Liikennesääntö

(Ohjattu sivulta Liikennesäännöt)

Liikennesääntö on säädös, joka koskee liikenteessä toimimista.

Tieliikenne

muokkaa

Suomessa tieliikennettä koskevat liikennesäännöt on kirjattu tieliikennelakiin. Ne määrittävät, kuinka kussakin liikenteen tilanteessa tulee toimia. Tavallisessa tieliikenteessä liikennesääntöjen noudattamista valvoo poliisi ja rajaliikennettä valvovat rajavartiolaitos ja tulli. Tavalliset liikennesääntöjen rikkomiset ovat liikennerikkomuksia, joista poliisi määrää liikennevirhemaksun eli sakon. Jotkut liikennesääntöjen rikkomukset ovat liikenteen vaarantamista tai jopa törkeää liikenteen vaarantamista. Näissäkin tapauksissa rangaistuksena on yleensä sakko, mutta esimerkiksi rattijuoppoudesta määrätään joskus kovempi rangaistus. Tieliikennesäännöistä ilmoitetaan liikennemerkein, joita ovat kielto-, määräys- ja etuajo-oikeus-väistämisvelvollisuusmerkit. Näiden lisäksi liikennemerkkeihin kuuluvat varoitusmerkit.[1]

Vesiliikenne

muokkaa

Suomessa vesiliikennettä koskevat säännöt on kirjattu vesiliikennelakiin. Vesiliikennesääntöjen noudattamista valvovat erityiset vesiliikenteen valvojat. Kuten tieliikenteessä, myös vesiliikenteessä liikennesäännöillä määrätään esimerkiksi sallittu nopeus ja pyritään edistämään turvallisuutta esimerkiksi yhteentörmäyksiä ehkäisevillä säännöillä. Sisävesillä liikkumista koskevat erityiset sisävesisäännöt.[2] Vesiliikennettä valvova ylin viranomaiselin on liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vesiliikenteen säännöistä opastetaan vesiliikennemerkein ja lisäksi merenkulkua ohjataan erityisen viitoitusjärjestelmän avulla.[3]

Lähteet

muokkaa
  1. Liikennesäännöt ja liikennemerkit 2023. Liikenneturva. Viitattu 25.8.2023.
  2. Vesiliikennelaki2020 - vesiliikenteen säännöt 4.2.2020. Traficom liikenne- ja viestintävirasto. Viitattu 25.8.2023.
  3. Vesiväylänpito - yleistä traficom.fi. 17.1.2023. Viitattu 25.8.2023. [vanhentunut linkki]