Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kansallinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lyh. THL, ruots. Institutet för hälsa och välfärd, engl. National Institute for Health and Welfare) on sosiaali- ja terveysministeriön alainen tutkimus- ja kehittämislaitos. THL aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2009 Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistyessä.[2]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL tunnus.svg
Tutkimuslaitoksen tiedot
Perustettu 2009
Sijainti Turku, Tampere, Kuopio, Oulu
Pääkonttori Helsinki
Ministeriö Suomen sosiaali- ja terveysministeriö
Tutkimusala Sosiaali- ja terveysala
Työntekijöiden määrä 969 (31.12.2016)[1]
Johtaja Markku Tervahauta

Lainsäädännön mukaan THL:n toimialaan kuuluvat väestön terveys ja hyvinvointi.[3] THL:n tehtäviä ovat väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. (THL tutkii hyvinvointia sen suppeassa sosiaalipoliittisessa merkityksessä.) THL on yksi Suomen tilastoviranomaisista.

Valtion asiantuntijalaitoksena THL tarjoaa tietoa valtionhallinnon ja kuntien päättäjille, alan järjestöille ja muille toimijoille, tiedeyhteisölle ja kansalaisille. Yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on tukea kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. THL:n tuottaman tiedon avulla voidaan THL:n mukaan seurata ja parantaa palvelujen saatavuutta, laatua, tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

HallintoMuokkaa

THL:n päätoimipiste sijaitsee Helsingissä. Lisäksi sillä on toimipaikat myös Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Laitoksella on hieman alle tuhat työntekijää. THL:n vuosibudjetti on noin sata miljoonaa euroa, josta valtion budjettirahoituksen osuus oli vuonna 2014 67 prosenttia.

THL:n pääjohtajana toimii lääketieteen tohtori Markku Tervahauta ja ylijohtajana Marina Erhola (kesäkuussa 2019).[4][5]

Lakisääteiset tehtävätMuokkaa

Lakien tai asetusten tarkemmin määrittelemiä tehtäviä ovat mm.:

 • tutkia, seurata ja edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää ongelmia
 • seurata, kehittää ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa
 • tukea asiantuntijatiedolla hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintatapoja, käytäntöjä ja politiikkaa
 • harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää innovaatioita sekä tehdä aloitteita ja esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
 • toimia tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä sekä huolehtia tehtäväalueen tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä
 • kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja terveysalan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia
 • toimia asiantuntijaviranomaisena sosiaalihuoltoon, kehitysvammaisten erityishuoltoon, kansanterveystyöhön, erikoissairaanhoitoon, mielenterveystyöhön, tartuntatauteihin, ympäristöterveyteen ja geenitekniikkaan sekä muihin laitoksen toimialaan liittyvissä asioissa
 • vastata valtion mielisairaaloita ja valtion sosiaalihuollon toimintayksiköitä koskevista asioista
 • huolehtia Suomen rokotehuollosta ja valvoa maassa käytettävien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden laatua
 • osallistua toimialansa kansainväliseen toimintaan

VerkkopalvelutMuokkaa

 • Thl.fi-verkkopalvelu on portti laitoksen tuottamaan keskeiseen tietoon. Laitoksen julkaisuja löytyy sen verkkosivuilta[6] ja myytävät julkaisut sen verkkokirjakaupasta.[7]
 • Lastensuojelun käsikirjassa on tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin mukaisesti.
 • Sotkanetissä on tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kaikki Sotkanetin tieto on saatavilla avoimena datana.
 • Innokylä on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteisö.
 • Fineli sisältää tietoa Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta. Finelin tiedot ovat saatavilla avoimena datana.
 • Teaviisari on työväline kunnille. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • THL:n avoin data

LähteetMuokkaa

 1. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.-31.12.2016 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 6.3.2017.
 2. Historia - THL thl.fi. Viitattu 7.2.2017.
 3. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Finlex. 31.12.2008. Viitattu 16.3.2014.
 4. Johtoryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, thl.fi. Viitattu 8.6.2019.
 5. Orjala, Anne: Juhani Eskolasta THL:n pääjohtaja Yle Uutiset. 5.12.2013. Viitattu 5.12.2013.
 6. Julkaisut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 15.3.2014.
 7. THL:n verkkokirjakauppa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 15.3.2014.

Aiheesta muuallaMuokkaa