Ylihoitaja toimii Suomessa terveydenhuollon organisaation hoitotyön, kliinisen laboratoriotyön tai radiografiatyön johtajana. Ylihoitaja voi toimia julkisen tai yksityisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon tehtävissä. Ylihoitajalla tulee olla hoitotieteen ja terveystieteen asiantuntemusta, kykyä laajaan yhteistyöhön sekä kykyä hallita asiakokonaisuuksia. Työ edellyttää johtamisosaamista, tutkimusmenetelmien osaamista sekä laatujohtamisen osaamista. Konfliktijohtamistaidot, sovittelutaidot sekä stressinsietokyky ovat hyödyksi. Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu terveystieteiden maisterin tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus toimia terveydenhuollon ammatissa.[1]

Ylihoitaja
Tyyppi Ammatti
Toimiala Terveydenhuolto
Koulutus Yliopisto
Työpaikka Ensihoito, Kotisairaanhoito, Opiskeluterveydenhuolto, Puolustusvoimat, Järjestöt, Kouluterveydenhuolto, Sairaala, Sosiaalihuolto, Terveyskeskus, Yksityinen terveydenhoito
Lähinimikkeitä Osastonhoitaja

Johtava ylihoitaja on hoitotyön korkein viranhalitija sairaalassa. Hän toimii hoitotyön edustajana sairaalan johtoryhmässä. Johtavan ylihoitajan alaisuudessa toimivat ylihoitajat vastaavat työstään johtavalle ylihoitajalle.[2] Suomessa toimii Hallintoylihoitajat ry, jonka jäseniä voivat olla hoitotyön johtajina toimivat henkilöt (hallintoylihoitajat, johtajaylihoitajat tai vastaavalla nimikeellä toimivat). Yhdistys edistää hoitototyön toiminnan kehittämistä sekä alan opetuksen sekä tutkimuksen toimintaedellytysten parantamista Suomessa. Sen tavoitteena on vaikuttaa hoitotyön johtamisen kehittämiseen sekä alan johtajien verkostoitumiseen maan sisällä ja kansainvälisesti.[3]

Lähteet muokkaa

  1. Ylihoitaja Työmarkkinatori. Viitattu 20.12.2022.
  2. Johtava ylihoitaja Työmarkkinatori. Viitattu 21.12.2022.
  3. Asiantuntijajaostot Sairaanhoitajat. Viitattu 28.12.2022.