuuluu myös varapresidentti, joka astuu presidentiksi loppukaudeksi, jos siihenastinen presidentti kuolee kesken kautensa tai muuten tulee loppukaudeksi kykenemättömäksi hoitamaan siihenastista virkaansa. Pääministerin virkaa ei tavallisesti ole; harvemmin sekin saattaa olla olemassa, mutta myös pääministeriin pätee se, että toisin kuin parlamentarismissa, ministerin tulee nauttia presidentin, ei parlamentin luottamusta.

Presidentille on presidentillisissa maissa alistettu tyypillisesti sekä virkamiehistö että poliisivoimat (esim. Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI), jotka kaikki siis tavallaan suorittavat lakien täytäntöönpanoa presidentin puolesta.

Presidenttijohtoisen järjestelmän ja parlamentarismin vertailua muokkaa

Parlamentarismissa valtionpäämiehen ja hallituksen päämiehen asemat on yleensä erotettu toisistaan ja valtionpäämiehenä voi olla monarkki tai presidentti, mutta hallituksen päämiehenä pääministeri.

Presidenttijohtoisessa järjestelmässä presidentti on sekä valtion että hallituksen päämies. Sekä presidenttijohtoisessa järjestelmässä, että parlamentarismissa on lainsäädäntöelimenä parlamentti ja toimeenpanoelimenä hallitus.

Parlamentarismissa parlamentti kontrolloi hallitusta siten, että tämä tarvitsee parlamentin luottamuksen. Presidenttijohtoisessa järjestelmässä hallitus on riippumaton parlamentista, tosin osassa presidenttijohtoista järjestelmää soveltavista maista presidentti tarvitsee ministerinimityksilleen parlamentin hyväksynnän.

Presidenttijohtoisessa järjestelmässä huolimatta siitä, että presidentillä on laajat valtaoikeudet, ei presidentille yleensä ole myönnetty parlamentin hajotusoikeutta, kun parlamentarismissa presidentillä tai monarkilla voi olla myös parlamentin hajotusoikeus, vaikka hän yleisesti ottaen ei käyttäisikään laajaa poliittista valtaa.

Olennaista on myös se, että presidenttijohtoisessa järjestelmässä toimeenpanovaltaa käyttävän elimen hallituksen jäsenet (presidentti, ministerit ja suuressa osassa tapauksista myös varapresidentti) eivät voi olla samalla lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen parlamentin jäseniä eli kansanedustajia, kun taas parlamentarismissa ministerit ovat tavallisesti kansanedustajia.[4]

Toisin kuin tavallisesti parlamentarismissa, presidenttijohtoisessa järjestelmässä ei tavallisesti ole pääministerin virkaa. Harvoissa presidenttijohtoisen järjestelmän maissa on myös pääministerin virka mutta myös pääministeriä koskee se, että toisin kuin parlamentarismissa, ministeri ei ole vastuussa parlamentille vaan vain presidentille.

Presidenttijohtoisen järjestelmän toimeenpanovalta ja lainsäädäntövalta on valittu kumpikin kokonaan eri vaalilla (toimeenpanovalta presidentinvaalilla ja lainsäädäntövalta parlamenttivaalilla), kun taas parlamentarismissa parlamentti valitsee hallituksen yleensä ainakin pääosin omasta keskuudestaan.

Näin ollen presidenttijohtoisessa järjestelmässä vallan kolmijako-oppi on viety pidemmälle kuin parlamentarismissa, lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta ovat toisistaan tiukemmin erilliset kuin parlamentarismissa.

Levinneisyys muokkaa

Presidenttijohtoinen järjestelmä syntyi Yhdysvalloissa vuonna 1787 järjestetyn perustuslaillisen konventin myötä, jossa säädettiin Yhdysvaltain perustuslaki. Useimmat muut Amerikan maat itsenäistyessään perustivat perustuslakinsa Yhdysvaltain perustuslakiin.lähde? Edelleen presidentillinen järjestelmä on ominainen varsinkin Amerikan mantereelle, poikkeuksina Kansainyhteisön sisäpiiriin kuuluvat monarkiat Kanada ja Belize sekä semipresidentiaalinen tasavalta Guyana. Presidenttijohtoinen järjestelmä on käytössä myös monissa Afrikan ja Aasian maissa.

Muunnokset muokkaa

Esimerkiksi Ranskassa, Venäjällä ja Ukrainassa on käytössä semipresidentialismi (puolipresidentillinen järjestelmä), tasavaltalainen valtiomuoto, jossa on vaikutteita sekä parlamentarismista että presidenttijohtoisesta järjestelmästä. Myös Suomen järjestelmän katsotaan olleen semipresidentillisen vanhan valtiosäännön voimassaolon aikana (1919–2000). Semipresidentialismi eroaa laajemmasta parlamentarismista siinä, että presidentti on maan todellinen johtaja eikä pelkästään edustuksellinen valtionpäämies, presidenttijohtoisesta järjestelmästä siinä, että pääministerijohtoisen hallituksen on nautittava parlamentin luottamusta ja sen jäsenet (ministerit) ovat tavallisesti kansanedustajia. Semipresidentialismissa toimeenpanovalta on jaettu parlamentista riippumattoman presidentin sekä pääministerijohtoisen parlamentaarisen hallituksen kesken, kun se presidenttijohtoisessa järjestelmässä kuuluu yksin presidentille. Toisaalta semipresidentialismissa presidentillä voi olla myös oikeus hajottaa parlamentti.

Eräissä maissa, kuten Etelä-Afrikassa ja Botswanassa on käytössä presidenttijohtoinen puhdas parlamentarismi: samoin kuin yleensä presidenttijohtoisessa järjestelmässä presidentti on sekä valtionpäämies että hallituksen johtaja eikä pääministerin virkaa ole, mutta toisin kuin presidentillisessä järjestelmässä, hallituksen (presidentin ja ministereiden) on nautittava parlamentin luottamusta.

Luettelo maista, joissa on presidenttijohtoinen järjestelmä muokkaa

Valtio
  Afganistan
  Angola
  Argentiina
  Benin
  Bolivia
  Brasilia
  Burundi
  Chile
  Costa Rica
  Dominikaaninen tasavalta
  Ecuador
  El Salvador
  Etelä-Sudan
  Filippiinit
  Gambia
  Ghana
  Guatemala
  Honduras
  Indonesia
  Kenia
  Kolumbia
  Komorit
  Kongon tasavalta
  Kypros
  Liberia
  Malawi
  Malediivit
  Meksiko
  Myanmar
  Nicaragua
  Nigeria
  Palau
  Panama
  Paraguay
  Sambia
  Seychellit
  Sierra Leone
  Sudan
  Turkki
  Turkmenistan
  Uruguay
  Venezuela
  Yhdysvallat
  Zimbabwe

Luettelo presidenttijohtoisista maista, joissa on myös pääministerin virka muokkaa

Valtio
  Azerbaidžan
  Gabon
  Guinea
  Jemen
  Kamerun
  Kazakstan
  Keski-Afrikan tasavalta
  Korean tasavalta
  Mosambik
  Namibia
  Norsunluurannikko
  Peru
  Päiväntasaajan Guinea
  Ruanda
  Tansania
  Togo
  Tšad
  Uganda
  Uzbekistan
  Valko-Venäjä

Lähteet muokkaa

  1. Suomenkielisen termin käyttöesimerkki[vanhentunut linkki] ulkoministeriön sivustolla, viitattu 1.3.2015
  2. Uusi pikkujätiläinen (1989), s. 284–341
  3. Spectrum tietokeskus, osa 12 vuodelta 1980, s. 70
  4. What Is the Difference Between a Parliamentary and Presidential System of Government?