Apulaisosastonhoitaja


Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina hoitotyön johtamisessa esimerkiksi poliklinikalla, vuodeosastolla, teho-osastolla, leikkaussalissa, psykiatrisessa sairaalassa tai päivystysosastolla. Riippuen työpaikasta tehtävän jako voi monessa paikkaa vaihdella suurestikin. Osassa työpaikoista, apulaisosastonhoitaja toimii pelkästään osastonhoitajan sijaisena hänen poissa ollessaan ja taas toisissa apulaisosastonhoitaja tekee enemmän hallinnollisia tehtäviä ja toimii lähiesihenkilönä. Yleensä toimenkuvaan kuuluu myös jonkin verran potilastyötä. Apulaisosastonhoitaja vastaa monesti yksikön operatiivisesta toiminnasta.

Apulaisosastonhoitaja
Tyyppi Ammatti
Toimiala Terveydenhuolto
Koulutus Korkeakoulu
Työpaikka Sairaala, Terveyskeskus, Ensihoito, Kotisairaanhoito, Yksityinen terveydenhoito
Lähinimikkeitä Ensihoitaja, Fysioterapeutti, Kätilö, Osastonhoitaja, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja, Toimintaterapeutti, Ylihoitaja,

Apulaisosastonhoitajalla tulee olla laillistus toimia terveydenhuollon tehtävässä ja koulutuksena hoitotyön alempi korkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK), tai aikaisempi opisto-asteen tutkinto. Yleensä myös vaaditaan ammatillista lisäkoulutusta tai johtamiskoulutusta.

Aiheesta muualla muokkaa