Uusiutumaton energia

Uusiutumaton energia tarkoittaa inhimillisessä aikaperspektiivissä uusiutumattomia energialähteitä erotukseksi niin sanotuista uusiutuvista energialähteistä. Uusiutumattomiin energialähteisiin lasketaan tavallisesti seuraavat: