Hallintotuomioistuin

Suomen tuomioistuin järjestys oikeudessa

Hallintotuomioistuimet ratkaisevat julkisoikeudellisia valitusasioita ja hallintoriita-asioita.

Hallintotuomioistuimet Suomessa Muokkaa

 
Hallintotuomioistuinten toimipaikat ja tuomiopiirit

Suomessa on seitsemän alueellista hallinto-oikeutta ja korkein hallinto-oikeus. Suurin asiaryhmä ovat erilaiset verovalitukset.

Alueellinen hallinto-oikeus ratkaisee valituksen perusteella, onko viranomaisen päätös lainmukainen. Ellei hallinto-oikeuden ratkaisu tyydytä, voidaan useimmissa asioissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai ainakin hakea siltä valituslupaa.

Suomen hallinto-oikeudet on nimetty pääosin sijaintipaikkakuntiensa mukaan:

  • Helsingin hallinto-oikeus
  • Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  • Itä-Suomen hallinto-oikeus (aikaisemmat Kuopion hallinto-oikeus ja Kouvolan hallinto-oikeus)
  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (aikaisemmin Oulun hallinto-oikeus ja Rovaniemen hallinto-oikeus)
  • Turun hallinto-oikeus
  • Vaasan hallinto-oikeus

Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallinto-oikeutta vastaava hallintotuomioistuimensa, Ålands förvaltningsdomstol, joka toimii paikallisen käräjäoikeuden yhteydessä.

Hallinto-oikeuksiin tehdään vuosittain noin 21 000 valitusta, henkilökuntaa hallinto-oikeuksissa on yhteensä noin 430.

Lisäksi hallintolainkäytön alalla toimii kaksi erityistuomioistuinta, jotka ovat markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

Hallintotuomioistuimet Ruotsissa Muokkaa

Ruotsin hallintotuomioistuinjärjestelmä on kolmiportainen. Alin instanssi on förvaltningsrätt, väliasteen hallintotuomioistuin on kammarrätt ja ylimpänä on regeringsrätt. Väliasteen istuimia on kaikkiaan neljä, ja niihin eteneminen vaatii yleensä valitusluvan. Regeringsrättiin valittaminen on aina luvanvaraista.[1]

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Aiheesta muualla Muokkaa