Oppositiivi on suomen kielessä adverbisija, joka rajoittuu pieneen määrään substantiiveja ja adverbivartaloita. Oppositiivi ilmaisee asentoa, jossa kaksi esinettä sijaitsevat vastakkain. Oppositiivin pääte on yksikössä -tusten/-tysten. Monikkomuotoja ei käytetä.

Esimerkkejä muokkaa

  • alatusten
  • kasvotusten
  • kulmatusten
  • nokatusten
  • päälletysten
  • rinnatusten
  • selätysten
  • silmätysten
  • vastatusten
  • vieretysten