Olkiluoto ja sen kolme laitosyksikköä. Kaksi oikeanpuoleista laitosta on rakennettu 1970-luvulla, vasemmanpuoleinen laitos on kuvamanipulaatio rakenteilla olevasta kolmannesta yksiköstä.

Ydinvoimaa Suomessa tuottavat neljä toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä, joilla tuotetaan noin neljännes Suomessa käytetystä sähköstä (2015). Laitosyksiköistä kaksi on Satakunnassa Eurajoen Olkiluodossa ja toiset kaksi Uudellamaalla Loviisassa. Suomen viides laitosyksikkö, Olkiluoto-3, on testausvaiheessa.

Vuonna 2010 kolme tahoa haki lupaa ydinvoimalan rakentamiseen: suomalaisten teollisuuden ja kaupan alan yritysten ja energiayhtiöiden sekä E.ONin omistama Fennovoima, sekä aikaisempien ydinvoimaloiden omistajat Fortum ja Teollisuuden Voima TVO. Eduskunta päätti 1. heinäkuuta 2010 äänin 120–72 myöntää Teollisuuden Voimalle luvan rakentaa Olkiluotoon vielä yhden ydin­voimala­yksikön. Myös Fennovoima sai äänin 121–71 luvan rakentaa uuden ydinvoimalan joko Simoon tai Pyhä­joelle.[1] 5. lokakuuta 2011 ilmoitettiin ydinvoimalaitoksen sijoituspaikaksi Pyhäjoki.

Ydinvoiman historia SuomessaMuokkaa

Vuosi Koko Suomen sähkönkulutus (TWh) Muutos Teollisuuden sähkönkulutus (TWh) Muutos Uraanin hinta ($) Muutos Sähkön hinta (snt/kWh)[2] Muutos
1970 21 15
1980 40  90 % 22  47 %
1990 63  58 % 33  50 %
2000 79  25 % 43  30 % 10 5
2007 90  14 % 47  9 % 110  1 000 % 7  40 %
2010 85  6 % [3] 41  13 % 41[4]  63 % 8  14 %
2013 83,9[3]  1,5 % 40[3]  2 % 30  27 % 8,5  6 %

Ajatus ydinenergian käytöstä syntyi Suomen Akatemiassa, jonka aloitteesta valtioneuvosto perusti vuonna 1955 Energiakomitean. Sen piti TKK:n professori Erkki Laurilan johdolla arvioida atomienergian käyttötarvetta Suomessa. Pohjois-Suomen jokien tultua valjastetuiksi Suomen hallitus pyysi 1961 kansainvälistä atomienergiajärjestöä IAEA:ta selvittämään ydinvoiman tarvetta Suomessa.

Helsinki osti Sipooseen kuuluvan Granön saaren uutta ydinvoimalaitosta varten. Arveltiin, että voimaverkkoon voitaisiin liittää 150–250 megawatin ydinvoimala. Granön saaren voimalaa ei kuitenkaan koskaan rakennettu. Tämän jälkeen pääkaupunkiseudulle kaavailtiin ruotsalaisen Asea-Atomin, VTT:n ja Finnatomin kehittämää lämpövoimareaktoria, joka olisi tuottanut kallioluolassa ainoastaan kaukolämpöä 200 megawatin lämpöteholla. ASEA oli rakentanut tämän tyyppisen voimalaitoksen Tukholman esikaupunkiin Huddingeen vuonna 1963. Tutkimuskäyttöön TKK:lle hankittiin 1960-luvulla Yhdysvalloista General Dynamicsin pieni tutkimusreaktori.

Vuonna 1961 Imatran Voima käynnisti kansainvälisen tarjouskilpailun ydinvoimalasta avaimet käteen -periaatteella. Yhtiö halusi 1967 tilata joko saksalaisen AEG:n tai amerikkalaisen Westinghousen reaktorin. Neuvostoliiton tarjousta pidettiin puutteellisena. Valtioneuvosto päätti kuitenkin luopua tilauksesta tarjousten perusteella. Teollisuusministeri Väinö Leskinen allekirjoitti Moskovassa 1969 tavaranvaihtosopimuksen, joka sisälsi ydinvoimalan tilauksen Neuvostoliitosta. Loviisaan rakennettua Novo Voronesh -painevesireaktoria täydennettiin suomalaisella insinööritaidolla. Turvatekniikka, automaatio ja mittaristot suunniteltiin Suomessa ja hankittiin lännestä. Loviisan ydinvoimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1977, jolloin Loviisa 1 valmistui sähköntuotantoon [5][6].

YdinvoimalatMuokkaa

Käytössä, rakenteilla tai suunnitteilla olevat ydinvoimalat
Laitosyksikkö[7] Tyyppi, toimittaja Nettosähköteho Rakentaminen aloitettu Kytketty verkkoon Kaupallinen tuotanto
Loviisa-1 VVER-440, PWR, Atomenergoexport 496 MW 1.5.1971 8.2.1977 9.5.1977
Loviisa-2 VVER-440, PWR, Atomenergoexport 496 MW 1.8.1972 4.11.1980 5.1.1981
Olkiluoto-1 BWR, ASEA-Atom 880 MW 1.2.1974 2.9.1978 10.10.1979
Olkiluoto-2 BWR, ASEA-Atom 880 MW 1.8.1975 18.2.1980 10.7.1982
Olkiluoto-3 EPR, Areva NP & Siemens AG 1 600 MW 12.8.2005 Marraskuu 2020 (arvio)[8] Maaliskuu 2021 (arvio)[8]
Olkiluoto-4 Peruttu n. 1 500 MW Peruttu Peruttu Peruttu
Hanhikivi-1 VVER-1200, Rosatom 1 200 MW suunnitteilla suunnitteilla 2028 (arvio)[9]

Käytössä olevat ydinlaitoksetMuokkaa

 
Presidentti Urho Kekkonen käynnistää tutkimusreaktori Trigan vuonna 1962 Espoossa.

Suomessa on toiminnassa neljä ydinreaktoria, joilla tuotetaan noin neljännes Suomessa käytetystä sähköstä. Lisäksi Espoon Otaniemessä on lakkautettu pieni tutkimusreaktori Triga (Triga Mark II). Reaktorin tuottamaa säteilyä käytettiin tutkimuksen lisäksi aivokasvainten hoidossa käytettävään boorineutronikaappaushoitoon. Sähköntuotannossa olevista ydinreaktoreista kaksi sijaitsee Satakunnassa Eurajoen Olkiluodon saarella, lähellä Raumaa. Niiden omistaja on TVO eli Teollisuuden Voima. Toiset kaksi Fortumin reaktoria sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla Loviisassa Hästholmenin saarella.

Eurajoen kiehutusvesireaktorit (BWR) valmisti ruotsalainen Asea-Atom, nykyinen Westinghouse Electric Company, joka on osa japanilaista Toshibaa. Loviisan painevesireaktorit (PWR) ovat neuvostoliittolaisen Atomenergoexportin rakentamia VVER-reaktoreja.

Loviisan 1. yksikkö aloitti sähköntuotannon helmikuussa 1977 ja 2. yksikkö marraskuussa 1980. Olkiluodon reaktorit otettiin tuotantokäyttöön vuosina 1979 ja 1982.

Ydinvoimaa oli 1960-luvulla tarkoitus rakentaa nykyistä enemmän. Voimaloita ei lopulta rakennettu läheskään visioituja määriä.

Työvoima ja työturvallisuusMuokkaa

Suomen ydinvoimaloissa vuonna 2013 työskenteli 3 715 ihmistä. Yhdenkään työntekijän annos ei ylittänyt turvallisina pidettyjä rajoja.[10]

Työntekijän säteilyannos ei saa viiden vuoden aikana ylittää sataa millisievertiä. Yhtenäkään vuonna annos ei saa olla yli 50 millisievertiä. Suurin vuosiannos yksittäisellä työntekijällä oli vuonna 2013 vain 8,6 millisievertiä.[10]

Työntekijöiden säteilyannos Suomen ydinvoimalaitoksilla on vähentynyt vuosikymmenen aikana 2004–2013 noin 70 prosenttia.[10]

Viides laitosyksikköMuokkaa

Eduskunta antoi vuonna 2002 TVO:lle luvan rakentaa Olkiluotoon Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 3:n. Aikaisemmin eduskunta oli syyskuussa 1993 kaatanut TVO:n ja Imatran Voiman yhteishakemuksen rakentaa lisäydinvoimaa.[11] Uuden voimalaitoksen toimittaa ranskalaisen Framatomen (nyk. Arevan) ja saksalaisen Siemensin muodostama konsortio. Yksikön oli tarkoitus olla tuotantokäytössä keväällä 2009, mutta sen valmistuminen on myöhästynyt reaktorisaarekkeen suunnittelun keskeneräisyyden sekä rakentamisessa ja urakoinnissa ilmenneiden ongelmien takia. Uusi laitosyksikkö on tekniikaltaan painevesireaktori, niin sanottu kolmannen sukupolven kevytvesireaktori, mallimerkinnältään EPR. 1 600 megawatin sähkötehollaan se tulee olemaan yksi maailman suurimmista ydinreaktoreista ja kattamaan noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.[12]

LisärakentaminenMuokkaa

Hakemuksen jättivät Fennovoima, Fortum sekä Teollisuuden Voima. 6. toukokuuta 2010 tekemällään periaatepäätöksellä hallitus hylkäsi Fortumin hakemuksen ja esittää eduskunnalle kahden uuden reaktorin rakentamista[13]. Eduskunta myönsi luvat Fennovoimalle ja Teollisuuden Voimalle 1. heinäkuuta 2010. Puolueista innokkaimmin uusia lupia kannattivat Kokoomus ja Keskusta, innokkaimmin uusia lupia vastustivat Vihreät ja Perussuomalaiset.

Ydinvoimahankkeiden kannattajien mukaan Kioton ilmastosopimuksen tavoitteita ei saavuteta ilman ydinvoimaa. Heidän mukaansa ydinvoiman keinoin voidaan vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja venäläisestä tuontisähköstä. Lisäksi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa valmistuneet laitosyksiköt ovat vanhentumassa pian. Toisaalta energiakeskustelussa ydinvoiman vastustajat korostavat, että ydinvoiman lisääminen ei ole välttämättömyys, vaan valinta, ja että muun muassa energiansäästö ja uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen ja käyttöönotto ovat ydinvoimakysymystä oleellisempia Suomen energiapolitiikan kannalta. Lisärakentamisen toteutumisen myötä Suomesta tulee ympäristöjärjestöjen mukaan maailman suurin ydinjätteen tuottaja asukasta kohden.[14]

FennovoimaMuokkaa

Fennovoima jätti periaatepäätöshakemuksensa[15] valtioneuvostolle tammikuussa 2009. Fennovoiman päämääränä oli rakentaa Suomeen uusi ydinvoimala, joka tuottaa valmistuessaan noin 15 prosenttia Suomen sähköstä. Voimalan rakennustyöt alkaisivat vuonna 2012 ja voimala tuottaisi sähköä vuodesta 2020 eteenpäin seuraavat 60 vuotta. Fennovoima aikoi rakentaa sähköteholtaan maksimissaan 1 800 MW:n ydinvoimalaitoksen. Fennovoiman omistavat Voimaosakeyhtiö SF (66 %), jonka taasen omistavat suurimmalta osin useat kunnalliset energiayhtiöt ja muutama teollisuusyritys, ja Venäjän valtion ydinvoimayhtiön Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy (34 %).

Fennovoiman toteuttamassa ympäristövaikutusten arvioinnissa eli YVAssa oli mukana yhtiön kolme vaihtoehtoista sijoituspaikkaa, Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo. Fennovoiman YVAn mukaan hankkeella ei ole millään kolmesta paikkakunnasta vaikutuksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen.[16] Työ- ja elinkeinoministeriö totesi helmikuussa 2009 selostuksen kattavan lain sisältövaatimukset. Fennovoima pudotti Ruotsinpyhtään vaihtoehdoistaan joulukuussa 2009.[17] 5. lokakuuta 2011 uuden voimalan sijoituspaikaksi valittiin Pyhäjoki.[18]

Fennovoima valitsi alun perin kaksi toimittajavaihtoehtoa eli Arevan ja Toshiban (Westinghouse) ja kolme erilaista reaktorivaihtoehtoa, jotka on mainittu eduskunnan periaatepäätöksessä vuodelta 2010. Sittemmin vuonna 2013 Fennovoima vaihtoi laitostoimittajaksi venäläisen Rosatomin, joka tuli myös Fennovoiman suurimmaksi osakkaaksi[19]. Maaliskuun alussa 2014 Fennovoima jätti työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen voimassa olevan ydinvoimarakentamista koskevan periaatepäätöksen täydentämisestä ja asia palautui eduskunnan käsiteltäväksi[20]. Joulukuussa 2014 eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydentämisen äänin 115–74 [21]. Kesäkuussa 2015 Fennovoima jätti työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen [22]. Alunperin Fennovoiman tavoitteena oli käynnistää voimalaitos vuonna 2024 [23]. Joulukuussa 2018 laitoksen toimittaja Rosatom arvioi, että voimalan rakentaminen alkaa vuonna 2021 ja laitos valmistuu vuonna 2028[24].

FortumMuokkaa

Fortum toteutti vuosina 2007–2008 ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteenaan rakentaa uusi laitosyksikkö Loviisaan Hästholmenin saareen nykyisten voimalaitosten välittömään läheisyyteen. Fortumin suunnitelmien mukaan Loviisa 3 -rakentamispäätös olisi tehty 2010-luvun alkupuoliskolla, mutta keväällä 2010 valtioneuvosto ei myöntänyt lupaa Fortumin hankkeelle.[25]

Teollisuuden VoimaMuokkaa

Teollisuuden Voima teki ympäristövaikutusten arvioinnin Olkiluotoon sijoitettavalle neljännelle ydinvoimalaitosyksikölle, jonka sähköteho olisi 1 000–1 800 MW. Tavoitteena oli rakentamisen aloittaminen 2013 ja voimalaitoksen käyttöön ottaminen noin 2018.[26] YVA-selostus saatiin valmiiksi ja jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 14. helmikuuta 2008.[27] Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen neljännen reaktorin rakentamisesta heinäkuussa 2010 [28]. Toukokuussa 2015 TVO:n hallitus päätti perua Olkiluoto 4 -projektin, koska Olkiluoto 3:n rakentaminen on viivästynyt [29].

Lainsäädäntö ja valvontaMuokkaa

YdinenergialakiMuokkaa

Suomessa ydinvoiman käytöstä määrätään ydinenergialaissa[30] seuraavaa:

 • 5 § Yhteiskunnan kokonaisetu. Ydinenergian käytön tulee olla, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.
 • 6 a § Ydinjätehuolto. Kaupallisten reaktoreiden käytettyä polttoainetta ei saa viedä ulkomaille, vaan se pitää loppusijoittaa Suomeen. Tutkimusreaktoreiden polttoaine voidaan viedä ulkomaille.
 • 7 a § Turvallisuus. Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. 6 § määrää, että ydinenergian käytöstä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Muunlainen ydinenergian käyttö on Suomessa laitonta. Ydinenergialain ja muiden ydinenergiaa koskevien lakien ja määräysten noudattamista valvotaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Ydinenergian käyttö on sallittu vain erityisellä luvalla. Alan tutkimus- ja kehittämis­toimintaan tällaista lupaa ei kuitenkaan tarvita, mutta tällöinkin toiminnan­harjoittajan on vuosittain tehtävä Säteily­turva­keskukselle ilmoitus asiasta.[31].

Sellaisen ydin­voima­laitoksen rakentaminen, jonka lämpö­teho on suurempi kuin 50 mega­wattia, samoin kuin ydin­jätteen loppu­sijoitus­laitoksen ja eräiden muiden ydin­aineita tai ydin­jätteitä käsittelevien laitosten rakentaminen edellyttää myös valtioneuvoston peri­aate­päätöstä, joka on annettava myös edus­kunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi hyväksyä valtio­neuvoston peri­aate­päätöksen sellaisenaan tai kumota sen.[32]

RikoslakiMuokkaa

Ydinenenergian väärinkäytöstä saa Suomessa syytteen ydinenergian käyttörikoksesta.[33] Ydinaseiden valmistaminen, maahantuonti, hallussapito, käyttö ja näiden yrittäminen on kielletty rikoslaissa, ja siihen syylistyvä taho saa syytteen ydinräjähderikoksesta.[34]

ValvontaMuokkaa

Ydinvastuu on määritelty ydinvastuulaissa 8. kesäkuuta 1972/484, jonka toteutumista Säteilyturvakeskus (STUK) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valvovat.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa ydinenergian ylimmästä valvonnasta sekä ydinenergian käytön johdosta Suomessa. Ministeriö valmistelee alan lainsäädännön ja huolehtii sen täytäntöönpanosta. TEM osallistuu Suomen edustajana ydinalan kansainvälisten sopimusten valmisteluun. TEM valvoo Suomen ydinjätehuoltoa ja hallinnoi ydinsähkön hintaan lisätyistä maksuista kerättyä Valtion ydinjäterahastoa. TEM edustaa Suomea Euratomissa, IAEA:ssa ja OECD:n atomienergiajärjestössä (NEA) sekä pohjoismaisessa ydinturvallisuuden tutkimusohjelmassa (NKS).

Säteilyturvakeskus (STUK) on ydinvoimalaitosten suunnittelua ja käyttöä valvova laitosoperaattoreista ja poliittisista päättäjistä riippumaton viranomainen. Muissa maissa on vastaavat ydinturvallisuuden valvontaviranomaiset.

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) on Euroopan unionin ydinvoima-alan yhteisö, jolla on viranomaisvaltuudet. Se valvoo ydinvoiman käyttöä Euroopan unionin alueella.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on Yhdistyneiden kansakuntien ydinenergiajärjestö, joka valvoo ydintekniikan ja ydinaineiden käyttöä kansainvälisesti. Sillä on valvontaoikeus kaikissa ydinsulkusopimuksen allekirjoittajamaissa. Ydinsulkusopimuksen piiriin kuuluvat Pakistania, Intiaa ja Israelia lukuun ottamatta kaikki maailman itsenäiset valtiot.

Stressitestit Fukushiman onnettomuuden jälkeenMuokkaa

Vuonna 2011 alkaneen Fukushiman onnettomuuden seurauksena STUK arvioi EU:lle Loviisan ja Olkiluodon käyviä laitoksia ja käytetyn polttoaineen välivarastoja sekä Olkiluotoon rakenteilla olevaa laitosyksikköä joulukuun 2011 lopussa. Suunnittelu kaikkien sääilmiöiden osalta ei STUK:n mukaan ollut nykyisen käsityksen mukaan riittävä.[35]

Ydinonnettomuuden vastuuMuokkaa

Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu Suomessa aiheutuneesta vahingosta. Rajoittamaton vastuu on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.[36] Jos Suomessa sijaitseva ydinlaitos aiheuttaa vahinkoa Suomen ulkopuolella, vastuun enimmäismäärä on noin 700 miljoonaa euroa [37]. Vakavin ydinonnettomuus maailmassa vuoden 2018 loppuun mennessä on ollut Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus Ukrainan sosialistisessa neuvostotasvallassa (Nyk.Ukraina) vuonna 1986, jonka taloudellisiksi kustannuksiksi on arvioitu satoja miljardeja dollareita.[38]

Nykyisten voimaloiden polttoaine ja jätteetMuokkaa

Ydinpolttoainetta voimaloihin tuotiin 64 tonnia uraania arvoltaan 51 miljoonalla euroa vuonna 2008. Tuonnista oli 36 % Venäjältä, 34 % Ruotsista ja 30 % muualta.[39] 2017 uraania tuotiin Australiasta, Kazakstanista, Kanadasta ja Venäjältä[40]. Ydinvoimaloista kertyy käytettyä ydinpolttoainetta 70 tonnia ja muuta voimalaitosjätettä 250–300 m³ vuodessa. Voimalaitoksen toiminnan loppuessa voimalajätettä syntyy 40 000 m³. Uraanin tuottajamaissa polttoainetonnia kohti syntyy 1 000 tonnia louhintajätettä ja viisi tonnia rikastusjätettä.[41]

Raaka-aineiden louhinta SuomessaMuokkaa

Kauppa- ja teollisuusministeriö KTM teki päätöksen uraanivaltauksesta Enon ja Kontiolahden rajalle 10. lokakuuta 2006. Päätös antaa ranskalaiselle Cogema-yhtiölle (Compagnic Générale des Matières Nucléaires, nykyisin Areva) oikeuden uraanin ja muiden malmien etsintään. Päätös ei oikeuta koelouhintaan tai koerikastukseen. Valtaus on voimassa viisi vuotta. Yhtiö sai Enossa ja Kontiolahdella valtausoikeudet 18 alueeseen. Niiden kokonaispinta-ala on noin 1 500 hehtaaria. Valtausalueilta etsitään uraania ja toriumia.

Ydinvoiman kannatus SuomessaMuokkaa

YLE teetti vuosina 2008–2010 neljä samanlaista kyselyä, joilla mitattiin Suomen kansalaisten suhtautumista viidennen ydinvoimalan jälkeisiin uusiin ydinvoimalahankkeisiin. Lisäydinvoiman vastustus vaihteli 48 ja 55 prosentin välillä ja kannatus 34 ja 38 prosentin välillä.[42]

EU:n alkuvuonna 2008 tuottaman mielipidekyselyn mukaan suomalaiset ovat innokkaimpien ydinvoiman kannattajien joukossa EU:ssa: vastanneista suomalaisista 61 % kannatti sähkön tuottamista ydinvoimalla, kun EU-kansalaisten keskiarvo oli 44 %. Kolme vuotta aikaisemmin tehdyssä kyselyssä EU-keskiarvo oli 37 %.[43]

Suomen poliittisista puolueista ydinvoiman lisärakentamista kannattaa Kokoomus.[44] Elokuussa 2009 valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen kertoi haluavansa antaa ydinvoimaluvat kaikille kolmelle hakijalle.[45]Keskusta on linjannut hyväksyvänsä ydinvoiman lisärakentamisen.[46] Vihreät,[47] Vasemmistoliitto[48] ja RKP[49] vastustavat sitä. Aikaisemmin Perussuomalaiset vastustivat ydinvoimaa,[50] mutta vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelmassaan he linjasivat kannattavansa sitä.[51] Kristillisdemokraatit[52] ja SDP[53] ovat jättäneet kantansa avoimeksi.

Eduskuntavaalien 2007 ehdokkaat olivat ydinvoimakielteisempiä kuin suomalaiset keskimäärin. Yli puolet vastusti kuudennen ydinvoimalan rakentamista, ja rakentamisen kannattajia oli runsaat 40 prosenttia ehdokkaista. Keskimäärin suomalaisista rakentamista vastusti tuolloin kolmannes, ja hankkeen rakentamisen kannalla oli lähes 60 prosenttia suomalaisista.[54]

Energiateollisuuden kevään 2019 kyselyssä myönteisesti ydinvoimaan suhtautui 49% vastaajista ja kielteisesti vain 15%. Kyselyssä ydinvoiman kannatus ylitti ensikertaa vastustuksen kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajien keskuudessa. Taustalla arveltiin olevan ilmastonmuutokseen liittyvien huolien kasvaminen.[55]

Ydinvoimaloiden sähköntuotanto SuomessaMuokkaa

Ydinsähkö Suomessa GWh[56][57][58][59]
Vuosi Sähkönkulutus Ydinsähkö Kasvu vuodesta 1990
1990 62 334 18 128 0
1991 62 288 18 407 279
1992 63 196 18 170 42
1993 65 545 18 800 672
1994 68 257 18 328 200
1995 68 946 18 128 0
1996 70 018 18 679 551
1997 73 603 20 051 1 923
1998 76 630 20 976 2 848
1999 77 779 22 060 3 932
2000 79 158 21 575 3 447
2001 81 188 21 854 3 726
2002 83 542 21 395 3 267
2003 85 229 21 830 3 702
2004 87 041 21 814 3 686
2005 84 672 22 356 4 228
2006 90 024 22 004 3 876
2007 90 374 22 501 4 373
2008 87 247 22 050 3 922
2009 81 292 22 601 4 473
2010 87 703 21 889 3 761
2011 84 241 22 266 4 138
2012 85 131 22 063 3 935
2013 (ennakkotieto) 83 897 22 698 4 570

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Uutinen Helsingin Sanomien verkkosivulla 1.7.2010
 2. [1]
 3. a b c [2]
 4. [3]
 5. ATS Ydintekniikka 3/2007
 6. Auer J. & Teerimäki N. (1982) Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Imatran Voima, Helsinki 1982
 7. http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html, IAEA, Power Reactor Information System
 8. a b Olkiluoto 3 lykkääntyy jälleen – säännöllinen sähköntuotanto alkaa 2021 Yle Uutiset. 19.12.2019. Viitattu 31.12.2019.
 9. Fennovoiman ydinvoimala myöhästyy neljä vuotta – "Suomalaiset turvallisuusmääräykset maailman tiukimpien joukossa" Yle Uutiset. 21.12.2018. Viitattu 31.12.2019.
 10. a b c Yle: "Ydinvoimaloiden työntekijöille ennätysvähän säteilyä" Julkaistu: 27.3.2014 Viitattu: 31.3.2014
 11. Ydinvoima valtioneuvoston käsittelyyn mtv3.fi. 14.1.2002. Viitattu 12.7.2010.
 12. Olkiluoto 3:n käyttöönotossa iso askel eteenpäin – Stuk näyttää vihreää valoa ydinvoimalan turvallisuudelle Yle Uutiset. 25.2.2019. Viitattu 31.12.2019.
 13. Hallitus hyväksyi ydinvoimaluvat taloussanomat.fi. 6.5.2010. Viitattu 12.5.2010.
 14. Hallitus haluaa Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan greenpeace.fi
 15. Fennovoiman periaatepäätöshakemus
 16. Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiselostus
 17. [4]
 18. Tiedote voimalan paikan päätöksestä
 19. Fennovoima valitsi Rosatomin Yle Uutiset. Viitattu 5.3.2014. (suomeksi)
 20. Vapaavuori: Fennovoiman luvan täydentäminen eduskuntakäsittelyyn Yle Uutiset. Viitattu 5.3.2014. (suomeksi)
 21. Fennovoima sai periaateluvan Pyhäjoen ydinvoimalalle Yle Uutiset. 5.12.2014. Viitattu 20.5.2018.
 22. Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemus Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 20.5.2018.
 23. Rosatom toi Suomeen kymmeniä uusia suunnittelijoita – Stuk: "Tietoa Pyhäjoen hankkeesta on tullut melkoisen vähän" Yle Uutiset. 30.8.2017. Viitattu 20.5.2018.
 24. Fennovoiman ydinvoimala myöhästyy neljä vuotta Yle Uutiset. Viitattu 21.12.2018.
 25. Ympäristövaikutusten arviointi Loviisassa Fortum Oyj. Viitattu 22.1.2008.
 26. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto (PDF) Teollisuuden Voima Oyj. Viitattu 22.1.2008.
 27. Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön YVA-selostus valmis - Selostus jätettiin tänään työ- ja elinkeinoministeriölle 14.2.2008. Teollisuuden Voima Oyj. Viitattu 15.2.2008.
 28. TVO on erittäin tyytyväinen eduskunnan ydinvoimapäätökseen 1.7.2010. Teollisuuden Voima. Viitattu 20.5.2018.
 29. Olkiluoto 4:n taru tältä erää ohi – TVO heittää hanskat tiskiin Yle Uutiset. 13.5.2015. Viitattu 20.5.2018.
 30. Ydinenergialaki 990/1987 Finlex ajantasainen lainsäädäntö. 2018. Viitattu 2.1.2019.
 31. Ydinenergialaki, 8 §
 32. Ydinenergialaki, 11 - 15 §
 33. Rikoslaki, luku 44, 10 §
 34. Rikoslaki, luku 34, 6 §
 35. Suomen ydinlaitosten turvallisuudessa parantamisen varaa yle 30.12.2011
 36. Ajantasainen lainsäädäntö: Ydinvastuulaki 484/1972 (18 §) Finlex. Viitattu 20.5.2018.
 37. Ydinvastuu Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 20.5.2018.
 38. Nuclear power is not the answer to climate change The Imperative for an Energy Revolution Greenpeace 5.12.2007
 39. Energiaennakko 2008 Tilastokeskus 2009, T5.3 Energiatuotteiden tuonti ja arvo maittain vuonna 2008
 40. Kotimainen ydinvoima nojaa uraanin tuontiin Etelä-Suomen Sanomat, 2015
 41. Jari Lyytimäki ja Harri Hakala, Ympäristön tila ja suojelu Suomessa, Gaudeamus, 2008, s. 248
 42. Suomalaiset ovat yhä nihkeitä uusille ydinreaktoreille YLE Uutiset
 43. Tuohinen Petteri: Ydinvoiman kannatus on kasvanut EU:ssa. Ydinvoiman kannatus on kasvanut kolmessa vuodessa merkittävästi Euroopan unionin jäsenmaissa, selviää EU-komission julkaisemasta tuoreesta mielipidekyselystä. Helsingin Sanomat 5.7.2008 [5]
 44. Energia- ja ilmastopoliittinen kannanotto 11. kseäkuuta 2006. Kansallinen Kokoomus. Viitattu 15. helmikuuta 2007.
 45. Kaleva: Valtiovarainministeri: Ydinvoimala tulee antaa kaikille kolmelle hakijalle 17.8.2009
 46. "— — Suomessa on varauduttava myös ydinvoiman lisäkapasiteetin rakentamiseen." Keskustan tavoitteet vaalikaudelle 2007–2011 Suomen Keskusta r.p.. Viitattu 15.2.2007.
 47. Ryhmäpuheenvuoro ilmastonmuutosta ja energiansaannin turvaamista koskevassa välikysymyskeskustelussa 17. tammikuuta 2007. Vihreät. Viitattu 15. helmikuuta 2007.
 48. Eduskuntavaaliohjelma 2007 22.11.2006. Vasemmistoliitto. Viitattu 15.2.2007.
 49. Eduskuntavaaliohjelma 2007 Svenska folkpartiet. Viitattu 15.2.2007.
 50. Eduskuntavaaliohjelma 2007 13.8.2006. Perussuomalaiset rp.. Viitattu 15.2.2007.
 51. Suomalaiselle sopivin – Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011 25.2.2011. Perussuomalaiset. Viitattu 19.3.2011.
 52. Kristillisdemokraattien tärkeimmät tavoitteet Kristillisdemokraatit. Viitattu 15.2.2007.
 53. Vaaliohjelma 11.11.2006. SDP. Viitattu 15.2.2007.
 54. Kansanedustajaehdokkaat suhtautuvat kielteisesti ydinvoimaan 14.2.2007. YLE uutiset. Viitattu 15.2.2007.
 55. Huoli ilmastonmuutoksesta nostaa ydinvoiman kannatusta 24.4.2019. Energiateollisuus ry. Viitattu 21.6.2019.
 56. Energiatilasto vuosikirja 2007, Tilastokeskus joulukuu 2007, T3.1 Sähkön hankinta
 57. Energiaennakko 2008 Tilastokeskus 2009, Sähkö T3.1
 58. Energiatilasto vuosikirja 2011 Tilastokeskus 2012, T3.1 Sähkön hankinta
 59. Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, Tilastokeskus, 28.3.2014. Viitattu 28.5.2014.

Aiheesta muuallaMuokkaa