Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen opiskelijoille. [1]

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto [2]

Opiskeluterveydenhuollon toiminasta säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010)[3] ja laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019).[4] Valtionneuvosto on antanut lisäksi asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.[5]

Opiskeluterveydenhuollossa työskentelee terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia sekä muuta hoito- ja toimistohenkilöstöä.[1]

Kunnat järjestävät alueensa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluterveyenhuollon osana perusterveydenhuoltoa. Alle 18-vuotialle opiskeluterveydenhuolto on ilmaista sekä myös ennaltaehkäisevä tervydenhuolto on kaikille ilmaista. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskeluterveydenhuollon järjestää Kansaneläkelaitos (Kela) ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut koko maassa. Korkeakouluopiskelijat maksavat Kelalle vuosittain terveydenhoitomaksun.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b Opiskeluterveydenhuolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 1.2.2022.
  2. a b Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 1.2.2022.
  3. Terveydenhuoltolaki Finlex. 1.5.2011. Oikeusministeriö. Viitattu 1.2.2022.
  4. Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta Finlex. 17.5.2019. Oikeusministeriö. Viitattu 1.2.2022.
  5. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta Finlex. 6.4.2011. Oikeusministeriö. Viitattu 1.2.2022.