Avaa päävalikko

Kausatiivi on suomen kielessä adverbisija, joka kuvaa tapahtuman aiheuttavaa tapaa. Se kohdistuu pieneen joukkoon pronomineja, adjektiiveja ja niiden superlatiivimuotoja. Kausatiivin pääte on -ten sekä yksikössä että monikossa.

EsimerkkejäMuokkaa