Avaa päävalikko

Luettelo väestönlaskennoista maittain

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä artikkeli on luettelo väestönlaskennoista maittain.

Sisällysluettelo

AfganistanMuokkaa

Afganistanissa suoritettiin osittainen ja epä­täydellinen väestön­laskenta vuonna 1980. Uutta väestön­laskentaa suunniteltiin vuodeksi 2007.[1]

AlankomaatMuokkaa

Alankomaissa väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1795, viimeksi 1971. Vuonna 1879 säädetyn lain mukaan sellainen oli suoritettava joka kymmenes vuosi. Vuodesta 1899 lähtien ne pani toimeen Centraal Bureau voor der Statistiek.

Vuodeksi 1981 suunniteltua väestönlaskentaa lykättiin, ja lopulta se peruutettiin. Yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä myöhemmätkin väestön­laskennat vuodesta 1991 lähtien on peruutettu. Niiden sijasta laaditaan tilastoja rekisterien ja kysely­tutkimusten perusteella.

AlbaniaMuokkaa

Albaniassa suoritettiin väestönlaskenta viimeksi vuonna 2001.[2]. Edellinen väestönlaskenta oli suoritettu vuonna 1989 kommunistien valtakauden lopulla.

AlgeriaMuokkaa

Algeriassa on yleinen väestönlaskenta suoritettu vuosina 1967, 1977, 1987, 1998 ja 2008. Seuraava väestönlaskenta aiotaan suorittaa vuonna 2016.

Antigua ja BarbudaMuokkaa

A Population & Housing Census was carried out in 2001. The next census is scheduled for 2011.

ArgentiinaMuokkaa

Argentiinassa kansallinen väestönlaskenta suoritetaan yleensä joka kymmenes vuosi, viimeksi 27. lokakuuta 2010.

AustraliaMuokkaa

Australiassa väestön­laskennat panee toimeen Australian Bureau of Statistics. Sellainen suoritetaan yleensä joka viides vuosi, viimeksi 9. elokuuta 2011. Aikaisemmat väestön­laskennat Australiassa suoritettiin vuosina 1911, 1921, 1933, 1947, 1954 ja 1961, sekä vuoden 1961 jälkeen joka viides vuosi. Vuonna 2006 australialaiset saattoivat ensimmäisen kerran luovuttaa tiedot väestön­laskentaa varten verkon kautta.

AzerbaidžanMuokkaa

Azerbaidžanissa väestönlaskenta suoritettiin Venäjän ja Neuvostoliiton vallan aikana vuosina 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 ja 1989. Maan itsenäistymisen jälkeen väestönlaskenta on suoritettu kaksi kertaa, vuosina 1999 ja 2009.[3]

BangladeshMuokkaa

Bangladeshin tilastotoimisto (Bangladesh Bureau of Statistics, BBS) on suorittanut väestönlaskennan vuosina 1974, 1981, 1991 ja 2001. Vuonna 2011 se pidettiin maaliskuun 15. ja 19. päivien välisenä aikana.

BarbadosMuokkaa

Barbadoksella yleinen väestönlaskenta suoritettiin viimeksi vuonna 2010.

BeninMuokkaa

Beninissä väestönlaskenta on suoritettu vuosina 1978, 1992 ja 2002.

BoliviaMuokkaa

Boliviassa on suoritettu väestön- ja asutuslaskenta vuosina 1992 ja 2001. Seuraavan kerran se aiotaan suorittaa vuonna 2012.

BrasiliaMuokkaa

Brasilian maantieteen ja tilastotieteen laitos (IGBE) suorittaa yleisen väestönlaskennan joka kymmenes vuosi, viimeksi 2010. Ensimmäisen kerran sellainen pantiin toimeen vuonna 1872, myöhemmin vuosina 1900, 1920, 1941, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 ja 2000.

Brasilian demografinen väestönlaskenta on yksi maailman hierarkkisimmista väestötietojen kokoelmista. Se sisältää tiedot koko maan, suuralueiden, osavaltioiden, makro- ja mikroalueiden, kuntien, kaupunginosien, osa-alueiden, lähialueiden ja tilastoalueiden tasolla.

Hallinnollisesta hierarkiatasosta riippuen joitakin tietoja ei julkaista, sillä ne ovat luottamuksellisia.

Esimerkiksi:

1. Tilastoinnin alimman tason muodostavat tilastoalueet, joihin kuuluu noin 300 kotitaloutta. Tällä tasolla kerätään tilastotietoa muun muassa asukkaiden iästä, asemasta perheessä, sukupuolesta ja tuloista.

2. Kaupunginosien tasolta kerätään tilastotietoa asukkaiden rodusta, ihonväristä, uskonnosta ja vammaisuudesta jne.

3. Kuntien ja kaupunkien tasolla kerätään tilastotietoa myös bruttokansantuotteesta, teollisuus- ja maataloustuotannosta, muuttoliikkeestä eri kaupunkien välillä, työllisyysasteesta, yritysten lukumäärästä ja kaupan määrästä.

BulgariaMuokkaa

Bulgarian kuvernöörit järjestivät kansallisen väestönlaskennan pian maan itsenäistymisen jälkeen. Vuonna 1881 sellainen pantiin toimeen ruhtinaskunnassa, vuonna 1884 Itä-Rumeliassa. Yhdistyneessä maassa sellainen suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1888. Myöhemmin sellainen on suoritettu vuosina 1892, 1900, 1905, 1910, 1920, 1926, 1934, 1946, 1956, 1965, 1975, 1985, 1992 ja 2001.

Väestönlaskentojen tuloksia vuodesta 1888 toiseen maailman­sotaan saakka pidetään ajan oloon nähden hyvin luotettavina. Bulgarian sen­aikaiset johtavat tilasto­tieteilijät olivat yleensä opiskelleet Länsi-Euroopan yli­opistoissa, osallistuneet ahkerasti kansain­väliseen yhteis­työhön ja omaksuneet aika­kauden parhaat menetelmät. Myöhempien väestön­laskentojen tulosten laatu on kiistan­alainen. Uskontoa koskeva kysymys vuoden 2001 väestön­laskennassa ei tehnyt mahdolliseksi laskea uskonto­kuntiin kuulumattomien bulgarialaisten lukumäärää erikseen.

ChileMuokkaa

Chilessä kansallinen tilastotoimisto Institute Nacional de Estadísticas (INE) suorittaa väestönlaskennan joka kymmenes vuosi, viimeksi 2002.

Costa RicaMuokkaa

Costa Ricassa yleinen väestön­laskenta on suoritettu vuosina 1864, 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 ja 2011.

EgyptiMuokkaa

Finanssiministeriön tilastotoimisto pani toimeen ensimmäisen väestönlaskennan vuonna 1882, mitä pidettiin valmistavana askelena: ensimmäinen koko väestöä koskeva laskenta suoritettiin vuonna 1897. Siitä lähtien väestönlaskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, viimeksi 2007.

EtiopiaMuokkaa

Etiopiassa väestönlaskenta on suoritettu kolme kertaa, vuosina 1984, 1994 ja 2007. Ne panee toimeen tilastollinen keskusvirasto.

Vuoden 2007 väestönlaskenta suoritettiin suurimmaksi osaksi vuonna 2007 eikä käsittänyt somalialueita eikä Afarin aluetta. Pohjoinen Afar on kaukainen, kuuma ja kuiva alue. Maan itäosien somalialueella, Ogadenissa asuu paimentolaisina suuri somaliväestö, ja se on konfliktialue, jossa Etiopian asevoimat taistelevat Ogadenin kansallista vapautusrintamaa (ONLF) vastaan.

GuatemalaMuokkaa

Guatemalassa on suoritettu nykyaikainen väestönlaskenta vuosina 1930, 1950, 1964, 1973, 1981, 1994 ja 2002. Vuosien 1950 ja 1964 laskentojen tuloksia on pidetty kyseenalaisina, koska mayaväestö oli luokiteltu väärin, ja vuoden 1994 laskentaa yleisemminkin. Heinäkuussa 2009 Guatemalan väkiluku oli noin 14 miljoonaa.

HongkongMuokkaa

Pääartikkeli: Census in Hong Kong

Census takes place every 10 years and by-census between two censuses by the Census and Statistics Department of Hong Kong. The last census was conducted in 2001 and the next census would be taken in 2011.

IndonesiaMuokkaa

The first population census was done during the colonial era, 1930. Before that, a non-overall census was already conducted in 1920. After that census was done irregularly. The first census after independence was 1961, followed by 1971. Since 1980 it is conducted regularly every 10 years. In between, there is also economical census (every 10 years, five years after population census) and agricultural census (three years after population census).The last census was held on May 2010.

IntiaMuokkaa

Pääartikkeli: Intian väestö

Intiassa joka kymmenes vuosi suoritettava väestönlaskenta on Intian väestöä koskeva ensisijainen tietolähde. Vuoden 2011 väestönlaskenta on yksi suurimmista, mitkä maailmassa on milloinkaan suoritettu.[4]

Intian ensimmäinen nykyaikainen väestön­laskenta tehtiin vuonna 1872. Säännöllisesti niitä alkoi tehdä vuodesta 1881 lähtien lordi Rippon, minkä jälkeen sellainen on suoritettu joka kymmenes vuosi. Intian viides­toista kansallinen väestön­laskenta aloitettiin 1. touko­kuuta 2010. Sen yhteydessä muodostetaan kansallinen väestö­rekisteri, johon tallennetaan maan kaikkien asukkaiden valok­uvat ja sormen­jäljet. Kaikki Intian asukkaat saavat myös henkilö­tunnukset ja kansalliset henkilö­todistukset.

Väestönlaskennan toteuttaa Delhissä toimiva sisä­asiain­ministeriön alainen Registrar General and Census Commissioner of India vuonna 1948 säädetyn lain mukaisesti. Laki antaa maan hallitukselle laajat valtuudet päättää väestön­laskennan ajan­kohdasta sekä velvoittaa ketä tahansa kansalaista osallistumaan sen edellyttämiin tehtäviin. Laki velvoittaa myös jokaisen kansalaisen vastaamaan kysymyksiin totuuden­mukaisesti. Väärin vastaamisesta lomakkeen kysymyksiin tai vastaamatta jättämisestä on säädetty rangaistus. Laskennassa saadut henkilö­kohtaiset tiedot laki kuitenkin määrää salassa­pidettäviksi.

Väestönlaskenta suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensin lasketaan ja numeroidaan talot, sen jälkeen niiden asukkaat. Laskenta suoritetaan seulonta­menettelyllä. Ensin käydään vierailulla jokaisessa koti­taloudessa, josta erikseen koulutettu väestön­laskentaja kerää tietoa. Tällöin selvitetään koti­talouden henkilöiden lukumäärä, onko asunnossa vesi- ja sähkö­johdot, maan­omistus, omistetut kulku­neuvot ja tietokoneet sekä muut varat ja velat. Toisessa vaiheessa koko väkiluku lasketaan ja henkilöitä koskevat tilastot kootaan.[4]

IranMuokkaa

Main article: Demographics of Iran

The Statistical Center of Iran carried out nationwide population and housing censuses every 10 years, the last of which occurred in 2006 (1385 AP). In the Islamic Republic of Iran, based on Article 4 of the Act of the Statistical Center of Iran (SCI), the census shall be implemented once every 10 years according to the Presidential decree. So far there have been 6 incidences of population census in Iran in the years 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, and 2006; all taken in accordance with scientific methods. Since 2008 census in iran carries out every 5 year.

IrlantiMuokkaa

The census in Ireland is carried out by the Central Statistics Office.[5] The census is carried out every five years, with more detailed information collected in years ending in 1 and less in the years ending in 6. The 1976 census was canceled as a cost-saving measure, but a supplementary census was held in 1979 after it became apparent that the 1970s had seen major demographic changes.[6] The census scheduled for 2001 was postponed until 2002 due to the outbreak of foot-and-mouth disease.[7]

The 2006 census took place on 23 April 2006.[8] According to the 2006 form, "any person who fails or refuses to provide information or who knowingly provides false information may be subject to a fine of up to €25,000," under the Central Statistics Act 1993. On the CSO website, instructions for non-English speaking residents of Ireland were available. They were mock copies of the census forms, with all headings/questions etc. being translated into a particular language. These were not to be filled out, but were only a guide on how to fill out the English or Irish form. This census also asked two new questions relating to ownership of PCs and Internet connection.

Data from the Census of Ireland, 1901 and 1911 Census of Ireland were made publicly available in 1961,[9] and are published online.[10] Subsequent census records will be made publicly available 100 years after collection.[9] In June 2010, the 1901 census of Ireland became available on the Internet.[11]

Questions relating to the ability to speak the Irish Language are included in the census. The figures obtained have been criticised as inflated by cognitive biases, such as response bias or wishful thinking. The 2006 census included an additional question on frequency of speaking Irish.

Pääartikkeli: Republic of Ireland Census 2011

There are some calls for a boycott to the 2011 Census[12] as the Irish Central Statistics Office (CSO) has outsourced the printing, hardware, software and related technical support to CACI (formerly Consolidated Analysis Center, Incorporated). CACI employees were accused of human rights abuses, but have not been found guilty. This may be due to the fact that they have been ruled to have "government contractor immunity" by the US courts.[13] CACI say: "We remain proud of our work in Iraq and our other efforts to help in the war against terrorism.".[14] On foot of concerns that this may effect the 2011 Census, the CSO released a press statement that CACI will advise on software but cannot access any basic census data.[15]

There have also been two campaigns asking people to consider how they answer the question on religion.[16][17][18][19] As with the question relating to the Irish language, the accuracy of the figures for religious membership have been questioned.

The 2011 Irish Census was conducted on 10 April 2011.[20]

IslantiMuokkaa

Islannin ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1703, pian Tanskassa vuonna 1701 suoritetun jälkeen. Se oli ensimmäinen väestönlaskenta, jossa kokonaisen maan kaikkien asukkaiden nimi, ikä ja yhteiskunnallinen asema lueteltiin. Kaikki tieto on säilynyt, joskin alkuperäisistä asiakirjoista osa on kadonnut. Seuraavat väestönlaskennat suoritettiin vuosina 1801, 1845 ja 1865.

Vuonna 1952 perustettu väestörekisteri (Þjóðskrá) teki uudet väestönlaskennat tarpeettomiksi. Kaikki Islannissa syntyneet ja sinne muuttaneet rekisteröidään automaattisesti. Väestöre­kisterissä käytetään henkilötunnusta (kennitala), joka sisältää syntymäajan muodossa ddmmyy sekä lopussa neljä numeroa, joista kolmas on tarkiste ja neljäs osoittaa syntymän vuosisadan (1900-luvulla syntyneillä 9, 2000-luvulla syntyneillä 0).

Kansallista rekisteriä ylläpidetään elektronisessa muodossa. Myös esimerkiksi pankkitileissä käytetään henkilö­tunnusta taikka sitä vastaavaa yrityksen tai järjestön tunnus­numeroa.

Iso-BritanniaMuokkaa

Ensimmäinen väestönlaskenta nykyisen Ison-Britannian alueella pidettiin Dál Riatassa 600-luvulla. Vuonna 1086 laadittu Domesday Book sisältää luettelot koti­talouksista, mutta se ei ole täydellinen eikä sen tarkoitus ollut sama kuin nyky­aikaisten väestön­laskentojen.

Ensimmäinen nykyaikainen väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1801, mihin vaikutti Thomas Malthusin muutamaa vuotta aikaisemmin julkaisema teos An Essay On The Principle Of Population. Tämän jälkeen väestön­laskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.Toisen maailman­sodan vuoksi vuonna 1941 ei kuitenkaan pidetty väestön­laskentaa.

Neljässä ensimmäisessä väestön­laskennassa 1801–1831 laskettiin lähinnä vain asukas­luku eikä sanottavasti kerätty henkilö­tietoja. General Register Officen vuonna 1841 suorittama väestönlaskenta oli ensimmäinen, jossa laadittiin jokaisen koti­talouden ja laitoksen kaikkien asukkaiden nimi­luettelot. Vuodesta 1851 lähtien on rekisteröity myös kunkin henkilön ikä ja suhde koti­talouden pää­henkilöön.

Englanissa ja Walesissa väestön­laskennan suorittaa Office for National Statistics (ONS). Skotlannissa sen suorittaa Skotlannin yleinen rekisteritoimisto, The General Register Office for Scotland (GROS), Pohjois-Irlannissa Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA). Kerätyt tiedot tulevat julkisiksi 100 vuoden kuluttua; niinpä uusimmat julkiset rekisterit ovat Englannista ja Walesista vuodelta 1911. Skotlannin saman vuoden tiedot tulevat julkisiksi vuonna 2011. Kaikki vuosien 1841–1911 väestö­laskentojen tiedot on nykyisin tallennettu verkkoon ja saatavilla.

Vuoden 2011 väestönlaskenta pidettiin 27. maaliskuuta.[21]

IsraelMuokkaa

Israelin ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin marras­kuussa 1948, kuusi kuukautta maan itsenäistymisen jälkeen, väestörekisterin perustamiseksi.[22] Myöhemmin Israelin tilastokeskus (Israel Central Bureau of Statistics, ICBS) on suorittanut sellaisen vuosina 1961, 1972, 1983 ja 1995.[22] Tällöin 20 prosenttia koti­talouksista joutui täyttämään laajan ja loput suppeamman kyselylomakkeen.[22] Laissa ei ole säädetty, että väestön­laskenta on suoritettava säännöllisin väli­ajoin; käytännössä ICBS pyytää sellaisen suoritettavaksi, minkä jälkeen hallitus tekee asiasta päätöksen.[22] Vuonna 2006 pidettäväksi aiottu väestönlaskenta lykkäytyi vuoteen 2009 saakka.[22] Kustannusten säästämiseksi tällä kertaa suoritettiin vain 20 prosenttia väestöstä koskeva kysely.[22]

ItaliaMuokkaa

Italiassa Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) toteuttaa yleisen väestön­laskennan joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.

ItävaltaMuokkaa

Itävallassa väestönlaskennat suorittaa Itävallan tilastokeskus. Sellainen pannaan toimeen joka kymmenes vuosi, viimeksi 9. elokuuta 2011.

JapaniMuokkaa

Japanissa sisäasiain- ja liikenne­ministeriön alainen tilasto­toimisto suorittaa yleisen väestönlaskennan joka viides vuosi, viimeksi 1. lokakuuta 2010.[23]

Väestönlaskentalomakkeessa on ilmoitettava kunkin henkilön nimi, sukupuoli, suhde kotitalouden päämieheen, syntymäkuukausi ja -vuosi, siviilisääty, perheenjäsenten lukumäärä, asutustyyppi, asunnon pinta-ala, lokakuun 1. päivää edeltäneellä viikolla tehtyjen työtuntien lukumäärä, työllisyystilanne, työnantajan nimi ja toimiala sekä työn laatu.

Kansalaisuudestaan riippumatta kaikki Japanin asukkaat ovat velvolliset täyttämään väestön­laskenta­lomakkeet. Lomake on japaninkielinen, mutta siitä on pyynnöstä saatavissa käännökset 27 muulle kielelle.[24] Tietoverkossa lomakkeen voi täyttää vain japaniksi.

Kaikki väestönlaskennassa kerätty tieto on luottamuksellista, ja sitä suojaa tilastolaki. Väestönlaskennassa saatuja tietoja ei saa käyttää esimerkiksi maahanmuuton valvontaan, poliisikuulusteluihin tai verojen keräämiseen.[24] Laskennan valmistuttua kaikki lomakkeet hävitetään.

Tokiossa asukkaat voivat itse valita, vastaavatko he kyselyihin paperisella lomakkeella vai tietoverkossa. Kyselyä varten kukin saa oman tunnuksen ja salasanan. Muualla maassa kaikkien on täytettävä paperinen lomake. Näin on menetelty, koska suuri osa tokiolaisista asuu kerrostaloissa, joihin väestölaskentaa suorittavilla virkailijoilla ei yleensä ole

JordaniaMuokkaa

Jordaniassa väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran maan itsenäistettyä vuonna 1946 ja uudetaan 1952. Tällöin laskettiin vain henkilöiden lukumäärät koti­talouksissa. Täydellisempi väestön­laskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1961, myöhemmin vuosina 1979, 1994 ja 2004. Väestön jakautuminen jordanialaisiin ja palestiina­laisiin on ollut poliittisesti arka­luontoinen kysymys vuoden 1967 kuuden päivän sodasta lähtien.

KanadaMuokkaa

Kanadassa väestönlaskennat suorittaa Statistics Canada. Ensimmäisen väestönlaskennan pani vuonna 1666 toimeen ranskalainen intendentti Jean Talon selvittääkseen silloisen Uuden Ranskan väkiluvun. Samaa menetelmää ja saatuja tietoja käytettiin hyväksi, kun Kanada muodostetiin 201 vuotta myöhemmin. Kanadan eri provinsseissa suoritettiin väestönlaskentoja 1800-luvulla ja aikaisemmin. Vuonna 1871 väestönlaskenta suoritettiin Nova Scotian, Ontarion, New Brunswickin ja Quebecin provinsseissa.

Nykyään Kanadassa suoritetaan väestönlaskenta joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011. Vuosikymmenen puolivälissä (1976, 1986, 1996 jne) pidettävistä väestönlaskennoista käytetään termiä quinquennial census, muista termiä decennial census. Ensimmäinen quincennial census pidettiin vuonna 1956.

Vuoden 2006 väestönlaskennassa oli ensimmäisen kerran mahdollista vastata kysymyksiin verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti oli edelleen mahdollista lähettää tiedot maksutta postitse tai puhelimitse.

Albertan provinssissa kunnallishallintolain (engl. Municipal Government Act (MGA) 57. pykälä oikeuttaa kunnat panemaan toimeen oman väestönlaskentansa minä vuonna tahansa.[25]

KeniaMuokkaa

Keniassa ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1948, jolloin maa oli vielä brittiläinen siirtomaa. Vuodesta 1969 lähtien väestönlaskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, viimeksi 2009. Kenia on ensimmäinen Afrikan maa, jossa väestönlaskenta saatiin valmiiksi yhden vuoden kuluessa.[26]

KiinaMuokkaa

Kiinassa yleinen väestön­laskenta on suoritettu vuosina 1913 ja 1944 sekä Kiinan kansan­tasa­vallan aikana vuosina 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 ja 2011.[27] Nämä ovat olleet maailman suurimpia väestön­laskentoja, joissa on yritetty laskea jokainen mies, nainen ja lapsi maailman runsas­väkisimmässä maassa. Vuosina 2000 ja 2010 laskentojen suorittamiseen osallistui noin kuusi miljoonaa virkailijaa.

Kansallisten väestönlaskentojen välillä on yhtä prosenttia väestöstä koskeva tutkimus suoritettu vuosina 1987, 1994 ja 2005 sekä 0,1 prosenttia koskeva tutkimus vuodesta 2000 lähtien vuosittain.[28]

Kansallisia maataloutta, taloutta ja teollisuutta koskevia laskentoja on alettu suoritettu säännöllisesti, ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja toisen kerran 2008.[29]

KosovoMuokkaa

Kosovo, administrated by the UN since 1999, declared independence in 2008. Kosovo government is planning a general population census for 2011.[30] The first census was conducted in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1921.

KreikkaMuokkaa

Kreikassa väestönlaskennan suorittaa Kreikan kansallinen tilastotoimisto joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.[31] [32]

KroatiaMuokkaa

Kroatiassa väestön­laskenta suoritetaan joka kymmenes vuosi, viimeksi huhti­kuussa 2011. Ensimmäisen kerran sellainen suoritettiin vuonna 1857, jolloin nykyinen Kroatia oli osa Itä­vallan keisari­kuntaa.

LatviaMuokkaa

Latviassa väestönlaskenta suoritettiin viimeksi vuonna 2011. Aikaisemmin sellainen oli suoritettu seitsemän kertaa, useimmat niistä neuvostovallan aikana. Nykyään väestönlaskennat panee toimeen tilastollinen keskusvirasto Centrālā Statistikas Pārvalde.

LibanonMuokkaa

Libanonissa ei ole pidetty väestönlaskentaa vuoden 1932 jälkeen.[33] Silloin maan väkiluku oli 861 399.[34] Myöhemmin maan väkiluku on yritetty arvioida useita kertoja: vuonna 1956 sen arveltiin olevan 1 411 416, joista 54 % kristittyjä ja 44 % muslimeja. Myöhemmät yritykset väestönlaskentojen suorittamiseksi ovat kaatuneet monien konfliktien vuoksi, joita maassa esiinty varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla. Conducting a census since then has been complicated by various conflicts in the 1970s and 1980s,[35] sekä myös uskonnollisten kiistojen arkaluontoisuuden vuoksi.[33]

MalesiaMuokkaa

Malesiassa väestönlaskenta on suoritettu kymmenen vuoden välein vuodesta 1960 lähtien (poikkeuksena neljäs väestönlaskenta, joka suoritettiin 1991).

MakedoniaMuokkaa

The foundation of the Republic of Macedonia followed the breakup of the former Yugoslav Republic in 1991. The first population and housing census was taken in the summer 1994. The second census was taken in the autumn 2002. Both censuses were observed by international experts due to the sensitive issue regarding the ethnic distribution (Macedonian vs Albanian population).

MauritiusMuokkaa

Population and housing censuses for Mauritius was collected in 1972, 1983, and 2000; although respondents were asked to identify their race/ethnic origin in the 1972 census, this question was dropped from the following censuses because "the government felt that it was a divisive question".[36] The Statistics Act of 2000 directed that all official censuses be conducted by the Central Statistics Office of Mauritius, as well as serve as the central depository for this information.[37]

MeksikoMuokkaa

Meksikossa väestän laskenta on suoritettu kymmenen vuoden välein. Viimeisimmät laskennat on suoritettu 1960, 1970, 1980,1990, 2000, 2005 ja 2010. Vuoden 1990 jälkeen väestön laskenta on suoritettu viiden vuoden välein.

MosambikMuokkaa

Ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin 1980. Toinen vuonna 1997. Kolmas elokuussa 2007.

Uusi-SeelantiMuokkaa

The census in New Zealand is carried out by Statistics New Zealand (Tatauranga Aotearoa), on each year ending in a 6 or a 1 (every five years). The last was on 7 March 2006. For the 2006 Census of New Zealand, respondents could choose to complete their census questionnaire online. See New Zealand Census of Population and Dwellings. The Census scheduled for 8 March 2011 was cancelled due to the February 2011 Christchurch earthquake.[38] It has been announced that the cancelled census will be held in 2013. It is not known whether the following census will be held in 2016, or whether the five-year time-frame will start anew.

NepalMuokkaa

Population censuses are taken every tenth year in Nepal. The first was in 1911. The latest were in 1981, 1991 and 2001 (the tenth census).Now it is processing for another census in Nepal in 2011 A.D

NigeriaMuokkaa

Population censuses have been taken in Nigeria during colonial time in 1866, 1871, 1896, 1901, 1911, 1921 and 1952. The censuses covered only the southern part of the country except for the 1952 census which was country wide, and the censuses before 1921 were based on administrative estimates rather than on an actual enumeration.

Censuses during the independence were taken 1963, 1973, 1991 and 2006. The results from 1973 and 2006 were highly disputed. The preliminary results for 2006 indicates a population of 140,000,000. 700,000 enumerators were engaged in this operation.

NorjaMuokkaa

Norjan miespuolinen väestö laskettiin ensimmäisen kerran 1660-luvlla ja vuonna 1701.[39] Myöhempiä tilastollisia laskentoja suoritettiin vuosina 1769, 1815, 1835, 1845 ja 1855. Nojan ensimmäinen täydellinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1801, jolloin Norja oli vielä Oldenburgin suvun hallinnassa osana Tanska-Norjaa. Tällöin noudatettiin de jure periaatetta, jonka mukaan sotilaat ja maassa asuvat ulkomaalaiset laskettiin. Vuosien 1801, 1865, 1900 ja 1910 väestönlaskentojen tulokset on nykyisin tallennettu Internetiin.[40] Väestönlaskentojen asiakirjat tulevat julkisiksi sadan vuoden kuluttua.

Vuodesta 1900 lähtien väestönlaskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, ei kuitenkaan 1940, jolloin se lykkäytyi vuoteen 1946 saakka, eikä 2000, jolloin se lykkäytyi seuraavaan vuoteen. Vuodesta 2001 lähtien väestönlaskennan yhteydessä on laadittu myös tilasto asunto-oloista.[41] Vuoden 2001 kyselylomakkeessa kysyttiin tietoja vain kotitalouksista ja ketkä niistä asuivat, kun taas vuonna 2011 ei kansalaisille lähetetty mitään lomakkeita, sillä tilastojen laadintaan riittivät viranomaisten muutoin ylläpitämät tiedot.[42]

OmanMuokkaa

Censuses have been taken in the Sultanate of Oman in 1993 and 2003.

PakistanMuokkaa

The first Pakistani census after the proclamation of independence was conducted in 1951. It was decreed that censuses have to be carried out once in 10 years. The second census was conducted in 1961. However the third one was conducted in 1972 because of Bangladesh Liberation War. The fourth census was held in 1981.The fifth census was delayed to March 1998. The sixth census of Pakistan is planned in October 2008.[43] But due to some internal problems, the census delayed till start of 2011 and its first phase was started in April allover the country.[44]

PeruMuokkaa

Pääartikkeli: Peru Census

The first census in Peru was carried out in 1836. The 11th and latest one was the 2007 Census and was carried out by Instituto Nacional de Estadística e Informática in August 2007.

FilippiinitMuokkaa

Pääartikkeli: Philippines census

The census of the Philippines is enumerated every 5 years (beginning on 1960, except in 2005 where it was moved to 2007 due to budgetary constraints) and the results are used to allocate Congressional seats (congressional apportionment) and government program funding.

The census is performed by the Philippines' National Statistics Office. The first official census in the Philippines was carried out by the Spanish government pursuant to a royal decree calling for the counting of persons living as of the midnight of December 31, 1877. The first door-to-door census was conducted in 1903 to fulfill Public Act 467 which was approved by the U.S. Congress in July 1902. The last national census was held in 2007 and the next census is scheduled for 2010. For years between the censuses, the NSO issues estimates made using surveys and statistical models.

PuolaMuokkaa

Pääartikkeli: Census in Poland

The census in Poland is carried out by GUS every circa 10 years. The last one occurred in 2002 between May 21 and June 8. During the national census in 2003 the following censuses were conducted at the same time: National Population and Housing Census and National Agricultural Census.

PortugaliMuokkaa

The first census in Portugal was carried out in 1864. The census in Portugal is carried out by Instituto Nacional de Estatística (INE) every 10 years. A census was taken in 2001 and in March and April 2011.

RanskaMuokkaa

Ranskassa väestönlaskennat suorittaa INSEE. Vuodesta 2004 lähtien osittainen laskenta on suoritettu joka vuosi, ja tulokset julkaistaan keskimäärin joka viides vuosi.

RomaniaMuokkaa

Pääartikkeli: Demographic history of Romania

The first census in Romania was carried out in 1859. It is now carried out every ten years by the Institutul Naţional de Statistică (INSSE). The last census was in 2011.[45]

RuotsiMuokkaa

Ruotsissa väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1749, väestö- ja asutuslaskenta viimeksi 1990. Suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa laskennat suoritetaan väestörekisterien perusteella.

SaksaMuokkaa

Euroopan ensimmäinen järjestelmällinen väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1719 Preussissa, joka tuolloin käsitti suunnilleen nykyisen pohjois-Saksan ja länsi-Puolan.

Ensimmäinen koko Saksan keisarikuntaa koskeva väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1895. Yritykset suorittaa väestön­laskenta Saksan liitto­tasa­vallassa 1980-luvulla epä­onnistuivat, koska osa lomakkeissa esitetyistä kysymyksistä oli luonteeltaan hyvin henkilö­­kohtaisia, minkä vuoksi kansalaiset järjestivät kampanjoita laskennan boikotoimiseksi. Saksan perustus­laki­tuomio­istuin keskeyttikin väestön­laskennat vuosina 1980 ja 1983. Viimeksi sellainen suoritettiin vuonna 1987. Tämän jälkeen Saksassa on käytetty otantaa muihin tilastollisiin menetelmiin yhdistettynä varsinaisen väestön­laskennan sijasta.

Saudi-ArabiaMuokkaa

Population censuses have been taken in Saudi Arabia in 1962/63 (incomplete), 1974 (complete but not reliable), 1992, 2004 and 2010. An agriculture census was taken in 1999.

SerbiaMuokkaa

Pääartikkeli: Census in Serbia

The census ordinarily takes place every 10 years. The last census was in 2002 (although having been planned for 2001), the previous one was in 1991 and the next is planned for 2011. The censuses before were organized in 1981, 1971, 1961, 1953 and 1948, during Communist Yugoslavia. During the Kingdom of Yugoslavia, censuses were conducted in 1931 and 1921; the census in 1941 was never conducted due to the outbreak of WWII.

The independent Princedom of Serbia, had conducted the first population census in 1834; the subsequent censuses were conducted in 1841, 1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1863 and 1866 and 1874. During the era Kingdom of Serbia, six censuses were conducted starting on 1884 and the last one being in 1910. And then the frequent wars had prevented organizing any census prior to the Yugoslav one in 1921.

For the portions of Serbia ruled by Austria-Hungary until 1918, there were a total of 5 Austro-Hungarian censuses - 1910, 1900, 1890, 1880 and 1869, immediately after the Dual Monarchy's constitution.

SlovakiaMuokkaa

First modern census in the area of today's Slovakia was taken in 1869. Today, the census is conducted every 10 years by the Statistical Office of Slovak Republic. Last census was in May 2011.

SloveniaMuokkaa

The first census of modern Slovenia was carried in 1991, after independence had been declared. The Statistical Office of the Republic of Slovenia conducted the second census in 2002. Further censuses will be carried out in 2011 and then every 10 years.[46]

Etelä-AfrikkaMuokkaa

The first census of South Africa was taken in 1911. Several enumerations have occurred since then,[47] with the most recent two being carried out by Statistics South Africa in 1996 and 2001. A census is currently being undertaken from 10 October to 31 October, 2011[48], with results expected to be released in March 2013.[49]

EspanjaMuokkaa

The census in Spain is carried out by INE every 10 years. Although there has been an old tradition and like for making census in Spain, the oldest ones dating back to the 12th century (by Alfonso VII of the Kingdom of Castile), the first modern census was carried out in 1768 by Conde de Aranda, under the reign of Carlos III. The last four were in 1971, 1981, 1991, and 2001.

Sri LankaMuokkaa

The census in Sri Lanka is carried out by the Department of Census and Statistics every 10 years, with the next one being planned for 2011.[50] The 2011 one being the first post-war census in three decades. The census will cover all Grama Niladhari (GN) divisions of the country.The first scientific census in Sri Lanka was conducted on 27 March 1871. The last four were in 1963, 1971, 1981 and 2001 with a census estimate in 1989. The 2001 census was only carried out in 18 Districts due to the Sri Lankan Civil War.

SudanMuokkaa

Population censuses have been carried out in Sudan in 1955/56, 1973 (national), 1983 (national) and 1993 (only north). A census was conduced in April 2008. Some areas were difficult to measure (e.g. Darfur, Juba and Malakal)

SuomiMuokkaa

Vuonna 1938 säädetyn väestölaskentalain mukaan Suomessa määrättiin suoritettavaksi kymmenen vuoden välein yleinen väestönlaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistö­laskenta.[51] Ensimmäinen tällainen laskenta oli tarkoitus tehdä vuonna 1940, mutta sodan vuoksi sitä ei tuolloin tehty. Niinpä ensimmäinen yleinen väestön­laskenta suoritettiin vasta vuoden 1950 lopussa.[51] Väestölaskentalaki kumottiin joulukuussa 2017.[52]

Varsinaisten väestön­laskentojen lisäksi Suomessa laadittiin 1620-luvun lopulta lähtien vuosittain henkikirjat. Henkikirjoissa on taloittain alkujaan kaikki 15–65-vuotiaat henkilöt, paitsi aateliset, sotilaat ja ne, jotka työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi oli vapautettu henkirahan maksamisesta. Vuodesta 1766 lähtien niihin merkittiin koko väestö, myös veroista vapautetut.[53] Ankaran verotuksen aikana joku talo jättäytyi Suomessa pois laskennasta välttyäkseen verotukselta. Valtio poisti kuitenkin tällaisilta taloilta etuudet, jotta poisjättäytymisiä ei olisi.lähde?

Henkikirjoitus suoritettiin vuosittain tammikuun alussa vuoteen 1991 saakka[53], ja tällöin kiinteistön omistajan tuli ilmoittaa kaikki asukkaat. Nykyään muuttoilmoitusjärjestelmä hoitaa samat tehtävät.

Henkikirjojen lisäksi on väestötietoja useiden satojen vuosien ajan yllä­pidetty myös kirkon­kirjoissa. 1900-luvun alussa alettiin niiden ohella ylläpitää myös siviilirekisteriä mihinkään uskonto­kuntaan kuulumattomista henkilöistä.

SveitsiMuokkaa

Pääartikkeli: Swiss census

In Switzerland, the Federal Population Census (saks. Eidgenössische Volkszählung, Malline:Lang-fr, Malline:Lang-it, Malline:Lang-rm) has been carried out every 10 years starting in 1850. The census was initiated by Federal Councillor Stefano Franscini, who evaluated the data of the first census all by himself after Parliament failed to provide the necessary funds.[54] The census is now being conducted by the Swiss Federal Statistical Office.

Data being collected include population data (citizenship, place of residence, place of birth, position in household, number of children, religion, languages, education, profession, place of work, etc.), household data (number of individuals living in the household, etc.), accommodation data (surface area, amount of rent paid, etc.) and building data (geocoordinates, time of construction, number of floors, etc.). Participation is compulsory and reached 99.87% of the population in 2000.[55]

Starting in 2010, the census will cease to be conducted through written questionnaires distributed nationwide. Instead, data in existing population registers will be used. That data will be supplemented with a biannual questionnaire sample of 200,000 people as well as regular microcensuses.

SyyriaMuokkaa

The first population census in Syria was taken by the French Mandatory Regime in 1921-22. This is however not considered reliable. Censuses during independence have been taken 1947, 1960 (the first comprehensive demographic investigation), 1970, 1976 (a sample census), 1981, 1994 and 2004 and the next would be taken at 2017.

TaiwanMuokkaa

The first census in Taiwan was conducted in 1905, while Taiwan was under Japanese rule.[56]

TanskaMuokkaa

Tanskan ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin vuosina 1700-1701, ja siinä kerättiin tietoa aikuisista miehistä. Vain noin puolet sen tuloksista on säilynyt. Koululaiset laskettiin 1730-luvulla.

Näiden varhaisten yritysten jälkeen suoritettiin vuonna 1769 ensimmäinen väestönlaskenta, jossa kerättiin Tanska-Norjan koko väestöstä, myös naisista ja lapsista, joista aikaisemmin oli laskettu vain lukumäärä.[57] Valtakunnassa oli sillin 797 584 kansalaista. Georg Christian Oeder suoritti vuonna 1771 tilastollisen laskennan, joka käsitti Kööpenhaminan, Sjællandin, Mønin, and Bornholmin.

Tämän jälkeen väestönlaskennat suoritettiin vuosina 1787, 1801 ja 1834. Vuosien 1840 ja 1860 välillä sellainen suoritettiin joka viides vuosi, sen jälkeen joka kymmenes vuosi vuoteen 1980 saakka. Pelkästään Kööpenhaminaa koskeva väestönlaskenta suoritettiin vuosina 1885 ja 1895.

1900-luvulla väestönlaskenta suoritettiin 1901-1921 joka viides vuosi, vuodesta 1930 lähtien joka kymmenes vuosi. Viimeinen perinteinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1970.

Väestörekisterihin perustuva rajoitettu laskenta suoritettiin vuonna 1976. Vuodesta 1981 lähtien on joka vuosi muodostettu rekisterien perusteella tilasto, joka vastaa väestön- ja asutuslaskentaa. Tanska oli ensimmäinen maa, jossa tällaiset muodostettiin rekisterien perusteella. Tärkeimmät rekisterit ovat väestörekisteri (Det Centrale Personregister), rakennus- ja asutusrekisteri sekä yritysrekisteri. Nämä tilastot laatii Statistics Denmark. Tilastot on luettavissa myös Internetissä Statbank Denmarkin sivuilla.[58]

Osia Tanskan väestötiedoista löytyy Dansk Demografisk Database -nimisestä tietokannasta,[59] sekä myös skannattuina Arkivalier Online -sivustosta.[60]

TšekkiMuokkaa

Tšekissä väestönlaskenta suoritetaan joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.[61] Aikaisemmat väestönlaskennat olivat vuosina 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 ja 2001.

TurkkiMuokkaa

Turkissa väestönlaskennat toimeenpanee Turkin tilastotieteellinen instituutti. Ensimmäinen väestönlaskenta pantiin toimeen vuonna 1927. Vuodesta 1935 vuoteen 1990 saakka lähtien sellainen suoritettiin joka viides vuosi. Nykyisin sellainen suoritetaan joka kymmenes vuosi, viimeksi ja 15. kerran vuonna 2010. Turkissa väestönlaskenta suoritetaan yhdessä päivässä, sen sijaan että se monissa muissa maissa kestää 1–2 viikkoa. Tämän vuoksi esimerkiksi vuoden 2000 väestönlaskentaan tarvittiin noin 900 000 laskijaa.

Osmanien valtakunnassa väestönlaskennan toimeenpani vuonsina 1831-1838 sulttaani Mahmud II osana Tanzimat-uudistusliikettä. Kristityt ja juutalaiset miehet laskettiin, mutta naiset jätettiin laskennassa huomioon ottamatta.

UgandaMuokkaa

The first censuses in Uganda were taken in 1911, 1921 and 1931. It was done in a rather primitive way. The enumeration unit was 'huts' and not individuals. More scientific censuses were taken 1948 and 1959 where the enumeration unit was persons. The census was however divided into two separate enumerations, one for Africans, and one for the non-African population. The censuses during independence 1969, 1980, 1991 were taken jointly for all races. The censuses 1980 and 1991 included housing information and in addition a larger questionnaire for a sample of the population. However, the questionnaires for the 1980 were lost and only provisional figures are available from this census.

The census in 2002 involved some 50,000 enumerators and supervisors. It covered several topics including: population and housing; agriculture; and Micro- and small Enterprises administered at individual/household level. The Preliminary Results were published two weeks after the enumeration. The Final Results were released in March 2005, while the analytical findings and the district level results were scheduled to be released in the second quarter of 2006.[62]

UkrainaMuokkaa

The first post-Soviet Ukrainian Census was carried out by State Statistics Committee of Ukraine in 2001, 12 years after the last All-Union census in 1989.[63]

UnkariMuokkaa

Virallinen väestönlaskenta on suoritetu Unkarissa vuodesta 1870 lähtien joka kymmenes vuosi. Viimeksi sellainen suoritettiin YK:n ja Euroopan unionin tilastotoimiston suositusten mukaisesti vuonna 2001.

Vuodesta 1880 lähtien Unkarin väestön­laskenta­järjestelmä on perustunut äidin­kieleen eli kunkin henkilön varhais­lapsuudessaan oppimaan kieleen, sekä kunkin laskennan aikaan eniten puhumaan kieleen ja muihin puhuttuihin kieliin.

Venäjä ja NeuvostoliittoMuokkaa

Venäjällä ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin verotusta varten Pietari Suuren määräyksestä vuosina 1722-1723 ja määrättiin toistettavaksi joka kahdeskymmens vuosi. Vain miespuoliset veronmaksajat laskettiin. Venäjän keisarikunnan ainoa täydellinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1897.

Neuvostoliitossa suoritettiin koko liitto­valtiota koskeva väestön­laskenta vuosina 1920 (vain kaupungeissa), 1926, 1937, 1939, 1959, 1979 ja 1989. Neuvosto­liiton hajottua Venäjällä on suoritettu väestön­laskenta vuosina 2002 ja 2010. Nykyisin väestön­laskennasta vastaa Liitto­valtion tilasto­palvelu.

ViroMuokkaa

Virossa on suoritettu yleinen väestönlaskenta vuosina 1881, 1897, 1922, 1934, 1959, 1970, 1979, 1989 ja 2000.[64] Ne suorittaa Statistics Estonia.[65]

YhdysvallatMuokkaa

Yhdysvaltain perustuslaki säätää väestönlaskennan suoritettavaksi kymmenen vuoden välein. Ensimmäisen kerran väestönlaskenta suoritettiin 1790. Väestönlaskennan perusteella määritetään, kuinka monta kansanedustajaa kustakin osavaltiosta valitaan kongressiin. Väestönlaskennasta huolehtiva viranomainen on Bureau of the Census. [66]

LähteetMuokkaa

 1. UNFPA Projects in Afghanistan.
 2. Albania: 2001 census instat.gov.al.
 3. Population Census Gets Under Way In Azerbaijan. Radio Free Europe. 14.4.2009.
 4. a b Census-2011 kicks off today - India - DNA 1.4.2010. Dnaindia.com. Viitattu 2.11.2011.
 5. CSO Census Home Page cso.ie. Viitattu 2.11.2011.
 6. Census: Historical perspective CSO. Viitattu 2.11.2011. [vanhentunut linkki]
 7. Census 2002 Results CSO. ”The census originally planned for 29 April 2001 was postponed because of the Foot and Mouth disease situation pertaining at the time.” Viitattu 2.11.2011.
 8. Census 2006: Preliminary Report (PDF) July 2006. CSO. Viitattu 2.11.2011.
 9. a b Access to old records CSO. Viitattu 2.11.2011.
 10. Census of Ireland, Dublin 1911 National Archives of Ireland. Viitattu 2.11.2011.
 11. 1901 Census of Ireland goes online Insideireland.ie. Viitattu 2.11.2011.
 12. The Journel.ie: CSO calls criticism of Census 2011 contractor "irresponsible" thejournal.ie. Viitattu 2.11.2011.
 13. Template error: argument title is required. 
 14. The Truth Will Out caci.com. Viitattu 2.11.2011.
 15. CSO reassures public: Your census return is confidential census.ie.
 16. http://www.atheist.ie/2011/01/be-honest-about-religion-in-the-irish-census-on-sunday-10-april/
 17. http://www.humanism.ie/website/campaigns/census-campaign
 18. http://www.thejournal.ie/atheists-kick-off-%E2%80%98honest-to-godless%E2%80%99-census-campaign-2011-01/
 19. http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2011/0329/1224293298294.html
 20. CSO Census Home Page cso.ie. Viitattu 2.11.2011.
 21. National Statistics Website.
 22. a b c d e f The 2008 Israel Integrated Census of Population and Housing: Basic conception and procedure (PDF) February, 2005. Israel Central Bureau of Statistics. Viitattu 2.11.2011.
 23. Population Census 2010 Ministry of Internal Affairs and Communications. Viitattu 2.11.2011.
 24. a b [1][vanhentunut linkki]
 25. Municipal Government Act (MGA) 28.12.2006. Qp.alberta.ca. Viitattu 2.11.2011.
 26. Census kicks off. Kenya Broadcasting Corporation. August 24, 2009.
 27. 中华人民共和国国家统计局 >> 人口普查公报 Stats.gov.cn.
 28. 李克强主持召开人口普查领导小组会议时强调 把握我国基本国情 促进可持续发展 21.12.2009. Stats.gov.cn.
 29. Communiqué on Major Data of the Second National Economic Census (No.1) 25.12.2009. Stats.gov.cn. Viitattu 2.11.2011.
 30. Republic of Kosovo sets the date for its first census Kosovotimes.net. Viitattu 2.11.2011.
 31. Γενικη Γραμματεια Εσυε.
 32. [2]
 33. a b al-Issawi, Omar (June 4, 2009). Lebanon's Palestinian refugees. Al Jazeera.
 34. Rolland, John C. (2003). Lebanon: current issues and background." Nova Publishers. p. 65.
 35. Lebanon. Country studies.
 36. "2010 Round of Censuses: Learning from the 2000 Round Country position: Mauritius February 2006" . Retrieved 3 April 2009.
 37. "Central Statistics Office: The Statistics Act 2000".
 38. Census cancelled due to quake Fairfax Media (Stuff.co.nz). Viitattu 2.11.2011.
 39. Documenting the Norwegian Censuses: The male censuses of the 1660s and 1701 10.11.2004. Rhd.uit.no. Viitattu 2.11.2011.
 40. The Digital Archives Regional State Archives in Bergen. Viitattu 2.11.2011.
 41. Population and Housing Census 2001 Ssb.no. Viitattu 2.11.2011. Malline:No icon
 42. Datainnsamling: Folketellingen som forsvant? 15 October 2010. Statistisk sentralbyrå. Viitattu 2.11.2011. Norwegian
 43. Pakistan Census process to begin in October, 2008.
 44. http://www.thenewstribe.com/2011/04/16/sindh-approaches-centre-to-extend-first-phase-of-census/
 45. The next census will take place in 2011.
 46. http://www.stat.si/popis2011/eng/Default.aspx?lang=eng
 47. South Africa - Population.
 48. http://www.statssa.gov.za/census2011/
 49. http://www.statssa.gov.za/census2011/faq.asp
 50. Sri Lanka News 16.5.2010. Sundayobserver.lk. Viitattu 2.11.2011.
 51. a b Otavan iso Fokus, 7. osa (Sv-Öö), s. 4580, art. Väestönlaskenta. Otava, 1974. ISBN 951-1-01521-4.
 52. Laki väestölaskentalain kumoamisesta Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 5.7.2018.
 53. a b Kaisu-Maija Nenonen, Ilkka Teerijoki: Historian suursanakirja, s. 150, hakusana Henkikirja. WSOY, 1998. ISBN 951-0-22044-2.
 54. History of the Federal Population Census, Swiss Federal Statistical Office. Retrieved October 2007.
 55. Overview of the Federal Population Census, Swiss Federal Statistical Office. Retrieved October 2007.
 56. The Modernization of Taiwan.
 57. Census 1769.
 58. Statbank Denmark Statbank.dk. Viitattu 2.11.2011.
 59. Dansk Demografisk Database Ddd.dda.dk. Viitattu 2.11.2011.
 60. Arkivalier Online Arkivalieronline.dk. Viitattu 2.11.2011.
 61. Census interactive model based software, väestönlaskennan tulokset ro.utia.cas.cz.
 62. "Country submission for Uganda: The 2010 World Programme on Population and Housing Censuses", Africa Symposium on the 2010 Round of Population and Housing Censuses (Cape Town, South Africa), 30 January - 2 February 2006. Retrieved 3 April 2009.
 63. All-Ukrainian population census Ukrcensus.gov.ua. Viitattu 2.11.2011.
 64. Censuses in Estonia.
 65. Statistics Estonia 19.7.2010. Stat.ee. Viitattu 2.11.2011.
 66. Decennial census 12.12.2007. U.S. Census Bureau. Viitattu 22.10.2009. (englanniksi)
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Population and housing censuses by country