Ammattikorkeakoulu

korkea-asteen ammatillinen oppilaitos

Ammattikorkeakoulu (lyh. AMK)[1] on ammattikoulutuspainotteinen, ts. työelämäsuuntautunut, korkeakoulu.[2] Ammattikorkeakoulut ovat yleisiä muun muassa Keski- ja Länsi-Euroopassa sekä Pohjoismaissa. Ammattikorkeakouluista käytetään yleisesti englanniksi käsitettä university of applied sciences (mm. Suomessa[3]) ja saksaksi Fachhochschule.

Ammattikorkeakoulut maittainMuokkaa

SaksassaMuokkaa

Ensimmäiset ammattikorkeakoulut (Fachhochschule) perustettiin Saksaan 1960-luvun lopulla entisten teknillisten oppilaitosten pohjalle. Saksassa on noin 240 ammattikorkeakoulua.

SuomessaMuokkaa

Pääosa Suomen ammattikorkeakouluista perustettiin 1990-luvulla, kun opistoasteen oppilaitosten toimintaa yhtenäistettiin ammattikorkeakoulu-nimityksen alle.

Vuoden 2020 alussa Suomessa oli 24 ammattikorkeakoulua. Niistä 23 sijaitsi Manner-Suomessa, lisäksi Ahvenanmaalla toimii Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu eivät kuulu opetusministeriön hallinnonalaan, vaan ensin mainittu toimii Ahvenanmaan maakuntahallinnon ja jälkimmäinen sisäministeriön alaisuudessa. Oikeudelliselta muodoltaan ammattikorkeakoulut ovat ammattikorkeakouluosakeyhtiöitä.[4][5]

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on vajaa 150 000 opiskelijaa. Heistä valtaosa eli 131 000 suorittaa AMK-tutkintoa, joka on ammattikorkeakoulujen perustutkintoa. Työelämässä oleville tarkoitettua ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaa yli 15 000 opiskelijaa. Lisäksi ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia opettajia. Vuonna 2020 ammattikorkeakouluista valmistui 24 000 AMK-tutkinnon, 3300 YAMK-tutkinnon ja 1600 ammatillisen opettajakoulutuksen suorittanutta.[6] Vuodesta 2005 alkaen jokaisessa ammattikorkeakoulussa on toiminut lakisääteinen opiskelijakunta.[7]

Koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä on ammattikorkeakouluopetusta palveleva, työelämää ja aluekehitystä edistävä sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI).[8] TKI-toiminta on keskeinen keino, joilla ammattikorkeakoulut kehittävät työelämää. TKI-toiminta on hyvin monimuotoista, käytännöllistä ja lähellä työelämäkumppaneiden ja muiden hyötyjien tarpeita. Toiminnassa pyritään palveluiden ja tuotteiden sekä usein myös uuden osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Ammattikorkeakoulut toteuttavat TKI-toimintaa yhdessä yritysten ja työelämän, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, julkisten kehitysorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuonna 2017 ammattikorkeakouluilla oli TKI-toiminnassaan yli 13 000 yhteistyökumppania, joista yli puolet oli yrityksiä. Yhteistyökumppaneiden määrää lisäävät erilaiset tutkimuksen ja osaamisen keskittymät, joiden toiminnassa ammattikorkeakoulut ovat aktiivisesti mukana.[9]

Suomessa ammattikorkeakoulut ovat erityisesti keino vastata ammatillisessa työelämässä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin Lähde?. Niiden toiminnassa korostuvat aktiiviset ja toimivat yhteydet elinkeinoelämään, yritystoimintaan, yrittäjyyteen ja alueelliseen kehittämiseen.[10] Kaikki ammattikorkeakoulut kuuluvat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Areneen, joka on ammattikorkeakoulujen etu- ja yhteistyöjärjestö.[11]

RuotsissaMuokkaa

Ruotsissa, kuten Suomessakin, ammattikorkeakoulut tunnetaan ruotsinkielisellä nimityksellä yrkeshögskola.

LähteetMuokkaa

 1. Lyhenneluettelo Kotus. Viitattu 15.2.2022.
 2. ammattikorkeakoulu Kielitoimiston sanakirja. Kielitoimisto. Viitattu 15.2.2022.
 3. Universities of Applied Sciences Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 15.5.2016.
 4. Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 19.4.2016.
 5. Ammattikorkeakoululaki (932/2014) (1:5) finlex.fi.
 6. Excel Web Access - /fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulujen tutkinnot - vuosi.xlsb vipunen.fi. Viitattu 8.2.2021.
 7. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (413/2005) Finlex. Viitattu 8.3.2021.
 8. Ammattikorkeakoululaki finlex.fi.
 9. Ella Pitkänen, Petri Lempinen, Eerikki Vainio: Innovaatioita ja osaamista työelämääjn 2019. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.
 10. Ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyö Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 1.11.2012.
 11. Arene Arene. Viitattu 8.2.2021.
Tämä koulutukseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.