Fimea

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (ruots. Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsmrådet, engl. Finnish Medicines Agency[2]) on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.[3] Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Fimea-logo.svg
Perustettu 2009
Tehtävä Lääkealan lupa- ja valvonta- sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät, lääketiedon tuottaminen ja välittäminen
Ministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
Päämaja Kuopio
Työntekijöitä 240 htv (31.12.2015)[1]
Pääjohtaja Eija Pelkonen (ylijohtaja)
Fimean ja Valviran toimipisteiden sisäänkäynti Helsingin Ruskeasuolla, osoitteessa Mannerheimintie 103b.

Fimean tehtävätMuokkaa

Fimea aloitti toimintansa marraskuussa 2009 samalla, kun sen edeltäjävirasto Lääkelaitos lakkautettiin. Fimean tehtävien ja tavoitteiden perustana ovat kansallinen ja EU-lainsäädäntö, hallitusohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön strategia[4], Lääkepolitiikka 2020 -ohjelma[5] sekä tulos- ja resurssiohjaus. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontatehtävät on organisoitu Valviralle ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon perusterveydenhuoltoa kehittävä työpajamenetelmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).[6]

Fimea toimii ihmisille tai eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, veri- ja kudosvalmisteiden sekä lääkealan toimijoiden lupa- ja valvontaviranomaisena. Fimea on kansallisena viranomaisena osa Euroopan lääkevalvonnan viranomaisverkostoa.[7] Fimean tehtäväksi on lisäksi määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen koordinointi, tutkimustehtävät ja lääkehoitojen arviointi. Fimea kokoaa ja arvioi kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa sekä kehittää lääkehoitokäytäntöjä koulutuksen ja tiedottamisen avulla.

Fimean toiminta rahoitetaan maksullisen toiminnan tuloilla ja valtion määrärahoilla. Valtion budjetista rahoitetaan pääasiassa Fimean lääkehoitojen arviointitehtävät ja niitä tukevat toiminnot. Kehittyvä rahoituslähde ovat Euroopan lääkevalvontaverkostosta tulevat tulot.

OrganisaatioMuokkaa

Fimean organisaatio muodostuu kolmesta ydinprosessista, joita ovat lääkealan toimijoiden valvonta, lääkevalmisteiden arviointi sekä lääkehoitojen arviointi. Organisaatiota tukee sisäisten palvelujen prosessi.[8]

Fimean ylijohtajana on 1. marraskuuta 2009 alkaen toiminut farmasian lisensiaatti Sinikka Rajaniemi. Tehtävä on määräaikainen ja sen oli määrä päättyä 31.10.2016.[9] Syyskuussa 2016 Rajaniemen tehtävää jatkettiin huhtikuun 2017 loppuun.[10] Kun Rajaniemi jää eläkkeelle syyskuussa 2018, ylijohtajana aloittaa Eija Pelkonen viiden vuoden määräaikaisessa virassa.[11]

Fimealla on toimitilat Helsingin Ruskeasuolla ja Technopolis Kuopiossa.[12][13]

Lääkelaitoksen alueellistaminenMuokkaa

Fimean edeltäjän eli Lääkelaitoksen alueellistaminen vuonna 2009 herätti huomattavaa vastustusta. Lääkelaitoksen henkilökunta vastusti jyrkästi ministeri Liisa Hyssälän kaavailemaa alueellistamista Kuopioon ja sitä, että henkilöstöä ei kuultu. Henkilökunnan mukaan alueellistaminen hävittäisi vuosien aikana kertyneen osaamisen ja tiedon ja heikentäisi lääketurvallisuutta, lisäisi matkakustannuksia ja vähentäisi tehollista työaikaa.[14] Myös oikeuskansleri moitti lääkelaitoksen alueellistamista: siirtopäätös tehtiin liian nopeasti ja ilman kunnon valmistelua.[15]

Lokakuussa 2011 eduskunnan terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa esitti Fimean alueellistamisen pysäyttämistä viitaten asiantuntijoiden varoituksiin Fimean toiminnan kriisiytymisestä ja lääketurvallisuuden vaarantumisesta.[16]

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa