Heprealaiset numerot

Kirjain Arvo
Alef א 1
Bet ב 2
Gimel ג 3
Dalet ד 4
He ה 5
Vav ו 6
Zajin ז 7
Ḥet ח 8
Tet ט 9
Jod י 10
Kaf כ 20
Lamed ל 30
Mem מ 40
Nun נ 50
Sameḥ ס 60
Ajin ע 70
Pe פ 80
Tsade צ 90
Qof ק 100
Reš ר 200
Šin ש 300
Tav ת 400
Kaf sofit tai
Tav Qof
ך tai ת"ק 500
Mem sofit tai
Tav Reš
ם tai ת"ר 600
Nun sofit tai
Tav Šin
ן tai ת"ש 700
Pe sofit tai
Tav Tav
ף tai ת"ת 800
Tsade sofit tai
Tav Tav Qof
ץ tai תת"ק 900

Heprealainen numerojärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa numeroita vastaavat heprealaisen kirjaimiston kirjaimet.[1]

Nykyään myös hepreassa käytetään arabialaista standardinumerojärjestelmää, jolloin luvut luetaan muusta tekstistä poiketen vasemmalta oikealle.[2] Heprealaisia numeroita käytetään lähinnä heprealaisen kalenterin päivien ja vuosien merkitsemiseen, numeroiduissa listoissa ja juutalaisessa numerologiassa eli gematriassa.

Lukujen merkitseminen

muokkaa

Järjestelmässä ei ole lainkaan merkkiä nollalle. Lukuja (1, 2, ..., 9) vastaa kutakin oma kirjainmerkki, kymmeniä (10, 20, ..., 90) omansa ja satoja (100, 200, ..., 900) omansa. Yksittäisten kirjainten numeroarvot lasketaan yhteen kokonaisluvun saamiseksi. Esimerkiksi luku 177 merkitään קעז.

Lukuja 15 ja 16 merkitään poikkeuksellisesti טו ‎(9+6) ja טז ‎(9+7), ei siis יה ja יו. Jälkimmäiset kirjainyhdistelmät ovat osa Jumalan pyhää nimeä (יהוה, JHVH) eikä niitä siksi voida käyttää.

Järjestelmä edellyttää 27 merkin käyttöä, joten 22-kirjaimista heprean aakkostoa laajennetaan viidellä sofit- eli lopetuskirjaimella. Vaihtoehtoisesti viimeistä kirjainta tavia (jolla on arvo 400) käytetään yhdistelmänä itsensä tai muiden kirjainten kanssa qofista (100) eteenpäin. Näin saadaan merkittyä 500 ja tätä suuremmat sataluvut.

Koska numerot ovat tällä tavoin ilmaistuina kirjainyhdistelmiä, ne voivat sekoittua sanoihin. Siksi tekstin keskellä luvun viimeisen (vasemmanpuoleisen) kirjaimen eteen lisätään usein geršajim-merkki (״, samantapainen kuin lainausmerkki) osoittamaan, että kirjainyhdistelmä on numero eikä sana. Jos luku koostuu vain yhdestä merkistä, käytetään gereš-merkkiä (׳, yksinkertainen heittomerkki). Esimerkiksi ב׳ = 2 ja רמ״ו = 246.

Tuhannet ja sitä suuremmat luvut (yli 999) kirjoitetaan erillisinä ryhminä, joiden arvot kerrotaan tuhannella, miljoonalla ja niin edelleen. Siten esimerkiksi luku 1 234 567 kirjoitetaan hepreaksi א רלד תקסז tai א׳ רל״ד תקס״ז. Tästä voi seurata ongelmia luvuissa, joissa jonkun ryhmän arvo on nolla. Tällöin puuttuva ryhmä voidaan ilmaista sanallisesti.

Lähteet

muokkaa
  1. The Hebrew Alphabet (Aleph-Bet) Jewish Virtual Library. 2024. Viitattu 17.7.2024. (englanniksi)
  2. Numbers in Hebrew omniglot.com. 2024. Viitattu 17.7.2024. (englanniksi)