Avaa päävalikko
Terveydenhoitaja työskentelee esimerkiksi koulussa tai työpaikoilla

Terveydenhoitaja on hoitoalan ammattinimike. Terveydenhoitaja toimii ennaltaehkäisevässä ja terveyttä edistävässä itsenäisessä työssä. Tämä erottaa hänen työnsä sairaanhoitajan työstä. Terveydenhoitajia toimii muun muassa kouluissa, työterveyshuollossa, neuvoloissa ja terveyskeskuksissa.

Terveydenhoitajia koulutetaan ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja kestää noin 4 vuotta. Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet saavat myös sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden.


HistoriaMuokkaa

Terveydenhoitajien (ent. terveyssisar, terveydenhoitajatar) historia Suomessa on pitkä. 1900 luvun alussa terveydenhoitotyö oli pirstaloitunutta, siitä vastasivat muunmuassa diakonissat, kotisairaanhoitajattaret, kouluhoitajattaret, tuberkuloosihoitajattaret ym. 1879 Diakonissaliike tuli Suomeen. Diakonissat olivat ensimmäiset koulutetut sairaanhoitajat Suomessa, joiden työ kohdistui koteihin. Heidän työtehtäviin ei kuitenkaan tietävästi kuulunut terveydenhoidollinen opetustyö. Vuonna 1912 kotisairaanhoitoon ryhtyi ensimmäinen "kotisairaanhoitajatar". [1]

Terveydenhoitotyön Suomessa aloittivat yhdistykset. "Tuberkuloosin vastustamisyhdistys" sekä "Vähävaraisten keuhkotautisten avustamisyhdistys" kouluttivat vuodesta1917 sairaanhoitajia tuberkuloosihuoltotyöhön. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) perustettiin vuonna 1920 ja vuotta myöhemmin se alkoi kouluttumaan sairaanhoitajista ja kätilöistä "lastenhoidonneuvojia". Samana vuonna avattiin ensimmäinen nykymuotoisen neuvolan esiaste eli "Lasten Linnan neuvontasema". Vuonna 1922 MLL lähetti ensimmäisen sairaanhoitajan Saksaan tutustumaan "kouluhoitajatartoimintaan" ja heti tämän jälkeen liitto alkoi kouluttaa myös kouluhoitajattaria. Monet opiskelivat nämä kaikki kurssit saaden laajan osaamisen terveyden edistämiseen.[1]


TerveydenhoitajatoimintaMuokkaa

1924 MLL päätti järjestää ensimmäiset valtakunnalliset terveyssisarkurssit, jotka kestivät yhteensä 6kk. Kurssin suorittanut oli pätevä toimimaan kaikilla terveydenhuollon saroilla. Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland järjesti omia kursseja terveyssisarille ruotsiksi ruotsinkielisille alueille jo vuonna 1921 ja "Suomen tuberkuloosi yhdistys" edelleen tuberkuloosihoitajattaria. 1929 sairaanhoitajatarkoulutus siirtyi kokonaan valtion järjestämäksi ja vuonna 1931 terveydenhuoltokoulutus Valtion terveydenhuolto-opistoon. Terveyssisar nimike muuttui virallisesti terveydenhoitajattareksi. Päätetiin, että 3 vuoden sairaahoito-opintojen jälkeen oli mahdollisuus hakea terveydenhoitajattareksi. [1]

Vuonna 1972 voimaantullut kansanterveyslaki yhdisti Terveyssisarten ja avohoidossa toimineiden kätilöiden virat terveydenhoitajien viroiksi [2]Aiheesta muuallaMuokkaa

  • a b c Sigrid Larsson: Terveydenhoitajatartoiminta, s. 19. WSOY, 1945.
  • Laura Puro: Painonne arvosta kultaa, s. 12-29. Terveydenhoitajaliitto, 2018.