Fimea

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (ruots. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, engl. Finnish Medicines Agency[2]) on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.[3] Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Perustettu 2009
Tehtävä Lääkealan lupa- ja valvonta- sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät, lääketiedon tuottaminen ja välittäminen
Ministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
Päätoimi­paikka Kuopio
Työntekijöitä 240 htv (31.12.2015)[1]
Pääjohtaja Eija Pelkonen (ylijohtaja)

Fimean tehtävät Muokkaa

Fimea aloitti toimintansa marraskuussa 2009 samalla, kun sen edeltäjävirasto Lääkelaitos lakkautettiin. Fimean tehtävien ja tavoitteiden perustana ovat kansallinen ja EU-lainsäädäntö, hallitusohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön strategia[4], Lääkepolitiikka 2020 -ohjelma[5] sekä tulos- ja resurssiohjaus.

Fimea toimii ihmisille tai eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, veri- ja kudosvalmisteiden sekä lääkealan toimijoiden lupa- ja valvontaviranomaisena. Fimea on kansallisena viranomaisena osa Euroopan lääkevalvonnan viranomaisverkostoa.[6] Fimean tehtäväksi on lisäksi määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen koordinointi, tutkimustehtävät ja lääkehoitojen arviointi. Fimea kokoaa ja arvioi kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa sekä kehittää lääkehoitokäytäntöjä koulutuksen ja tiedottamisen avulla.

Fimean toiminta rahoitetaan maksullisen toiminnan tuloilla ja valtion määrärahoilla. Valtion budjetista rahoitetaan pääasiassa Fimean lääkehoitojen arviointitehtävät ja niitä tukevat toiminnot. Kehittyvä rahoituslähde ovat Euroopan lääkevalvontaverkostosta tulevat tulot.

Organisaatio Muokkaa

Fimean ylijohtana toimii Eija Pelkonen. Hän aloitti työssään 1. lokakuuta vuonna 2018. Fimean yljohtajan virka on määräaikainen ja kestää viisi vuotta. [7][8][9]

Fimealla on toimitilat Helsingissä ja Kuopiossa.[10][11][12]

Lääkelaitoksen alueellistaminen Muokkaa

Fimean edeltäjän eli Lääkelaitoksen alueellistaminen vuonna 2009 herätti huomattavaa vastustusta. Lääkelaitoksen henkilökunta vastusti jyrkästi ministeri Liisa Hyssälän kaavailemaa alueellistamista Kuopioon ja sitä, että henkilöstöä ei kuultu. Henkilökunnan mukaan alueellistaminen hävittäisi vuosien aikana kertyneen osaamisen ja tiedon ja heikentäisi lääketurvallisuutta, lisäisi matkakustannuksia ja vähentäisi tehollista työaikaa.[13] Myös oikeuskansleri moitti lääkelaitoksen alueellistamista: siirtopäätös tehtiin liian nopeasti ja ilman kunnon valmistelua.[14]

Lokakuussa 2011 eduskunnan terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa esitti Fimean alueellistamisen pysäyttämistä viitaten asiantuntijoiden varoituksiin Fimean toiminnan kriisiytymisestä ja lääketurvallisuuden vaarantumisesta.[15]

Lähteet Muokkaa

Aiheesta muualla Muokkaa