9 (luku)

luku
Tämä artikkeli kertoo luvusta 9. Vuodesta ja elokuvasta on erilliset artikkelit.
Luonnolliset luvut
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kardinaaliluku yhdeksän
Järjestysluku yhdeksäs
Numeromerkin nimi yhdeksikkö, yhdeksäinen,
arkikielessä ysi
Tekijät 1, 3, 9
Alkutekijät
Roomalainen numero IX
Kreikkalainen numero θ'
Binääriluku 1001
Oktaaliluku 11
Duodesimaaliluku 9
Heksadesimaaliluku 9
Vigesimaaliluku 9

Yhdeksän on luonnollinen luku, jota edeltää luku kahdeksan ja seuraa luku kymmenen.

Suomen yhdeksän-sanan etymologiaMuokkaa

Sana yhdeksän koostuu kahdesta osasta: yh (yksi) ja deksa. Deksa on latinan laina ja tarkoittaa kymmentä, kuten ransk. dix. Sanan merkitys on siis "yksi pois kymmenestä". Tähän liittyy myös se, että 9 on roomalaisena numerona IX. Sana kahdeksan on muodostettu samalla tavalla. Toisen teorian mukaan sana tulee kahden sanan liitosta ükte e-k-sä (ükte = yksi ja e-k-sä = ei ole, eli yhtä ei ole).

MatematiikassaMuokkaa

LuonnontieteissäMuokkaa

MytologiassaMuokkaa

  • Skandinaavisen muinaisuskon mukaan maailmoja on 9.
  • Numero yhdeksän on tärkeä luku mm. numerologiassa. Niin sanottu "Jumalan Suuri Nimi" koostuu 72 kirjaimesta, ja laskettaessa yhteen numerot 7 ja 2 saadaan luku 9.
  • Kissoilla sanotaan olevan yhdeksän henkeä.[7]
  • Japanilaisessa mytologiassa kitsune-ketulla voi olla enintään yhdeksän häntää.

MuuallaMuokkaa

LähteetMuokkaa