Avaa päävalikko

Verohallinto (ruots. Skatteförvaltningen) on Suomen viranomainen, joka huolehtii verojen keräämisestä yhteiskunnalle.

Verohallinto
Verohallinnon logo.svg
Tehtävä Verotus
Ministeriö Valtiovarainministeriö
Päämaja Vallila, Helsinki
Työntekijöitä 4 983 (31.12.2016)[1]
Vuosibudjetti 407,8 milj. (2016)[2]
Pääjohtaja Markku Heikura (1.2.2018–)[3]

Verohallinto kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista[4]. Keräämänsä verot Verohallinto tilittää yhteiskunnan palveluja ylläpitäville veronsaajille, eli valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle (Kela), sekä evankelisluterilaisille että ortodoksisille seurakunnille, ja Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistykselle. Verohallinnon edeltäjä Verohallitus lakkautettiin Verohallinnon organisaation uudistuksen yhteydessä 1.9.2010.

Verohallinto ilmoittaa arvoikseen luottamuksen, yhteistyön ja uudistumisen.[5]

Sisällysluettelo

Verotus SuomessaMuokkaa

Pääartikkeli: Verotus Suomessa

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa ja Euroopan unionissa. Kunnat ja seurakunnat päättävät omista veroprosenteistaan. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnalla on joitakin muusta Suomesta poikkeavia verotussäädöksiä. Verolait valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.[6]

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Verohallinnon lisäksi veroja ja veronluonteisia maksuja keräävät myös liikenteen turvallisuusvirasto ja tulli. Suomessa Verohallinto on valtiovarainministeriön alainen organisaatio.

Verohallinnon keräämien verotulojen nettokertymä vuonna 2015 oli noin 55 miljardia euroa[7]. Nämä rahat jaetaan veronsaajille: valtiolle (60 %), kunnille (32 %), Kansaneläkelaitokselle (6 %), seurakunnille (noin 2 %) ja metsänhoitoyhdistyksille (alle 1 %).[8]

Verohallinto tekee yhteistyötä julkishallinnon, muiden viranomaisten, yksityisen sektorin ja asiakkaiden etujärjestöjen kanssa. Tavoitteena on vaihtaa tietoa ja osaamista sekä kehittää palveluja. Yhteistyön avulla Verohallinto myös tehostaa verovalvontaa, varmistaa sujuvan maksuliikenteen ja tarjoaa parempia ennusteita verotuloista.[9]

OrganisaatioMuokkaa

Verohallinto muodostuu 12 yksiköstä, joista keskeisimmät ovat verotustehtäviä hoitavat Henkilöverotus-, Yritysverotus- ja Veronkantoyksiköt. Kullakin niistä on Helsingissä sijaitseva ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka vastaa toiminnan suunnittelusta, ohjaamisesta ja seurannasta, tietojärjestelmistä, kotimaisesta ja kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä sekä hankkeista. Varsinaiset verotustehtävät hoidetaan eri puolella Suomea sijaitsevissa toimipisteissä.

Henkilöverotusyksikkö vastaa henkilöasiakkaiden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotuksesta. Lisäksi se huolehtii asiakastiedoista, tuloverotuksesta ja ennakkoperinnästä, verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta sekä perintö-, lahja-, varainsiirto- ja kiinteistöverotuksesta. Yksikköön kuuluu 9 alueellista verotoimistoa.

Yritysverotusyksikkö vastaa osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöasiakkaiden palvelusta ja ohjauksesta, asiakastiedoista, verotuksesta sekä verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta. Yritysverotusyksikkö vastaa myös kaikkien yritysmuotojen verotarkastuksista. Yksikköön kuuluu viisi alueellista yritysverokeskusta sekä valtakunnallinen Konserniverokeskus.

Veronkantoyksikkö hoitaa verojen maksamiseen, perintään ja tilittämiseen liittyviä tehtäviä. Yksikköön kuuluu kolme alueellista veronkanto- ja perintäyksikköä sekä valtakunnallinen Oikeudellinen perintäyksikkö.

Asiointiyksikkö vastaa asiakaspalvelutyöstä ja sen kehittämisestä kaikissa Verohallinnon kanavissa (käyntiasiointi, puhelinpalvelu, digitaalinen) sekä neuvonnan asiakaskokemuksen johtamisesta. [10]

Verohallinnon sisäisiä palveluyksikköjä ovat kehitys- ja tietoteknisistä palveluista vastaava Kehitys- ja tietohallintoyksikkö sekä henkilöstö-, talous- ja yleishallintotehtävistä vastaava Hallintoyksikkö. Esikunta- ja oikeusyksikkö huolehtii esikuntatehtävistä sekä pääjohtajan määräysten valmistelusta ja esittelystä. Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon konsernitason viestinnästä, verkkopalveluista sekä kielipalveluista. Sisäisen tarkastuksen yksikkö arvioi Verohallinnon sisäisen valvonnan riittävyyttä tarkastamalla kaikkia Verohallinnon toimintoja.

Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaan talouden ilmiöstä ja laatii yrityksistä ja yhteisöistä selvityksiä muille viranomaisille.

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Tulorekisteriyksikkö toimii tulorekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen 1.1.2019. [11]

Verohallinnosta riippumattomia toimielimiä ovat Keskusverolautakunta, joka antaa ennakkoratkaisuja, ja Verotuksen oikaisulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimuksia.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Vova), joka on Verohallinnosta riippumaton, valvoo veronsaajien oikeuksia verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.[12]

Kustannusten kehitysMuokkaa

Verohallinnon kustannukset ovat kehittyneet viime vuosina seuraavasti:

 • Vuonna 2009 377,2 miljoonaa €
 • Vuonna 2010 380,1 miljoonaa €
 • Vuonna 2011 392,4 miljoonaa €
 • Vuonna 2012 397,8 miljoonaa €
 • Vuonna 2013 407,6 miljoonaa €
 • Vuonna 2014 407,4 miljoonaa €
 • Vuonna 2015 415,0 miljoonaa €[13]

HenkilöstöMuokkaa

Suomen verohallinnossa työskenteli vuoden 2016 lopulla 4 983 henkilöä.[1] Henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta, ja kolme neljäsosaa työntekijöistä on naisia.

YmpäristövastuuMuokkaa

Suomen verohallinto on tehnyt konkreettisia tekoja kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Ympäristökuormituksen vähentämiselle on asetettu prosentuaaliset tavoitteet, joita seurataan järjestelmällisesti. Vuonna 2008 aloitetussa yhteistyössä Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa verotoimistot ja pääkonttori laativat toimitiloilleen ympäristöohjelman ja sitoutuivat noudattamaan valittuja Green Office -kriteerejä. Näitä olivat muun muassa paperin-, energian- ja sähkönkulutuksen sekä jätemäärien vähentäminen.[14]

LähteetMuokkaa

 1. a b Tilinpäätös 2016 Verohallinto. Viitattu 8.3.2017.
 2. Talousarvioesitys 2016 Valtiovarainministeriö. Viitattu 29.7.2016.
 3. Verohallinnon pääjohtajaksi Markku Heikura, Valtiovarainministeriö.
 4. Verohallinnon taskutilasto 2015 vero.fi.
 5. Verohallinnon vuosikertomus 2015 verohallinto-vuosikertomus-2015.24mags.com.
 6. Verohallinnon taskutilasto 2015 vero.fi.
 7. Verohallinnon tilinpäätös vuodelta 2015 vero.fi.
 8. Verohallinnon yleisesite 2016 vero.fi.
 9. Verohallinnon yleisesite 2016 vero.fi.
 10. Verohallinnon organisaatio vero.fi. 1.1.2018. Viitattu 15.2.2018.
 11. Tietoa tulorekisterihankkeesta vero.fi.
 12. Verohallinnon yksiköt Verohallinto. Viitattu 22.8.2019.
 13. Verohallinnon vuosikertomus 2015 verohallinto-vuosikertomus-2015.24mags.com.
 14. Ympäristövastuu on osa Verohallinnon toimintaa vero.fi.

Aiheesta muuallaMuokkaa