Poliklinikat (lyhenne pkl[1]) ovat vastaanottoja, joilla työskentelee erikoislääkärit. Poliklinikalle hakeutuminen edellyttää aina lääkärin lähetteen, joka voi olla julkisessa, yksityisessä terveydenhuollossa[2] tai työterveyshuollossa annettu lähete.[3] Arvio hoidon kiireellisyydestä on tehtävä kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Tutkimukset ja erikoislääkärin arvio tilanteesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos näissä todetaan tarve sairaalahoitoon, on sen alettava viimeistään kuuden kuukauden kulttua hoidon kiireellisyysarvion jälkeen.[4]

Sana poliklinikka muodostuu kreikan kielen sanoista polis (kaupunki) ja klinikka (kliininen hoitolaitos). Eli poliklinikassa hoidetaan potilaita, jotka asuvat kaupungissa, eivät siis sairaalassa. Klinikkaa -sanaa ja siitä johdettuja sanoja käytetään useissa eri kielissä.[5]

Päivystyspoliklinikka on taas tarkoitettu potilaille, joiden vamma, sairaus tai pitkäaikaissairauden paheneminen tai toimintakyvyn heikkeneminen edellyttää välitöntä arviota tai hoitoa.[6]

Polikinikoita ovat esimerkiksi ihosairauksien[7], infektiosairauksien[8], keuhkosairauksien[9], kirurgian[10], korva-, nenä- ja kurkkutautien[11], lastentautien[12], naistentautien[13], neurologian[14], reumasairauksien[15], silmätautien[16], sisätautien[17], suu- ja leukasairauksien[18], syöpätautien[19] sekä äitiyspoliklinikat.[20]

Lähteet muokkaa

 1. Lehtomäki, Taina: Lyhenteet kotihoidon hoitokertomuksissa Lyhenteet kotihoidon hoitokertomuksissa, Suomen kielen pro gradu ‐tutkielma. Marraskuu 2008. Tampereen yliopisto. Viitattu 31.12.2022.
 2. Poliklinikat Sosteri. Arkistoitu 22.9.2022. Viitattu 22.9.2022.
 3. Sairaalat ja erikoissairaanhoito Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.9.2022.
 4. Hoitoon pääsy (hoitotakuu) Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.9.2022.
 5. Forsius , Arno: Sairaaloiden ja hoitolaitosten nimityksiä. Lääkärilehti 18-19, 1998. Lääkäriliitto.
 6. Päivystys Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.9.2022.
 7. Ihotautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 8. Infektiopoliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 9. Keuhkosairauksien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 10. Kirurgian poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 11. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 12. Lastentautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Arkistoitu 22.9.2022. Viitattu 22.9.2022.
 13. Naistentautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 14. Neurologian poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 15. Reumasairauksien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 16. Silmätautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 17. Sisätautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 18. Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 19. Syöpätautien poliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
 20. Äitiyspoliklinikka Tampereen yliopistollinen sairaala. Viitattu 22.9.2022.
Tämä yhteiskuntaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.