He (kirjain)


He on heprealaisen, foinikialaisen ja aramealaisen kirjaimiston viides kirjain. Se on kreikkalaisen epsilonin, latinalaisen E:n ja kyrillisen Е:n edeltäjä. Kirjaimen nimi tulee reikää tai ikkunaa tarkoittavasta sanasta.

He hepreassaMuokkaa

Heprean kielessä he ääntyy /h/ tai voi olla kuulumaton. Sanan lopussa he toimii pitkän vokaalin merkkinä (ns. mater lectionis). Jos kirjaimen keskellä on vokalisoidussa tekstissä piste (mappiq), se kuitenkin ääntyy kuuluvana h:na. Kreikkalaiseen ja latinalaiseen kirjaimistoon periytyessään hestä tuli vokaalin merkki. He on yksi niistä viidestä heprean kirjaimesta, jotka eivät voi kahdentua eli niiden sisässä ei voi olla dageš-pistettä.

Kieliopillisesti he toimii substantiivin edessä määräisenä artikkelina. Sanan loppuun liitettynä se taas ilmaisee suuntaa, liikettä kohti kyseistä asiaa. Kysymyslauseen edessä he toimii kysymyspartikkelina -ko, -kö. Heprealaisessa numerojärjestelmässä kirjaimella on lukuarvo viisi. He on myös yleinen tapa kirjoittaa Jumalan nimi hepreassa: kirjain he ja heittomerkki on lyhenne sanasta hašem, (se) nimi. Kabbalassa "He" symboloi tätä maailmaa houkutuksineen ja koettelumuksineen.

Esimerkkejä:

KooditMuokkaa

Unicode UTF-16 U+05d4
Unicode-nimi HEBREW LETTER HE
HTML ה
ISO 8859-8 0xe4