Terveystieto on Suomen koulutusjärjestelmän oppiaine[1] sekä sovellettua kansanterveystiedettä, jonka avulla tiedotetaan väestöä terveyteen liittyvistä asioista.[2][3]

Terveystiedon aihealueet

muokkaa

Terveystietoon kuuluvia aiheita ovat [4][5][6]

Oppiaine Suomessa

muokkaa

Terveystietoa ja liikuntaa opiskeltiin aiemmin Suomessa yhteisenä oppiaineena, kunnes terveystiedosta tuli perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen oma oppiaineensa 2000-luvun alussa.[7][8]

Terveystieto on peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten oppiaine, jossa käsitellään laajana kokonaisuutena ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Terveyteen liittyviä aiheita käsitellään ikäluokalle sopivalla tavalla terveysosaamisen osa-alueiden kautta.[9] Terveysosaamisen osa-alueita ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.[10]

Alakoulussa terveystietoa opetetaan osana ympäristöoppia, ja terveyttä käsitellään yksilön ja ympäristön näkökulmasta.[11][12] Omana oppiaineena terveystietoa opetetaan vasta 7.–9.-luokilla, jolloin käsitellään syvemmin terveyden eri osa-alueita.[13]

Lukiossa terveystietoa on yksi pakollinen moduuli sekä kaksi valtakunnallista syventävää moduulia.[14] Terveystietoa opiskellaan lukiossa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta laajoina aihekokonaisuuksina.[15]

Terveystieto on ollut osana ylioppilastutkinnon ainereaalia keväästä 2007 alkaen.[16][17]

Terveyskasvatus muualla maailmassa

muokkaa

Terveyskasvatusta järjestetään maailmalla muun muassa terveystiedon opetuksen muodossa kouluissa. Kuitenkaan jokaisessa maassa terveyskasvatuksen saaminen ei ole itsestäänselvyys. Kansainväliset järjestöt Unesco ja WHO pyrkivät järjestämään terveyttä edistävän koulutuksen maailman lapsille. Terveys ja koulutus ovat perusihmisoikeuksia sekä avainasemassa yhteiskunnan kehitykselle.[18][19][20][21]

Muut tietolähteet

muokkaa

Terveystietoa haetaan myös verkosta. Terveystiedon tuottajia tai välittäjiä ovat mm. lääkäriseura Duodecimin Terveyskirjasto, TerveysInfo ja potilas- ja kansanterveysjärjestöt, kuten Sydänliitto, Diabetesliitto ja syöpäjärjestöt.

Terveyskirjasto

muokkaa

Terveyskirjasto on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin terveystietopalvelu, joka sisältää tietoa sairauksista, oireista ja niiden omahoidosta.[22]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Bryggare, Fogelholm, Kuronen, Orkovaara, Reinikkala, Antikainen: Terve 1: Terveyden perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2016. ISBN 9789526335780.
 • Bryggare, Fogelholm, Kuronen, Orkovaara, Reinikkala, Muller: Terve 2: Ihminen, ympäristö ja terveys. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017. ISBN 9789526337821.
 • Orkovaara, Antikainen, Bryggare, Karas, Nohynek, Muller: Terve 3: Terveyttä tutkimassa. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017. ISBN 9789526332574.

Viitteet

muokkaa
 1. Terveystieto oppiaineena Peda.net. Viitattu 18.2.2024.
 2. Kansanterveystiede Padlet. Viitattu 18.2.2024.
 3. Tampereen yliopiston Kirjasto: Kansanterveystiede www.doria.fi. 11.6.2008. Viitattu 18.2.2024.
 4. Reinikkala ym. (2016), s. 4–5.
 5. Orkovaara ym. (2017), s.4–5.
 6. Antikainen ym. (2017), s.4–5.
 7. Terveystiedosta oma oppiaine Lääkärilehti.fi. 6.10.2000. Viitattu 18.2.2024.
 8. Terveystieto vahvistettiin omaksi oppiaineeksi mtvuutiset.fi. 31.5.2001. Viitattu 18.2.2024.
 9. Opetushallitus: ePerusteet ePerusteet. Viitattu 18.2.2024.
 10. Terveystiedon LOPS 2019 -tukimateriaali | Opetushallitus www.oph.fi. Viitattu 18.2.2024.
 11. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/22208/URN_NBN_fi_jyu-200910143976.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121303/PuronlahtiKati.pdf
 13. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-tuntijako_2004.pdf
 14. Opetushallitus: ePerusteet ePerusteet. Viitattu 18.2.2024.
 15. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/LOPS-tukimateriaali-terveystieto_2020-11-27.pdf
 16. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kokemuksia_ja_-nakemyksia_terveystiedon_opetuksesta_ylakouluissa.pdf
 17. Pisterajat 2003–2012 | Ylioppilastutkintolautakunta www.ylioppilastutkinto.fi. 2.2.2024. Viitattu 18.2.2024.
 18. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-who-urge-countries-make-every-school-health-promoting-school
 19. https://academic.oup.com/heapro/article/26/2/163/594426
 20. Health promoting schools www.who.int. Viitattu 18.2.2024. (englanniksi)
 21. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23631/putkinen_vanne.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 22. https://www.terveyskirjasto.fi/

Aiheesta muualla

muokkaa