Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain perustella tuotetun kotipalvelun ja terveydenhoitolain perusteella tuotetun kotisairaanhoidon yhdistämistä palveluksi, jonka tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Kunnat voivat päättää, että tuotetaanko nämä palvelut yhdessä vai erikseen.[1]

Kotihoito tukee ihmisten kotona selviämistä

Vuonna 2020 valtakunnallisesti kotihoidon asiakkaita oli yhteensä 208 000. Näistä 55 % sai palveluita säännöllisesti ja 43 % sai paljon palveluita kotihoidolta. Ikäryhmässä 85–94-vuotta 31 % sai säännöllisesti kotihoidon palveluita. Yli puolella (59 %) asiakkaista oli vähintään yksi kotihoidon käynti päivässä. Asiakkaista 18 %:lla oli käyntejä kolme tai useampi päivässä.[2]

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia ja sitä ohjaa asiakasmaksulaki.[3]

Kotihoidossa työskenteli vuonna 2021 yhteenä 17 000 henkeä, joista 74 % on lähi- ja perushoitajia ja 12 % sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.[4]

Lähteet muokkaa

  1. Kotihoito Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 9.8.2022.
  2. Kotihoito - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 9.8.2022.
  3. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira: Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavat palvelut. Arkistoitu 8.7.2022. Viitattu 9.8.2022.
  4. Kotihoito - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 9.8.2022.