Osastonhoitaja toimii hoitotyön johtajana eli lähiesimiehenä esimerkiksi poliklinikalla, teho-osastolla, vuodeosastolla tai leikkausosastolla.[1] Hänellä tulee olla laillistus toimia terveydenhuollon tehtävässä sekä terveystieteen tai hoitotieteen maisterin tutkinto. Myös alan erikoistutkinnon suorittaneita, joilla on riittävä kokemus alalta toimii osastonhotajan tehtävissä. Koulutuksen muuttuessa kelpoisuusvaatimus ilmaistaan nykyisin usein seuraavasti: "Alan ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai aikaisempi opistotason erikoistutkinto." [2] Osastonhoitaja vastaa usein työvuorosuunnittelusta, uusien työntekijöiden rekrytoinnista, osallistuu osaamisen varmentamiseen, yksikön toiminnan suunnitteluun yhdessä hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa, jalkauttaa uusia käytänteitä sekä tekee yhteistyötä muiden sairaalan toimijoiden kanssa.[3]

Osastonhoitaja
Tyyppi Ammatti
Toimiala Terveydenhuolto
Koulutus Korkeakoulu
Työpaikka Sairaala, Terveyskeskus, Ensihoito, Kotisairaanhoito, Opiskeluterveydenhuolto, Puolustusvoimat, Kouluterveydenhuolto, Yksityinen terveydenhoito
Lähinimikkeitä Apulaisosastonhoitaja, Bioanalyytikko, Lähihoitaja, Ensihoitaja, Fysioterapeutti, Kätilö, Röntgenhoitaja, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja, Toimintaterapeutti, Ylihoitaja

Apulaisosastonhoitaja toimii usein osastonhoitajan työparina ja tekee niitä esimiestehtäviä, joista on sovittu. Hän sijaistaa osastonhoitajaa, mutta toimii usein myös sairaanhoitajan tehtävissä.[4]

Lähteet muokkaa

  1. Blogi: Osastonhoitajia tarvitaan jatkossakin Tehy. Viitattu 27.12.2022.
  2. Mikä on osastonhoitajan koulutus? Tehy-lehti. Viitattu 27.12.2022.
  3. tu0281me: Turun tekijät: Osastonhoitaja tekee yhteistyötä koko sairaalan kanssa Turku.fi. 20.1.2021. Viitattu 27.12.2022.
  4. apulaisosastonhoitajan | Töihin Seinäjoelle toihinseinajoelle.fi. Viitattu 27.12.2022. (englanniksi)