Komitatiivi

Komitatiivi eli seuranto on sijamuoto. Suomen kielessä komitatiivin sijapääte on -ine-. Substantiivit vaativat aina possessiivisuffiksin eli omistusliitteen. Sen sijaan komitatiivissa olevan substantiivin adjektiiviattribuutti on ilman omistusliitettä, esim. korkeine torneineen. Komitatiivi on jokseenkin marginaalinen sija, ja sitä käytetään moniin vakiintuneisiin sanontoihin kiteytyneenä. Sen yhteydessä käytetään usein vahvistussanaa kaikkineen, varsinkin puhekielessä myös päivineen. Koska komitatiivin päätteen alussa on i, komitatiivi on monikossa samanlainen kuin yksikössä. Komitatiivi on usein mahdollista korvata postpositiolla kanssa: hän tuli lapsineen → hän tuli lapsensa ~ lastensa kanssa, mutta toisinaan komitatiivilla ja kanssa-lausekkeella on erotettavissa selvästi erilaiset funktiot, esim. Tuomioja ei kollegoineen aio käydä sissien kanssa suoria neuvotteluja Filippiinien hallituksen ohitse.[1]

Esimerkkejä komitatiivista:

 • Johtaja Metsänen tuli kotiin salkkuineen.
 • Pekka ja Mikko saapuivat rikollisten linnakkeeseen miekkoineen.
 • Tohtori Virtanen puolisoineen.
 • Älä tahri seiniä likaisine sorminesi!

Komitatiivimuotoja käytetään ennen kaikkea vakiintuneissa sanonnoissa:

 • vaimoineen ja lapsineen (huom. vaikka vaimoja olisi vain yksi!), perheineen
 • kimpsuineen ja kampsuineen, tavaroineen päivineen, papereineen kaikkineen
 • niine hyvineen, omine nokkineen
 • Helsinki ympäristöineen, talo irtaimistoineen, hakemus liitteineen
 • kaikkine mukavuuksineen.

Viron kielen komitatiiviMuokkaa

Viron kielessä on komitatiivi-niminen sija, joka ilmaisee yhdessäoloa, välinettä, aikaväliä tai ominaisuutta. Muutamien verbien rektio edellyttää komitatiivia, esimerkiksi harjuda, rahul olla ja tutvuda. Komitatiivin tunnus on -ga. Esimerkiksi

 • Ma sõidan linna bussiga Matkustan kaupunkiin bussilla
 • Tahan reisile sinuga Haluan matkalle kanssasi

Viron komitatiivi käännetään suomeksi eri sijoin tai rakentein, kuten mm. edellä olevista esimerkeistä näkyy. Sijan merkitys suomeksi on kuitenkin helppo mieltää ajattelemalla päätteen -ga olevan sama kuin suomen postpositio kanssa tai etenkin sen puhekielinen versio kaa: sinuga sinun kanssasi, sinun kaa jne.

Unkarin kielen instrumentaali-komitatiiviMuokkaa

Unkarin kielessä esiintyy sijamuoto, jolla on sekä instrumentaalin että komitatiivin tehtävä. Muodon tunnus on vokaaliloppuisten sanojen yhteydessä -val/-vel; konsonanttipäätteisiin sanoihin liittyessään tunnuksen v assimiloituu loppukonsonantin kaltaiseksi.

Instrumentaali-komitatiivi ilmaisee muun muassa

a) sitä, kenen kanssa jotakin tehdään tai tapahtuu (komitatiivinen merkitys)

 • játszik a gyerekkel 'hän leikkii lapsen kanssa'

b) keinoa tai välinettä (instrumentaalinen merkitys)

 • vonattal megy 'hän matkustaa junalla'

c) tapaa (instrumentaalinen merkitys)

 • többet ésszel, mint erővel 'mieluummin älyllä kuin voimalla'

d) aikaa

 • éjjel 'yöllä'

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa