Luettelo Porvoon valtiopäivien talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Porvoon valtiopäivien talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehet oli valittu Porvoon valtiopäiville kaikkialta maasta. Vaikka sääty oli lukumääräisesti laajin, oli sillä vain 30 edustajaa. Aatelissäädyllä, jossa olivat edustettuina suvut, oli suurin edustajamäärä, joka kohosi jopa 75:een. Porvarisäädyn edustajamäärä oli 19, papiston kahdeksan. Talonpoikaissäädyn edustajat olivat:[1][2][3]

Säädyn puhemies:

Turun ja Porin lääni:

Kymenkartanon lääni:

Kuopion lääni:

Uudenmaan ja Hämeenlinnan lääni:

Vaasan lääni:

Oulun lääni:

Säädyn sihteerinä toimi A. F. Orrhaeus.[4]

Valtiopäivien alussa vt. oikeuskansleri Adolf Tandefelt ei hyväksynyt Turun ja Porin läänistä edustajaksi valitun Elias Laukon valtakirjaa, koska hän oli rusthollari eikä talollinen. Sääty päätti kuitenkin Laukolle edustajanpaikan myöntää, eväten silti jo ennakolta tältä päätökseltään ennakkopäätöksen merkityksen.[3][5]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Kansallisarkisto. Digitaaliarkisto: Talonpoikaissäädyn asiakirjat. Porvoon valtiopäivät 1809 (kokoelma). Viitattu 25.12.2020
  2. Elis Lagerblad, 1893. Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809. Skrifter ungifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland. XXV. Helsinki: Tidnings- & Tryckeriaktiebolagets tryckeri. (Person- och saklista), ss. 257–282. (ruots.)
  3. a b Talonpoikaissääty Porvoon valtiopäivillä. Uusi Suometar, 28.3.1909, no. 72, s. 7.
  4. Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Fabian Orraeus, vuodesta 1810 Orrhielm. Verkkojulkaisu 2005. Viitattu 25.12.2020
  5. Lagerblad 1893, ss. 9-11.