Toimeenpanovalta

käytännössä toteutettava vallan muoto

Toimeenpanovalta eli operatiivinen valta tarkoittaa kaikkea sellaista valtaa, mikä ei ole lainsäädäntövaltaa eikä tuomiovaltaa. Toimeenpano tarkoittaa lakien toimeenpanemista. Hallintokoneisto vastaa lakien toimeenpanosta eli hallinto siis toteuttaa lait käytännössä.

Toimeenpanovalta on yksi perustuslaillisen vallankäytön kolmesta osa-alueesta, jolla vallankäytön kolmijakoa noudattavan valtion hallitus tai presidentti toimeenpanee käytäntöön esim. parlamentin säätämiä lakeja. Se on peräisin Montesquieun vallanjakoa koskevasta opista.[1]

Lähteet muokkaa

  1. Tietojätti 2000, s. 871. Jyväskylä: Gummerus, 1999. ISBN 951-20-5809-x.