Avaa päävalikko

Duodesimaalijärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa kantalukuna on 12. Kymmenjärjestelmän lukua 10 merkitään duodesimaalijärjestelmässä usein kirjaimella A ja lukua 11 kirjaimella B.

Luvulla on 12 on kuusi jakajaa: 1, 2, 3, 4, 6 ja 12, joista 2 ja 3 ovat alkulukuja. Duodesimaalijärjestelmä on tästä syystä kätevämpi lukujärjestelmä murtolukujen laskemisessa kuin esimerkiksi kymmenjärjestelmässä, vigesimaalijärjestelmässä, binaarijärjestelmässä tai heksadesimaalijärjestelmässä. Luvulla 10 on neljä jakajaa: 1, 2, 5 ja 10, joista 2 ja 5 alkulukuja. Vigesimaalijärjestelmässä tämä jakajien joukko kasvaa luvuilla 4 ja 20, eikä saada lisää alkutekijöitä. Tällöin jakajia on yhtä monta kuin duodesimaalijärjestelmässä (6), mutta kantaluku on myös suurempi. Lisäksi alkulukutekijä 5 on vähemmän hyödyllinen kuin luku 3, koska 33,3 % luvuista on kolmella jaollisia, kun taas vain 20% on viidellä jaollisia. Luvulla 2 on kaksi jakajaa: 1 ja 2, ja luvulla 16 on viisi jakajaa: 1, 2, 4, 8, 16, niistä vain 2 on alkuluku.

Duodesimaalijärjestelmää käytetään laskettaessa kappalemääriä tusinoina (12 kpl) ja krosseina (12²=144 kpl).

Englanninkieltä mukailen lukujärjestelmän lukusanoina voisi käyttää: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, tehdeksän, eläksän, doleks, doleyksi, dolekaksi...doletehdeksän, dole-eläksän, kaksidoleks, kaksidoleyksi ja kaksidolekaksi.[1]

LähteetMuokkaa