Tieliikennetaajama

taajamamerkillä osoitettu tiealue

Tieliikennetaajama tarkoittaa liikennemerkein merkittyä taajamaa, jonka alueella vallitsevat tyypillisesti erilaiset liikennesäännöt taajaman ulkopuoliseen haja-asutusalueeseen verrattuna. Tieliikennetaajamien rajaus poikkeaa usein tilastollisista taajamista. Niiden tarkoitus on taata tieliikenteen turvallisuus ja sujuvuus asutuilla alueilla.

Taajama alkaa Vimpelissä. Liikennemerkit eivät osoita tilastollisten taajamien rajoja. Eräissä pienissä taajamissa ole lainkaan taajaman liikennemerkkiä, ja toisaalta taas tietyillä sellaisilla paikkakunnilla, jotka eivät ole tilastotaajamia, voi olla taajamamerkki.

Suomen tieliikenteessä taajama tarkoittaa tieliikenneasetuksessa määritellyllä taajamamerkillä (numero E22) merkittyä aluetta, jolla ei saa ajaa 50 kilometriä tunnissa suuremmalla nopeudella ellei liikennemerkillä toisin mainita. Taajaman liikennemerkki otettiin Suomessa käyttöön huhtikuussa 1982.[1]

Taajaman ja taajaman ulkopuolisen alueen välillä on useita lainsäädännöllisiä eroja, muun muassa:

Seuraavassa on kuvat taajaman alkamista ja päättymistä kuvaavista liikennemerkeistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

LähteetMuokkaa