Distributiivi

sijamuoto

Distributiivi on suomen kielessä adverbisija, joka kuvaa toistuvaa tai kaikkiin kohdistuvaa toimintoa. Sen käyttö rajoittuu pieneen joukkoon substantiiveja, adjektiiveja ja numeraaleja. Distributiivin pääte on -ttain/-ttäin sekä yksikössä että monikossa. Yksikkömuotoja käytetään hyvin harvoin.

  • päivittäin
  • paikoittain
  • suomalaisittain
  • yksittäin
  • ryhmittäin

Unkarin kielessä distributiivin pääte on -nként, jota edeltää tarvittaessa sidevokaali, takavokaalisissa sanoissa -o/-a, etuvokaalisissa -e/-ö.

  • helyenként 'paikoin'
  • fejenként 'henkeä kohti' (kirjaimellisesti "päittäin")
  • naponként 'päivittäin'
  • hetenként egyszer 'viikoittain'
  • délelőttönként 'aamupäivisin'

Aiheesta muualla muokkaa