Luettelo suomalaisista avoimen datan palveluista

Tämä on luettelo suomalaisista avoimen datan palveluista.

Luettelo muokkaa

Nimi Kuvaus Lisenssi Tietoa Dokumentaatio Osoite
Avoindata.fi Digi- ja väestötietoviraston tuottama Avoindata.fi-palvelu sisältää laajasti julkishallinnon ja muiden tahojen[1] avointa dataa. www.avoindata.fi/fi/kayttoohjeet avoindata.fi
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus avoin data research.csc.fi/open-gis-data
Digiroad Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä. Järjestelmästä vastaa Väylävirasto. CC Nimeä 4.0 vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat
Digitraffic Fintrafficin tuottama valtakunnallinen avoin tietopalvelu, joka sisältää reaaliaikaista dataa tie-, rata- ja vesiliikenteestä. CC Nimeä 4.0 www.digitraffic.fi/palvelun-esittely www.digitraffic.fi/ohjeita digitraffic.fi
Eduskunta Avoin Data Eduskunnan dataportaali. https://avoindata.eduskunta.fi
Fimea - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus avoin data Fimean avointa dataa, joka sisältää muun muassa lääkevalmisteiden perusrekisterin. CC Nimeä 4.0 www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/avoin-data
Fingrid Avoin data Fingridin dataportaali data.fingrid.fi
Finna API Finnan avoin rajapinta. www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+avoin+rajapinta api.finna.fi
Finto API Finto avoin rajapinta. api.finto.fi/doc api.finto.fi
Fintraffic avoin data Fintraffic tarjoaa monipuolisesti avointa dataa. Tärkeimpänä jakelukanavana toimii Digitraffic ja Finap-palvelut. CC Nimeä 4.0 fintraffic.fi/fi/fintraffic/digitraffic-ja-avoin-data, liikennetilanne.fintraffic.fi
Finap Kansallinen liikkumispalveluiden tietojen avoin yhteyspiste. Sisältää tietoa muun muassa liikkumispalveluiden reitti-, aikataulu-, hinta-, saatavuus- ja esteettömyystietoja. finap.fi www.fintraffic.fi/fi/nap-liikkumispalvelukatalogi finap.fi
GTK Data Geologian tutkimuskeskusen avoimet rajapinnat. www.gtk.fi/palvelut/aineistot-ja-verkkopalvelut/rajapintapalvelut gtkdata.gtk.fi
HS koronavirus avoin data Helsingin Sanomat julkaisee Suomen koronavirustartunnat avoimena datana. github.com/HS-Datadesk/koronavirus-avoindata w3qa5ydb4l.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/finnishCoronaData
Hämeen ammattikorkeakoulu avoin data www.hamk.fi/tutkimus/avoin-data
Ilmatieteen laitoksen avoin data Ilmatieteen laitoksen tuottamaa säädataa. ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data
infoFinland.fi avoin data Kaikki InfoFinland.fi-verkkosivustolla on avointa dataa. www.infofinland.fi/fi/tietoa-palvelusta/avoin-data
Kansallisgallerian avoimet teoskokoelmat Kansallisgallerian tekijänoikeusvapaisiin teoskokoelmat, jossa tietoa ja kuvia noin 12 000 teoksesta. Teoskokoelmaan pääsy rajapinnan kautta. Public domain www.kansallisgalleria.fi/fi/api-sovelluskehittajille www.kansallisgalleria.fi/api/swagger
Kansaneläkelaitoksen avoin data Kelan avointa dataa CC Nimeä 4.0 www.kela.fi/tietopalvelut-avoin-data
Kelasto Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. CC Nimeä 4.0 www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_kayttoohje#mika www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_kayttoohje www.kela.fi/kelasto
Kirjastohakemisto Kirjastot.fi:n eli Helsingin kaupunginkirjaston tuottama rajapinta, joka sisältää tietoa Suomen kirjastoista, kuten aukioloajoista ja esittelyjä. hakemisto.kirjastot.fi/open-data api.kirjastot.fi
Kirjastotilastot Kirjastot.fi:n eli Helsingin kaupunginkirjaston tuottama data yleisten kirjastojen talous- ja toimintatilastoista. CC Nimeä 4.0 tilastot.kirjastot.fi/intro.php tilastot.kirjastot.fi
Lahden ammattikorkeakoulu avoin data Lahden ammattikorkeakoulun dataportaali. data.lamk.fi data.lamk.fi/docs/services data.lamk.fi
Lahden seudun liikenne CC Nimeä 4.0 www.lsl.fi/avoin-data
Liiteri SYKE:n tuottama elinympäristön tietopalvelu Liiteri. CC Nimeä 4.0 www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Mika_Liiteri www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoohjeet liiteri.ymparisto.fi
LIPAS Jyväskylän yliopiston tuottama tietopalvelu Suomen liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. CC Nimeä 4.0 www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi/rajapinnat-ja-ladattavat-aineistot lipas.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo avoin data Luomuksen avoin data eliöiden levinneisyydestä ja runsaudesta. Monia www.luomus.fi/fi/avoin-data
Luonnonvarakeskus avoin data Luonnonvarakeskuksen dataportaali. CC Nimeä 4.0 opendata.luke.fi/about opendata.luke.fi/fi/dataset opendata.luke.fi
Maanmittauslaitoksen avoin data Maanmittauslaitoksen tuottamaa karttadataa. CC Nimeä 4.0 www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta, maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/kartat#avoimet-rajapinnat
Matkahuolto avoin data Matkahuolto tarjoaa avoimen rajapinnan kautta dataa aikatauluista sekä reittitiedoista. Lisäksi heillä on avoimet varaus- ja myyntirajapinnat. CC Nimeä 4.0 www.matkahuolto.fi/matkahuollon-avoimet-rajapinnat
Metropolia Ammattikorkeakoulu avoin data Metropolia Ammattikorkeakoulun dataportaali. opendata.metropolia.fi/index.html opendata.metropolia.fi
Metsäkeskuksen avoin data Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Aineisto pitää sisällään tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä, vesiensuojelusta sekä metsien käytöstä. CC Nimeä 4.0 www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto
Museoviraston kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot Museoviraston kulttuuriympäristön paikkatietoaineistoja CC Nimeä 4.0 www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
Oikeusrekisterikeskus avoin data www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tietopalvelu/tilastotjaavoindata.html
PRH avoin data Patentti- ja rekisterihallituksen dataportaali. CC Nimeä 4.0 avoindata.prh.fi
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan avoimen datan palvelu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen dataportaali. www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/yleisopalvelut/suomen-pankin-ja-finanssivalvonnan-avoimen-datan-palvelu portal.boffsaopendata.fi
Suomen riistakeskus avoin data Suomen riistakeskuksen avoin data. riista.fi/avoindata
Suomen ympäristökeskus avoin data Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) avoin data. www.syke.fi/avointieto ckan.ymparisto.fi
Säteilyturvakeskus avoin data Säteilyturvakeskuksen (STUK) avoin data. CC Nimeä 4.0 www.stuk.fi/avoin-data
Tampereen ammattikorkeakoulun avoin data Tampereen ammattikorkeakoulun avointa dataa. avoindata.tamk.fi
Tampereen korkeakouluyhteisön avoin data Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen dataportaali. avoindata.tuni.fi
Tampereen seudun joukkoliikenne avoin data Tampereen seudun joukkoliikenteen avointa dataa muun muassa reiteistä, pysäkeistä ja aikatauluista. www.nysse.fi/kehittajat.html digitransit.fi/en/developers
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen avoin data thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data
Tilastokeskuksen avoin data CC Nimeä 4.0 stat.fi/org/avoindata/index.html
Liikenne- ja viestintävirasto avoin data traficom.fi/fi/ajankohtaista/avoin-data
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos avoin data thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data
Tilastokeskus avoin data www.stat.fi/org/avoindata/index.html
Tukes avoin data tukes.fi/tietoa-tukesista/avoin-data
Turun seudun joukkoliikenne avoin data Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludataa. CC Nimeä 4.0 data.foli.fi/doc/index data.foli.fi/doc data.foli.fi
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen avoin data Kaikki Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen verkkosivustolla oleva data on avointa. Mainittava on Poijun merisääasema. CC Nimeä 4.0 saaristomeri.utu.fi/tietoja/,%20https://saaristomeri.utu.fi/poijunsaa
Työelämätieto Työterveyslaitoksen Työelämätieto-dataportaali. www.tyoelamatieto.fi
Työterveyslaitos avoin data www.ttl.fi/tutkimus/avoin-data
Uljas API Tullin dataa ulkomaankaupasta. tulli.fi/tilastot/uljas-api
UTU Geospatial data service Turun yliopiston tuottamaa karttadataa. geonode.utu.fi
Vaalien tieto- ja tulospalvelu Oikeusministeriön tarjoama Vaalien tieto- ja tulospalvelu. vaalit.fi/vaalien-tulos-ja-tietopalvelu tulospalvelu.vaalit.fi
Valtiokonttori www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu
Valtiovarainministeriö avoin data vm.fi/avoin-tieto
Valviran avoin data www.valvira.fi/valvira/avoin-data
Verohallinnon avoin data vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/avoin_dat
Vipunen Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. vipunen.fi/fi-fi/Sivut/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet.aspx vipunen.fi
Väyläviraston avoin data Väylävirasto tarjoaa monipuolisesti avointa dataa, kuten aiemmin mainittu Digiroad. CC Nimeä 4.0 vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata
Ylen avoin data Yleisradion tuottamaa avointa dataa. yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/18/avoin-data-tarjolla-ylen-sisaltoja-ja-metatietoa
YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä www.ytj.fi/index/avoindata.html

Kunnat ja maakuntaliitot muokkaa

Sijainti Nimi Kuvaus Lisenssi Tietoa Dokumentaatio Osoite
Espoo espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Muut_palvelut/Avoin_data/Avoin_data(6369)
Helsinki hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/avoin-tieto
Helsinki Helsingin avoimia paikkatietoja hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Paikkatiedot+ja+-aineistot/avoimet+paikkatiedot
Helsinki Helsingin seudun liikenteen avoin data CC Nimeä 4.0 hsl.fi/hsl/avoin-data
Helsinki Helsingin seudun ympäristöpalvelut avoin data www.hsy.fi/avoindata
Hämeenlinna hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/talous-ja-hankinnat/avoin-data
Joensuu opendata.joensuu.fi
Jyväskylä data.jyvaskyla.fi
Kajaani kajaani.fi/fi/avoindata
Kauniainen kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Kouvola CC Nimeä 4.0 kouvola.fi/kouvolankaupunki/kouvola-tietoa/avoin-data
Kuopio kuopio.fi/avoin-data
Lahti lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/avoin-data%20https://lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/avoin-data
Lappeenranta lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupunkitutkimus/Avoin-data
Lieto lieto.fi/fi-FI/LietoInfo/Avoin_data
Varsinais-Suomi Lounaistieto Varsinais-Suomen liiton dataportaali data.lounaistieto.fi
Oulu ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/avoin-data
Oulu Oulun dataportaali CC Nimeä 4.0 data.ouka.fi/fi/avoin-data-oulussa data.ouka.fi/fi/ohjeet data.ouka.fi
Pori pori.fi/pori-tieto/avoin-data
Pääkaupunkiseutu Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) -palvelu hri.fi
Satakunnan maakunta Avoin Satakunta www.avoinsatakunta.fi
Tampere data.tampere.fi/fi/category/tuki data.tampere.fi
Turku turku.fi/avoindata
Uudenmaan liiton paikkatietoaineistot www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/kaavakartat_ja_paikkatieto/lataamo_ja_rajapintapalvelut
Vantaa vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/avoin_data

Lähteet muokkaa