Moottoriliikennetie

Moottoriliikennetie on yksinomaan moottoriliikenteelle tarkoitettu tie, joka ei kuitenkaan täytä moottoritien vaatimuksia. Se on tarkoitettu moottoritietä vähäisemmille liikennemäärille. Joskus moottoriliikenneteitä käytetään lyhyinä pätkinä myös liittymäteinä moottoritielle. Tavallisesti moottoriliikenneteillä on asetettu rajoituksia ajoneuvojen vähimmäisnopeudelle ja pysähtymiselle sekä korvattu tasoliittymät eritasoliittymillä.

Moottoriliikennetien merkki 563
Moottoriliikennetie Ruotsissa.

Moottoritiestä eroten moottoriliikennetiellä ei tarvitse olla useampia samansuuntaisia kaistoja tai toisistaan fyysisesti erotettuja ajoratoja.

Moottoriliikennetiet Suomessa

muokkaa

Suomen laissa "moottoriliikennetie" tarkoittaa tietä,

  • joka on varattu moottoriliikenteelle,
  • jolle päästään vain eritasoliittymistä tai valvotuista liittymistä,
  • ja jolla erityisesti pysähtyminen ja pysäköinti on kielletty käytössä olevilla ajoradoilla.

Vuoden 2021 alussa Suomessa oli moottoriliikenneteitä yhteensä 136 kilometriä.[1]

Moottoriliikennetien yleinen nopeusrajoitus on 100 km/h, talvisin kuitenkin useimmilla tieosuuksilla 80 km/h. Moottoriliikennetiellä ei saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 70 kilometriä tunnissa. Vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien ajoneuvoon tai erikoiskuljetuksessa käytettävään ajoneuvoon. [2] Myös ajoneuvon hinaaminen köyttä, vaijeria tai muuta vastaavaa kytkentätapaa käyttäen on kiellettyä, lukuun ottamatta hinaamista seuraavaan poistumiskohtaan saakka.

Moottoriliikennetiet Ruotsissa

muokkaa

Ruotsissa on runsaasti moottoriliikenneteitä, joista useat on varustettu keskikaiteella.

Lähteet

muokkaa
  1. Maanteiden liikennesuoritteet ja pituudet, s. 1. Helsinki: Väylävirasto, 2021. Teoksen verkkoversio (xlsx) (viitattu 30.3.2021).
  2. Tieliikennelaki (729/2018) 58 § finlex.fi.

Aiheesta muualla

muokkaa