Avaa päävalikko
Tuulivoimalan kuljetusta. Valtatie 4, Kemi.

Tieliikenne on henkilöiden ja tavaroiden kuljettamista teitse. Se on eräs vanhimpia liikenteen muotoja ja lyhyillä etäisyyksillä myös kustannustehokkain. Pidemmillä matkoilla puolestaan rautatie- ja vesiliikenne nousevat kannattavammiksi. Tieliikenteessä käytettäviä kulkuvälineitä kutsutaan ajoneuvoiksi.

Tieliikenteen historiaaMuokkaa

Ensimmäiset tiet olivat kapeita polkuja, joilla kuljettiin kävellen tai ratsain. Pyörän keksiminen mahdollisti eläinvetoisten kärryjen ja vaunujen kehittämisen, mikä puolestaan vaati teiltä lisää leveyttä ja kantavuutta. Rooman valtakunnan noin 80 000 kilometrin mittainen tieverkko oli aikanaan hyvin kehittynyt ja mahdollisti nopean liikkumisen valtakunnassa. Vuosisatoihin tieliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, kunnes 1800-luvulla alettiin tehdä kokeiluja höyrykäyttöisillä ajoneuvoilla. Höyrykoneesta oli kuitenkin enemmän hyötyä rautatieliikenteessä, joka olikin tieliikennettä kilpailukykyisempi ennen polttomoottorin ja auton keksimistä vuosisadan lopulla. Nykyisenkaltainen tienrakennus alkoi 1800-luvulla. Asfalttipäällysteiset tiet alkoivat yleistyä 1900-luvulla.[1]

Auton yleistyminen mullisti tieliikenteen luonteen täysin 1900-luvun alusta alkaen. Liikennemäärät kasvoivat merkittävästi ja tieverkkoja ryhdyttiin uudistamaan voimakkaasti. Ensimmäiset moottoritiet rakennettiin jo 1910-luvulla Yhdysvalloissa ja pian tämän jälkeen Saksassa. Autojen määrän lisääntyessä osa liikenteestä alkoi siirtyä raiteilta takaisin maanteille. Samalla hevosten käyttö liikenteessä väheni. Toisen maailmansodan jälkeen monissa länsimaisissa yhteiskunnissa tapahtui vaurauden kasvun myötä niin sanottu autoistuminen, josta seurasi kaupunkirakenteen hajoaminen. 2000-luvulle tultaessa liikennemäärät ovat lisääntyneet erityisesti kehittyvissä maissa.

Tieliikenne SuomessaMuokkaa

LiikennemäärätMuokkaa

 
Keskimääräisen suomalaisen vuodessa ajama autokilometrimäärä vuosina 1980-2013.

Väkilukuun suhteutettuna ajetut ajoneuvokilometrit kasvoivat pitkään varsin tasaisesti keskimäärin 2 % vuosivauhtia 2000-luvun puoliväliin asti. Sen jälkeen keskimääräinen vuosittainen kilometrimäärä henkeä kohden on tasaantunut noin kymmeneen tuhanteen kilometriin vuodessa ja 2010-luvulle tultaessa jopa laskenut, kuitenkin alle prosentin vuodessa.[2] Kehä I:n osa Pakilantieltä Hämeenlinnanväylälle on Suomen vilkasliikenteisin tie, sen liikennemäärä on keskimäärin 90 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (2015).[3][4][5]

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto maanteiden liikennemääristä vuonna 2012.[2]

Tieluokka Keskimääräinen liikenne (autoa vuorokaudessa) Liikennesuorite (miljoonaa autokilometriä)
Valtatiet 5 934 18 632
Kantatiet 2 780 4 799
Seututiet 1 392 6 892
Yhdystiet 336 6 284
Yhteensä 1 284 36 607
Yhteenveto Suomen maanteiden liikennemääristä 2012

Yleistä liikennesäännöistäMuokkaa

Jotta liikenne tiellä sujuisi turvallisesti ja sujuvasti, on tiellä liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Suomessa liikennesäännöistä määrätään lähinnä tieliikennelaissa[6] ja -asetuksessa[7] sekä näiden nojalla annetuissa määräyksissä. Tiellä liikennesäännöistä tiedotetaan liikennevaloin, liikennemerkein, ajoratamerkinnöin ja erityistapauksissa myös liikenteenohjaajan merkein.

Suomessa on käytössä oikeanpuoleinen liikenne. Risteyksissä on väistettävä oikealta tulevaa tienkäyttäjää ja raitiovaunua, ellei liikennevaloin tai -merkein ole muuta määrätty. Suojatiellä olevalle tai sille aikovalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Kaikkien matkustajien täytyy käyttää henkilöautoissa turvavöitä. Jokaisessa moottoriajoneuvoissa on käytettävä ajovaloja pimeällä tai huomiovaloja valoisan aikaan. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea alkoholia veressä tai 0,22 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa[8].

Talvirenkaita on käytettävä on joulukuun alusta helmikuun loppuun henkilö- ja pakettiautoissa ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautoissa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunuissa. Nastarenkaita saa käyttää 1.11. alkaen ja ne on vaihdettava pois 31.3. tai viimeistään toista pääsiäispäivää seuraavana maanantaina, riippuen kumpi päivämäärä on myöhempi. Muulloinkin nastarenkaita saa käyttää sään tai kelin niin vaatiessa.[9] Nastattomia talvirenkaita saa käyttää ympäri vuoden.

Nopeusrajoitukset SuomessaMuokkaa

Katso myös: Nopeusrajoitus

Manner-Suomessa yleinen nopeusrajoitus on taajama-alueella 50 kilometriä ja taajama-alueen ulkopuolella 80 kilometriä tunnissa[10]. Yleiset nopeusrajoitukset ovat voimassa, jos liikennemerkein ei ole muuta määrätty. Suurin mahdollinen nopeusrajoitus on moottoriteillä 120 ja muilla teillä 100 kilometriä tunnissa. Valta- ja kantateillä yleisimmät nopeusrajoitukset ovat 100 ja 80 kilometriä tunnissa, joskin lyhyillä osuuksilla voi olla tätä alempia nopeusrajoituksia. Seutu- ja yhdysteiden yleisin nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Kaduilla nopeusrajoitus on yleisimmin 60 kilometriä tunnissa tai alempi. Moottoriteistä hieman alle kahdella kolmasosalla nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Muilla moottoriteillä rajoitus on yleensä 100 kilometriä tunnissa, joskus myös tätä alempi. Moottoriliikenneteiden yleisin nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa.lähde?

Talviajan alennetut nopeusrajoitukset ovat käytössä yleensä loka–maaliskuussa. Tällöin moottoriteiden nopeusrajoitus on enintään 100 kilometriä tunnissa. Lisäksi noin 10 000 tiekilometrillä nopeusrajoitus lasketaan 100:sta 80 kilometriin tunnissa. Tieosuudet, joilla talviajan nopeusrajoitukset ovat voimassa, sekä nopeusrajoitusten voimassaoloajat vaihtelevat jonkin verran vuosittain.[11]

Oikean- ja vasemmanpuoleinen liikenneMuokkaa


 
  oikeanpuoleinen liikenne
  vasemmanpuoleinen liikenne
 
Katu Tukholmassa Ruotsin siirtyessä oikeanpuoleiseen liikenteeseen vuonna 1967

Useimmissa maissa on nykyisin voimassa oikeanpuoleinen liikenne. Näin on ollut Suomessakin jo vuodesta 1858 lähtien. Vasemmanpuoleinen liikenne on Euroopassa voimassa ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Maltalla ja Kyproksessa. Aikaisemmin on vasemmanpuoleinen liikenne ollut useissa muissakin maissa, kuten Ruotsissa vuoden 1967 syyskuun 3. päivään saakka (H-päivään) sekä Islannissa vuoteen 1968. Myös Itävalta-Unkarissa oli aikoinaan vasemmanpuoleinen liikenne, mutta ennen toista maailmansotaa kaikissa siihen kuuluneissa maissa oli jo siirrytty oikealle puolelle, Itävallassakin vuonna 1938 Anschlussin jälkeen.

Muissa maanosissa vasemmanpuoleinen liikenne on voimassa lähinnä useimmissa Brittiläiseen kansainyhteisöön kuuluvissa maissa, kuten Intiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja monissa Itä-Afrikan maissa, sitä vastoin ei enää Kanadassa. Aasian maista myös Japanissa ja Thaimaassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Kuitenkin Kiinan kansantasavallan laajalla itsehallintoalueella, Ison-Britannian vallan alla vuoteen 1997 olleessa Hongkongissa on edelleen vasemmanpuoleinen liikenne, kun taas muualla Kiinassa on oikeanpuoleinen liikenne.

Suomessa oli Venäjän vallan aikanakin Ruotsin vallan perintönä pitkään voimassa sääntö väistämisestä vasemmalle ajoneuvojen kohdatessa, eli vasemmanpuoleinen liikenne. Vasta vuonna 1858 Aleksanteri II:n antamassa julistuksessa sääntöä muutettiin siten, että vastaantulevaa tulikin väistää oikealle. Ohi ajettaessa edellä kulkevan oli kuitenkin edelleen väistettävä vasemmalle. Vielä itsenäisyyden ajan Suomessakin säädettiin vuonna 1919 annetussa asetuksessa, että edellä ajavan tuli väistyä vasemmalle, kun jäljessä tuleva ajoneuvo oli sitä ohittamassa. Vasemmalta puolelta ohittaminen tehtiin säännöksi vasta vuonna 1921 annetulla asetuksella.[12]

Tieliikenne maittainMuokkaa

Maailmassa on 140 maata, joissa on oikeanpuoleinen liikenne ja 54, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne .

Valtio Puoleinen Vuodesta Rautatieliikenne Huomautus
  Afganistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen 1950-luvulle asti [14]
  Albania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Algeria oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Andorra oikeanpuoleinen[13]
  Angola oikeanpuoleinen[13] 1928
  Antigua ja Barbuda vasemmanpuoleinen [13]
  Argentiina[15]
oikeanpuoleinen[13] 1945 vasemmanpuoleinen .
  Armenia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Australia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen mukaan lukien Joulusaari, Kookossaaret, Norfolkinsaari
  Itävalta oikeanpuoleinen[13] 1921–1938 oikeanpuoleinen[16] Alun perin vasemmanpuoleinen.

Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1921 Vorarlbergissa, 1930 Pohjois-Tirolissa, 1935 Kärntenissa ja Itä-Tirolissa ja 1938 muualla maassa

  Azerbaidžan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Bahama[17][18] vasemmanpuoleinen [13]
  Bahrain oikeanpuoleinen[13] 1967 Vaihtoipuolta.[19]
  Bangladesh vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Barbados vasemmanpuoleinen [13]
  Belgia oikeanpuoleinen[13] 1899 vasemmanpuoleinen
  Valko-Venäjä oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Belize oikeanpuoleinen[13] 1961[20]
  Benin oikeanpuoleinen[13]
  Bhutan vasemmanpuoleinen [13]
  Bolivia oikeanpuoleinen[13]
  Bosnia ja Hertsegovina oikeanpuoleinen[13] 1918 oikeanpuoleinen[21] vaihtoipuolta
  Botswana vasemmanpuoleinen [13]
  Brasilia oikeanpuoleinen[13] 1928[13] oikeanpuoleinen Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi vuonna 1928, samana vuonna kuin Portugali.[22][23]
  Brunei vasemmanpuoleinen [13]
  Bulgaria oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Burkina Faso oikeanpuoleinen[13]
  Burundi oikeanpuoleinen[13]
  Kambodža oikeanpuoleinen[13] [24]
  Kamerun oikeanpuoleinen[13] 1961
  Kanada oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla oikeanpuoleinen Kanadan territoriot ovat olleet aikana oikeanpuoleisia, paitsi Brittiläinen Kolumbia joka muutti vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiselle vuosina 1920- 1923,[25][26] ja New Brunswick, Nova Scotia, ja Prinssi Edwardin saari muuttivat vuosina 1922, 1923, ja 1924 .Newfoundland ja Labrador vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1947
  Kap Verde oikeanpuoleinen[13] 1928
  Keski-Afrikan tasavalta oikeanpuoleinen[13]
  Tšad oikeanpuoleinen[13]
  Chile oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla vasemmanpuoleinen
  Kiina oikeanpuoleinen[13] 1946 oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen oli yleinen 1930-luvulla . Hongkong ja Macao ovat edelleen vasemmanpuoleisia
  Kolumbia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Komorit oikeanpuoleinen[13]
  Kongon tasavalta oikeanpuoleinen[13]
  Kongon demokraattinen tasavalta oikeanpuoleinen[13]
  Costa Rica oikeanpuoleinen[13]
  Norsunluurannikko oikeanpuoleinen[13]
  Kroatia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Istria ja Dalmatia olivat oikeanpuoleisia tosin Kroatia-Slovenia vasemmanpuolisia.[27].
  Kuuba oikeanpuoleinen[13]
  Kypros vasemmanpuoleinen [13]
  Tšekki oikeanpuoleinen[13] 1939 oikeanpuoleinen Oli vasemmanpuoleinen . Vaihtoi Tšekkoslovakian miehitys aikana 1939
  Tanska oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen[28] mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti
  Djibouti oikeanpuoleinen[13]
  Dominica vasemmanpuoleinen [13]
  Dominikaaninen tasavalta oikeanpuoleinen[13]
  Itä-Timor vasemmanpuoleinen [13] 1976 Alun perin vasemmanpuoleinen. Vaihtoi oikeanpuoliseksi 1928.[20] Indonesian miehityksen aikana vuonna 1976 vaihtoi uudelleen vasemmanpuoliseksi.
  Ecuador oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Egypti oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  El Salvador oikeanpuoleinen[13]
  Päiväntasaajan Guinea oikeanpuoleinen[13]
  Eritrea oikeanpuoleinen[13] 1964
  Viro oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Etiopia oikeanpuoleinen[13] 1964 vasemmanpuoleinen
  Fidži vasemmanpuoleinen [13]
  Suomi oikeanpuoleinen[13] 1858 oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen Ruotsin vallan aikana. Vaihtoi oikeanpuoliseksi suurruhtinaskunnan aikana .[29]
  Ranska oikeanpuoleinen [13] 1792 vasemmanpuoleinen [30]/oikeanpuoleinen mukaan lukien Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia, Saint Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna, Ranskan Guiana, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, Guadeloupe, Mayotte.
Rautatie on Elsasissa ja Moselleissa on oikeanpuoleinena.
  Gabon oikeanpuoleinen[13]
  Gambia oikeanpuoleinen[13] 1965[31]
  Georgia oikeanpuoleinen[13][32]. oikeanpuoleinen
  Saksa oikeanpuoleinen[33] oikeanpuoleinen
  Ghana oikeanpuoleinen[13] 1974 Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1974[34]
  Kreikka oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Grenada vasemmanpuoleinen [13]
  Guatemala oikeanpuoleinen[13]
  Guinea oikeanpuoleinen[13]
  Guinea-Bissau oikeanpuoleinen[13] 1928
  Guyana vasemmanpuoleinen [13]
  Haiti oikeanpuoleinen[13]
  Honduras oikeanpuoleinen[13]
  Hongkong vasemmanpuoleinen [13]
  Unkari oikeanpuoleinen[13] 1941 oikeanpuoleinen Alun perin vasemmanpuoleinen
  Islanti oikeanpuoleinen[13] vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1968[34] Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi
  Iran oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Irak oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Intia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Indonesia vasemmanpuoleinen [13] oikeanpuoleinen[35]
  Irlanti vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Israel oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Italia oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla vasemmanpuoleinen vuoteen 1927 maaseutu oli oikeanpuoleinen ja kaupungit vasemmanpuolisia.[36] Rooma vaihtoi oikeanpuoliseksi 1924 ja Milano 1926..[37]
  Jamaika vasemmanpuoleinen [13]
  Japani vasemmanpuoleinen [38] vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen toisen maailmansodan jälkeen Okinawa ja Riukiusaarilla oli oikeanpuoleinen.Saaret palautettiin Japanin hallintaan 1972 ja liikenne muutettiin vasemmanpuoliseksi 1978.[39]
  Jordania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Kazakstan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Kenia vasemmanpuoleinen [40]
  Kiribati vasemmanpuoleinen [13]
  Pohjois-Korea oikeanpuoleinen [13] 1946 vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen Koreassa oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana. Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuoden 1945 jälkeen
  Etelä-Korea oikeanpuoleinen [13] 1946 vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen Koreassa oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana.Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuoden 1945 jälkeen
  Kuwait oikeanpuoleinen[13]
  Kirgisia[41] oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Laos oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen oikeanpuoleinen
  Latvia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Libanon oikeanpuoleinen[13]
  Lesotho vasemmanpuoleinen [13]
  Liberia oikeanpuoleinen[13]
  Libya oikeanpuoleinen[13]
  Liechtenstein oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Liettua oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Luxemburg oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Pohjois-Makedonia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Madagaskar oikeanpuoleinen[13]
  Malawi vasemmanpuoleinen [13]
  Malesia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Malediivit vasemmanpuoleinen [13]
  Mali oikeanpuoleinen[13]
  Malta vasemmanpuoleinen [13]
  Marshallinsaaret oikeanpuoleinen[13]
  Mauritania oikeanpuoleinen[13] Tiet F’Dérickin ja Zouératin välillä ovat vasemmanpuolisia.
  Mauritius vasemmanpuoleinen [13]
  Meksiko oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Mikronesia oikeanpuoleinen[13]
  Moldova oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Monaco oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Mongolia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Montenegro oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Marokko oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Mosambik vasemmanpuoleinen [13][42] vasemmanpuoleinen
  Myanmar oikeanpuoleinen [13] 1970 vasemmanpuoleinen
  Alankomaat oikeanpuoleinen[13] 1906 oikeanpuoleinen Rotterdam oli vasemmanpuoleinen vuoteen 1917.[43] mukaan lukien Curaçao, Sint Maarten, ja Aruba
  Namibia vasemmanpuoleinen [13] 1918 oikeanpuoleinen.Etelä-Afrikan miehityksen jälkeen vaihtoi vasemmanpuoliseksi.[20] [44]
  Nauru vasemmanpuoleinen [13] 1918
    Nepal vasemmanpuoleinen [45]
  Uusi-Seelanti vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen mukaan lukien Niue ja Cookinsaaret
  Nicaragua oikeanpuoleinen[13]
  Niger oikeanpuoleinen[13]
  Nigeria[46] oikeanpuoleinen[13] 1972 vasemmanpuoleinen Vaihtoi oikeanpuoliseksi vasemmanpuolisesta 1972 [34]
  Norja oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Oman oikeanpuoleinen[13]
  Palau oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Palestiina oikeanpuoleinen[13]
  Pakistan vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Panama oikeanpuoleinen[13] 1943 oikeanpuoleinen
  Papua-Uusi-Guinea vasemmanpuoleinen [13]
  Paraguay oikeanpuoleinen[13] 1945[47]
  Peru oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Filippiinit oikeanpuoleinen[13] 1946[48] oikeanpuoleinen vasemmanpuoleinen Espanjan ja Yhdysvaltain siirtomaa vallan aikoina. Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1945
  Puola oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Puolan jaon myötä Saksan ja Venäjän keisarikunnan alueet olivat oikeanpuoleisia ja Itävalta-Unkarin vasemmanpuoleisia jotka muutettiin oikeanpuoliseksi 1920-luvulla.
  Portugali oikeanpuoleinen[13] 1928 vasemmanpuoleinen Goa, Macau ja Mosambik eivät vaihtaneet oikeanpuoliseksi .[42]
  Qatar oikeanpuoleinen[13]
  Romania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Transsylvania oli vasemmanpuoleinen. Valakia ja Moldova oli oikeanpuoleinen
  Venäjä[49] oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Ruanda oikeanpuoleinen[50]
  Saint Kitts ja Nevis vasemmanpuoleinen [13]
  Saint Lucia vasemmanpuoleinen [13]
  Saint Vincent ja Grenadiinit vasemmanpuoleinen [13]
  Samoa vasemmanpuoleinen [13] 2009 Vaihtoi vasemmanpuoliseksi
  San Marino oikeanpuoleinen[13]
  São Tomé ja Príncipe oikeanpuoleinen[13] 1928
  Saudi-Arabia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Senegal oikeanpuoleinen[13]
  Serbia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Vojvodina oli alun perin vasemmanpuoleinen
  Seychellit vasemmanpuoleinen [13]
  Sierra Leone oikeanpuoleinen [13] 1971[34][51] vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1971 [34]
  Singapore vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Slovakia oikeanpuoleinen[13] 1939–1941 oikeanpuoleinen Aiemmin vasemmanpuoleinen . Vaihtoi oikeanpuoliseksi Slovakian tasavallan aikana 1939.
  Slovenia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen Oli aiemmin vasemmanpuoleinen. Vaihtoi oikeanpuoliseksi Kroatian, Slovakian, Dalmatian, Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Montenegron yhdistettyä
  Salomonsaaret vasemmanpuoleinen [13]
  Somalia oikeanpuoleinen [13] 1968
  Etelä-Afrikka vasemmanpuoleinen [52] vasemmanpuoleinen
  Etelä-Sudan oikeanpuoleinen[13] 1973 Oli aiemmein vasemmanpuoleinen
  Espanja oikeanpuoleinen[13] 1924 oikeanpuoleinen 1920-luvulle asti Barcelona oli oikeanpuoleinen ja Madrid vasemmanpuoleinen vuoteen 1924. [53]
  Sri Lanka vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Sudan oikeanpuoleinen[13] 1973
  Suriname vasemmanpuoleinen [13]
  Swazimaa vasemmanpuoleinen [13]
  Ruotsi oikeanpuoleinen[13] 1967 vasemmanpuoleinen Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi H-päivänä 1967[34]. [54]
  Sveitsi oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Syyria oikeanpuoleinen[13]
  Taiwan oikeanpuoleinen[13] 1946 vasemmanpuoleinen Oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana ja vaihtoi oikeanpuoliseksi 1946.
  Tadžikistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Tansania vasemmanpuoleinen [13]
  Thaimaa vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
  Togo oikeanpuoleinen[13]
  Tonga vasemmanpuoleinen [13]
  Trinidad ja Tobago vasemmanpuoleinen [13][55]
  Tunisia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Turkki oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Turkmenistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Tuvalu vasemmanpuoleinen [13]
  Uganda vasemmanpuoleinen [13]
  Ukraina oikeanpuoleinen[13] 1922 oikeanpuoleinen Länsi-Ukraina oli vasemmanpuoleinen.Karpatia-Rutenia oli vasemmanpuoleinen vuoteen 1941 asti osana Tšekkoslovakiaa ja vaihtoi sen osana Unkaria [56]
  Yhdistyneet arabiemiirikunnat oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Yhdistynyt kuningaskunta vasemmanpuoleinen[13]
(Britannia[13])
oikeanpuoleinen[13]
(Gibraltarissa ja Brittiläisesä Intian valtameren alueella[13])
1929 (Gibraltarilla) vasemmanpuoleinen mukaan lukien Mansaari, Guernsey, Jersey, Anguilla, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Montserrat, Pitcairn, Turks- ja Caicossaaret, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha ovat vasemmanpuoleisia Gibraltar on ollut oikeanpuoleinen vuodesta 1929 [57] Brittiläinen Intian valtameren alue on oikeanpuoleinen. Kanaalisaaret (Jersey ja Guernsey) oli oikeanpuoleinen Kanaalisaarten miehityksen aikana toisessa maailmansodassa vuoteen 1945 asti.[58] Falklandinsaaret olivat oikeanpuoleisia Argentiinan miehityksen aikana 1982 .[59]
  Yhdysvallat oikeanpuoleinen[13]
vasemmanpuoleinen (Yhdysvaltain Neitsytsaaret[13])
oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen [60] mukaan lukien Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico. Yhdysvaltain Neitsytsaaret on vasemmanpuoleinen
  Uruguay oikeanpuoleinen [13] 1945[61] vasemmanpuoleinen Oli aiemmin vasemmanpuoleinen vuodesta 1918 mutta vaihtoi oikeapuoliseksi vuonna 1945 .[61]
  Uzbekistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
  Vanuatu oikeanpuoleinen[62]
  Venezuela oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Vietnam oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
  Jemen oikeanpuoleinen[13] 1977[20] Etelä-Jemen vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi 1977.[34]
  Sambia vasemmanpuoleinen [13]
  Zimbabwe.[63] vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

SäädöksetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Ahokas, Jaakko et al. (toim.): Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 12. osa Tal–Uzb, s. 176–179. WSOY, 1980. ISBN 951-0-07251-6.
 2. a b Pitkänen, Markku (toim.): Tietilasto 2012 Kesäkuu 2013. Liikennevirasto. Viitattu 6. kesäkuuta 2014.
 3. Sipola, Timo: Moottoritie on liian kuuma – kaupungin pääkatu on nelostie 16.7.2015. Yle. Viitattu 30.7.2015.
 4. http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liikenne/2012-12-12/T%C3%A4m%C3%A4-on-Suomen-vilkkain-maantie-3311970.html
 5. Liikennemääräkartta 2012, Liikennevirasto, 2013. Viitattu 6.6.2014.
 6. Tieliikennelaki 3.4.1981/267
 7. Tieliikenneasetus 5.3.1982/182
 8. Rikoslaki 19.12.1889/39 23 luku 3 § (20.12.2002/1198)
 9. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257
 10. Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista 25.3.1988/263
 11. Nopeusrajoitukset pysyvät ennallaan 21. syyskuuta 2006. Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 9. huhtikuuta 2007.
 12. Milloin oikeanpuoleiseen? Turun Sanomat. 2.2.2002. Viitattu 9.4.2010.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl Worldwide Driving Orientation by Country chartsbin.com. Viitattu 13 .12. 2016.
 14. L. R. Reddy (2002). Inside Afghanistan: End of the Taliban Era?. APH. Viitattu 31 .8. 2015. 
 15. 10 de Junio: Día Mundial de la Seguridad Vial rosario.gov.ar. Viitattu 13 .12. 2016.
 16. New Scientist, Volume 112, IPC Magazines, 1986, page 18
 17. Roadway Guidance in the Bahamas
 18. Safety and security - Bahamas travel advice, GOV.UK
 19. Bahrain Government Annual Reports, Times of India Press, 1968, page 158
 20. a b c d Kincaid, Peter (.12. 1986). The Rule of the Road: An International Guide to History and Practice. Greenwood Press, 50, 86–88, 99–100, 121–122, 198–202. ISBN 0-313-25249-1. 
 21. https://www.youtube.com/watch?v=RqL4Ky7ebRQ
 22. História touring.com.br. Viitattu 8 .1.2017. Portuguese
 23. Decreto 18.323/1928 .camara.leg.br. Viitattu 17 .1.2017. Portuguese
 24. "Cambodia bans right-hand drive cars", BBC News, 1 .1.2001. Luettu 12 .1.2007. 
 25. Change of Rule of Road in British Columbia 1920 The British Columbia Road Runner. maaliskuu 1966. Viitattu 27. 8.2017.
 26. Week In History: Switching from the left was the right thing to do The Vancouver Sun. 1. 1.2016. Viitattu 26. 8.2017.
 27. Baedeker, Karl. "Austria, including Hungary, Transylvania, Dalmatia and Bosnia", 1900, p. xiii-xiv. Luettu 28 .7. 2017. 
 28. Hvorfor kører nogle lande i højre side? (Why do some countries drive on the right side?) videnskab.dk. Viitattu 31. 8.2014.
 29. Högertrafik i Sverige och Finland aland.net.
 30. 'Left is right on the road', Mick Hamer New Scientist, 25 .12. 1986 – 1 .1.1987 No 1540/1541, p.16.
 31. Tourist and Business Directory - The Gambia, 1969, page 19
 32. https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170602/236203054/Vyzhivut-li-pravorulnye-mashiny-v-Gruzii.html
 33. Right-Hand/Left-Hand Driving Customs Colorado State University. Viitattu 13 .12. 2016.
 34. a b c d e f g Right-hand/Left-hand driving customs Right-Hand/Left-Hand Driving Customs. Viitattu 11.6.2018.
 35. indonesia train compilation youtube.com. 26 .7. 2016.
 36. Sight for sure eyes, Honest John's Agony Column The Daily Telegraph. Viitattu 28 .3. 2008.
 37. (2000) "Lancia", in Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Vol. 2: G-O, Taylor & Francis, 867. ISBN 1-57958-293-1. 
 38. Why Does Japan Drive On The Left 2pass.co.uk. Viitattu 11 .8. 2006.
 39. Andrew H. Malcolm. "U-Turn for Okinawa: From Right-Hand Driving to Left; Extra Policemen Assigned", The New York Times, 5 .7. 1978, p. A2. 
 40. Customs Services Department – Frequently Asked Questions KRA. Viitattu 12 .12. 2010.
 41. "Over 20,000 Right Hand Drive Cars Imported in Kyrgyzstan in 2012", Satrapia, 8 .5. 2013. 
 42. a b Mozambique: memoirs of a revolution, John Paul, Penguin, 1975, page 41
 43. De geschiedenis van het linksrijden Engelfriet.net. Viitattu 14.5.2014.
 44. The Laws of South West Africa, Volume 2, J. Meibert, 1961
 45. 2.1 "Keeping Left" – Land Transport (Road User) Rule 2004 – New Zealand Legislation New Zealand Government. Viitattu 28 .11. 2010.
 46. Africa, Issues 6-10, Africa Journal, Limited, 1972, page 32
 47. De izquierda a derecha, ABC Color, 2 .3. 2014
 48. Executive Order No. 34, s. 1945 www.officialgazzete.gov.ph.
 49. Russian Far East is still attached to Japanese cars 31 .8. 2016. Russia behind the headlines. Viitattu 12 .8. 2017.
 50. Nkwame, Marc. "Burundi, Rwanda to start driving on the left", 27 .7. 2013. Luettu 28 .5. 2016. 
 51. Sierra Leone Bans Right-Hand Vehicles as Hazards, Voice of America, Nina de Vries, 17. 9.2013
 52. Driving in South Africa Information drivesouthafrica.co.za. Viitattu 15 .2. 2014.
 53. Moya, Aurora. "Metro de Madrid, 1919–1989. Setenta años de historia", Chapter 1
 54. Taplin, Michael (1995). Light Rail in Europe. Capital Transport, 126, 128. 
 55. Trinidad and Tobago Adventure Guide, Kathleen O'Donnell, Stassi Pefkaros, Hunter Publishing, Inc, 2000, page 53
 56. https://www.youtube.com/watch?v=7Mqng0q_pWI
 57. Colonial Reports, Annual, Volumes 1480-1499, 1930, page 76
 58. The Channel Islands War: 1940-1945, Peter King, Hale, 1991, page 31
 59. Tobar, Hector. "'82 Falklands Conflict Left a Legacy of Tragedy, Hope", 1 .4. 2002. Luettu 1 .3. 2010. 
 60. Which side of the road do they drive on? brianlucas.ca.
 61. a b El día en que el Río de la Plata dejó de manejar por la izquierda, Autoblog, 25 .8. 2015
 62. RHD/LHD Country Guide toyota-gib.com. Viitattu 22. 9.2017.
 63. Left-hand vehicles to stay, NewsDay , 30 .1.2014

Aiheesta muuallaMuokkaa