Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on kohdennettu peruskoulua käyville oppilaille. [1] Se sisältää

  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen vuosittain
  • oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan suun terveydenhuolto
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja oppilaan tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset [1]

Kouluterveydenhuollossa työskentelee kouluterveydenhoitajia sekä -lääkäreitä. Suun terveystarkastus toteutetaan vähintään kolmesti peruskoulun aikana.[2]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa, seuraa ja kehittää kouluterveydenhuoltoa.[1] Kouluterveydenhuollosta säädetään tervydenhuoltolaissa (1326/2010).[3] Valtionneuvosto on antanut lisäksi asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.[4]

Lähteet Muokkaa

  1. a b c Kouluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 1.2.2022.
  2. Kouluterveydenhuolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 1.2.2022.
  3. Terveydenhuoltolaki Finlex. 01.05.2011. Oikeusministeriö. Viitattu 1.2.2022.
  4. Valtioneuosto: Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta Finlex. 6.4.2011. Oikeusministeriö. Viitattu 1.2.2022.