Avaa päävalikko
Moottoriliikennetien merkki 563
Moottoriliikennetie Ruotsissa.

Moottoriliikennetie on yksinomaan moottoriliikenteelle tarkoitettu tie, joka ei kuitenkaan täytä moottoritien vaatimuksia. Se on tarkoitettu moottoritietä vähäisemmille liikennemäärille. Joskus moottoriliikenneteitä käytetään lyhyinä pätkinä myös liittymäteinä moottoritielle. Tavallisesti moottoriliikenneteillä on asetettu rajoituksia ajoneuvojen vähimmäisnopeudelle ja pysähtymiselle sekä korvattu tasoliittymät eritasoliittymillä.

Moottoritiestä eroten moottoriliikennetiellä ei tarvitse olla useampia samansuuntaisia kaistoja tai toisistaan fyysisesti erotettuja ajoratoja.

Moottoriliikennetiet SuomessaMuokkaa

Suomen laissa "moottoriliikennetie" tarkoittaa tietä,

  • joka on varattu moottoriliikenteelle,
  • jolle päästään vain eritasoliittymistä tai valvotuista liittymistä,
  • ja jolla erityisesti pysähtyminen ja pysäköinti on kielletty käytössä olevilla ajoradoilla.

Vuoden 2018 alussa Suomessa oli moottoriliikenneteitä yhteensä 126 kilometriä.[1]

Moottoriliikennetien yleinen nopeusrajoitus on 100 km/h, talvisin kuitenkin useimmilla tieosuuksilla 80 km/h. Moottoriliikennetien ja sen liittymis- ja erkanemisteiden käyttö on sallittu ainoastaan moottoriajoneuvoille, joiden suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on yli 50 km/h.[2] Myös ajoneuvon hinaaminen köyttä, vaijeria tai muuta vastaavaa kytkentätapaa käyttäen on kiellettyä, lukuun ottamatta hinaamista seuraavaan poistumiskohtaan saakka.

Moottoriliikennetiet RuotsissaMuokkaa

Ruotsissa on runsaasti moottoriliikenneteitä, joista useat on varustettu keskikaiteella.

LähteetMuokkaa

  1. Tietilasto 2017, s. 25. Helsinki: Liikennevirasto, 2018. Liikenneviraston tilastoja 5/2018. ISSN-L 1798-811X. ISBN 978-952-317-560-0. Tilaston verkkoversio (PDF) (viitattu 5.12.2018).
  2. Tieliikenneasetus (182/1982) 4 § (328/1994)