Luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan

Tämä on luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan. Euroopassa asevelvollisuudesta on kylmän sodan jälkeen pikkuhiljaa luovuttu, vuonna 1990 sitä vielä käytti 23 EU:n 27:stä jäsenmaasta, nykyään nimellisesti enää viisi; Suomi, Tanska, Viro, Itävalta ja Kreikka. Näistä Itävallassa[1] ja Tanskassa[2] ei kuitenkaan ole käytännössä asevelvollisuutta, sillä kieltäytyjiä ei rangaista. Lisäksi osassa muista asevelvollisuutta ylläpitävistä maista velvollisuuden tulevaisuudesta käydään keskustelua.[3]

  Ei armeijaa
  Ei toimeenpantua asevelvollisuutta
  Kutsunnat käytössä, mutta alle 20 % koko ikäluokasta astuu palvelukseen
  Asevelvollisuuden poistaminen suunnitteilla
  Asevelvollisuus
(Jossain valtioissa asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä kuten Suomessa)
  Ei tietoa

Luettelo muokkaa

Valtiot ilman asevoimia muokkaa

Asevelvollisuus muokkaa

Asevelvollisuus on nykyisin käytössä seuraavissa valtioissa:

 •   Algeria
  • Koskee kaikkia yli 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 6 kuukautta (tarpeen vaatiessa pidempään). 20 % asevelvollisuusiän saavuttaneista miehistä kutsutaan palvelukseen.
 •   Angola
  • Koskee kaikkia 18–50-vuotiaita miehiä (joissakin raporteissa alaikärajaksi mainitaan 16). Saman ikäryhmän naiset kuuluvat myös asevelvollisuuden piiriin mikäli heillä on "erityistä pätevyyttä joka on armeijan kannalta kiinnostavaa". Yli 30-vuotiaat ovat vain reservissä. Palvelusaikaa ei ole määritelty. Siviilipalvelus mahdollinen.
 •   Bolivia
  • Koskee kaikkia 19–21-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi (pidempi sota-aikana). 30–35 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Brasilia
  • Koskee kaikkia yli 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 12 kuukautta, pidennettävissä 18 kuukauteen. Asepalveluksesta vapautetaan vanhempiensa ainoat pojat, yksinhuoltajat, orvot, rekrytointialueiden ulkopuolella asuvat, papit ja lääkärintarkastuksessa sopimattomiksi todetut. Noin 7 % miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Chile
  • Koskee kaikkia 18–45-vuotiaita miehiä. Heidät saatetaan kutsua palvelukseen koska tahansa 19 ja 30 ikävuoden välillä. Naiset voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi. Palvelusaika maa- ja ilmavoimissa 8–12 kuukautta, laivastossa 8–18 kuukautta. 16–24 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Dominikaaninen tasavalta
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Ei määrättyä palvelusajan pituutta.
 •   Ecuador
  • Koskee kaikkia vähintään 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi.
 •   Egypti
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 14–48 kk koulutustasosta riippuen.
 •   El Salvador
  • Koskee 18–20-vuotiaita naimattomia miehiä köyhemmistä sosiaaliluokista. Palvelusajan pituutta ei määritelty. Palvelusaika 12–18 kuukautta.
 •   Guatemala
  • Koskee 18–30-vuotiaita miehiä, perheiden päämiehet ja keskiluokkaiset opiskelijat ovat tavallisesti vapautettuja palvelusta. Palvelusaika 30 kuukautta.
 •   Guinea-Bissau
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaikaa ei määritelty.
 •   Guinea
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Honduras
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena 17-vuotiaana. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Iran
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta, loppuelämä reservissä.
 •   Israel
  • Koskee yli 18-vuotiaita miehiä ja naisia, ei-druusilaiset Israelin arabeja, druusilaiset naiset ja Jehovan todistajat[4] ovat vapautettuja palvelusta. Palvelusaika kolme vuotta miehille ja kaksi vuotta naisille. Noin kuukauden mittainen reservipalvelus joka vuosi 54 ikävuoteen saakka.
 •   Itävalta
  • Koskee 18–35-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 6 kk, siviilipalvelusaika 9 kk.
 •   Jemen
  • Palvelusaika 2–3 vuotta.
 •   Kap Verde 2 vuotta, valikoiva naisille ja miehille[5]
 •   Kambodža
  • Koskee kaikkia yli 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kolme vuotta, pidennettävissä kuudella kuukaudella tarpeen mukaan.
 •   Kazakstan
  • Kazakstan rekrytoi vuosittain 3-7% kutsuntoihin osallistuneista. Tämä johtuu siitä että kazakstanin armeijan vahvuudesta vain 30-35% on asevelvollisia.[6] Kazakstan aikoo lopettaa asevelvollisuuden ja siirtyä kokonaan ammattiarmeijaan vuoteen 2016 mennessä.[7]
 •   Kiinan tasavalta (Taiwan)
  • Koskee kaikkia aikuisia miehiä. Palvelusaika on yksi vuosi, kun se oli aiemmin neljä kuukautta.[8]
 •   Kolumbia
  • Koskee kaikkia 18–50-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 1–2 vuotta.
 •   Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)
  • Koskee kaikkia 16–50-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 30–36 kuukautta.
 •   Korean tasavalta (Etelä-Korea)
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 26 kuukautta. Aseistakieltäytyjä saa 18 kuukautta vankeutta.[9]
 •   Kreikka
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 12 kuukautta.
 •   Kuuba
  • Koskee 17–28-vuotiaita miehiä ja naisia. Palvelusaika kaksi vuotta.[10]
 •   Kypros
 •   Laos
  • Koskee kaikkia yli 15-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 18 kuukautta. Hyvin harvat kutsutaan palvelukseen.
 •   Libya
  • Koskee 18–35-vuotiaita miehiä ja naisia. Vuoden 1967 laki määräsi pakollisen asepalveluksen kaikille yli 18-vuotiaille miehille, mutta sitä ei ole koskaan pantu täytäntöön.
 •   Meksiko
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi. Asevelvolliset arvotaan. Meksikolla on asukaslukuunsa nähden yksi maailman pienimmistä armeijoista.
 •   Mongolia
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi.
 •   Mosambik
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä ja naisia. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Norja
  • 1/3 ikäluokan miehistä ja naisista kutsutaan, palvelusaika 6/9/12 kk, siviilipalvelusaika 12 kk. . Vuodesta 2016 naisille tuli Norjassa valikoiva asevelvollisuus joka on samalla ensimmäinen Euroopassa[11].Samalla asepalveluksesta kieltäytymisestä luovuttiin.[11]
 •   Paraguay
  • Koskee kaikkia yli 18-vuotiaita miehiä, maailmansodan aikana myös samanikäisiä naisia muihin kuin taistelutehtäviin. Palvelusaika kaksi vuotta laivastossa ja vuosi muualla. Noin 20 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Päiväntasaajan Guinea
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusajan pituutta ei määritelty.
 •   Ruotsi
  • Ruotsi lakkautti yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010. [12] Heinäkuusta 2010 alkaen tarjolla on kaikille vapaaehtoinen kolmen kuukauden palvelus.
  • Lakkautettu asevelvollisuus koski kaikkia 18–47-vuotiaita miehiä. Palvelusaika oli 11 kk. Koulutettavien määrä oli vähentynyt kylmän sodan aikaisesta yli 90 %:n tasosta alle viidennekseen ikäluokan miehistä. Jehovan todistajat oli vapautettu palveluksesta.[13] Vuoden 2014 jälkeen Ruotsiin perustetaan ammattiarmeija. [14]
  • Maaliskuussa 2017 Ruotsissa otettiin käyttöön uudelleen asevelvollisuus lähialueiden heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Uusi asevelvollisuus koskee sekä miehiä että naisia[15]
 •   Singapore
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 24–30 kuukautta koulutuksesta riippuen.
 •   Somalia
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä sekä teoriassa 18–30-vuotiaita naisia, naisia ei käytännössä tavallisesti kutsuta. Palvelusaika kaksi vuotta tavallista palvelusta (18 kuukautta korkeakoulutasolle koulutetuille).
 •   Sudan
 •   Suomi
  • Koskee kaikkia 18–60-vuotiaita miehiä. Palvelusaika on lähtökohtaisesti 12 kuukautta. Useimmat määrätään kuuden tai yhdeksän kuukauden pituiseen palvelukseen. Nykyisin (vuonna 2019) 67,2 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen Suomessa.[16] Asepalvelukseen on viime vuosina määrätty noin 80 % miehistä ja noin 18 % heistä on keskeyttänyt palveluksen.
  • Siviilipalvelusaika 12 kk. Asevelvollisuus ei koske ahvenanmaalaisia. Ahvenanmaalainen voidaan velvoittaa palvelemaan luotsi- tai majakkalaitoksessa, mutta koska tällaista palvelusta ei ole koskaan järjestetty, ahvenanmaalaiset ovat olleet jatkuvasti vapautettuja ainakin rauhanaikaisen asepalveluksen suorituksesta. Itsenäisyyden alkuaikoina (vielä 1930-luvulla) asevelvollisuus ei ollut voimassa myöskään muutamissa Lapin kunnissa. Jehovan todistajat olivatmilloin? vapautettuja rauhanaikaisesta asevelvollisuuden suorittamisesta. Kaikilla Suomen kansalaisilla, naisillakin, on kuitenkin maanpuolustusvelvollisuus.
 •   Sveitsi
  • Koskee kaikkia 19–26-vuotiaita miehiä. 18–21-viikkoinen peruskurssi, reservissä 34-vuotiaaksi asti. Reservissä 6–7 kertausharjoitusta, kestoiltaan enintään 17 vuorokautta kunnes kokonaispalvelusaika 260 päivää tulee täyteen. Siviilipalvelus 390 päivää. Kolmannes ikäluokan miehistä suorittaa peruskurssin loppuun. Palveluksesta vapautetut joutuvat maksamaan armeijaveroa 2 % tuloistaan.
 •   Tanska
  • Asevelvollisuus koskee kaikkia kykeneviä miehiä. Heistä osa arvotaan palvelukseen kutsunnoissa. Normaali palvelusaika 4 kuukautta. Siviilipalvelus kestää 6 kuukautta. Vuosittain noin 30 % asevelvollisuusiän saavuttavista miehistä astuu palvelukseen. Asepalveluksen suorittamisesta maksetaan korvausta yli tuhat euroa kuukaudessa. Käytännössä asevelvollisuutta ei ole, sillä kieltäytyjiä ei rangaista.[2]
 •   Thaimaa
  • Vapaaehtoiset palvelevat vuoden, muista osa arvotaan palvelemaan kaksi vuotta. Loput vapautetaan palveluksesta.
 •   Tunisia
  • Koskee kaikkia yli 20-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena 18-vuotiaana. Palvelusaika 12 kk. Asepalveluksen välttely yleistä, yleensä vain köyhät joutuvat palvelukseen muiden selvitessä rahalla.
 •   Turkki
  • Koskee kaikkia 20–65-vuotiaita miehiä (käytännössä yli 46-vuotiaita ei kutsuta). Palvelusaika 15/12/6 kuukautta. Lyhimpään palvelusaikaan ovat oikeutettuja mm. yliopisto-opiskelijat. Kolme vuotta ulkomailla asuneet kansalaiset voivat suorittaa rahallisen korvauksen.
 •   Valko-Venäjä
  • Koskee kaikkia 18–27-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 18 kuukautta, 12 kuukautta korkeasti koulutetuille. Noin 35 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Venezuela
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta. Noin 23 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Venäjä
  • Palvelusaika yksi vuosi.[17] Siviilipalvelus 3,5 vuotta.[18] Asepalveluksen välttely yleistä, velvollisuudesta vapautetaan mm. terveyssyistä ja yliopisto-opiskelun ansiosta. Noin 10 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen. Venäjä on siirtymässä asteittaisesti ammattiarmeijaan, ja suurin osa asevoimista koostuu jo palkatusta henkilöstöstä.[19]
 •   Vietnam
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika on kaksi vuotta, upseereilla kolme.
 •   Viro
  • Koskee kaikkia 19–27-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena jo 17-vuotiaana, jolloin ao. henkilö saa valita palveluspaikkansa. Palvelusaika 8–11 kuukautta. Noin 15 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen. Siviilipalvelusaika 16 kk.

Asevelvollisuus ei käytössä muokkaa

 •   Argentiina
  • Ei ole kutsunut ketään asepalvelukseen vuoden 1994 jälkeen.
 •   Alankomaat
  • Yleinen asevelvollisuus voimassa de jure. Jehovan todistajat vapautettu palveluksesta.
 •   Kanada
  • Asevelvollisuus sodan aikaan johti 1917 ja 1944 sisäpoliittiseen kriisiin ranskankielisen väestön vastustuksen vuoksi.
 •   Kiinan kansantasavalta
  • Asevelvollisuus on ollut voimassa Kiinan kansantasavallan synnystä vuodesta 1949 asti, Kiinan suuresta väkiluvusta johtuen vapaaehtoisia on aina ollut riittävästi eikä kutsuntoja ole kertaakaan järjestetty.

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Austria
 2. a b http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/reports/Denmark
 3. http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analyses-75.pdf
 4. UNHCR: Israel: Information on military service and exemption from military service UNHCR. Viitattu 30.06.2007.
 5. MILITARY SERVICE AGE AND OBLIGATION World Factbook. Arkistoitu 22.3.2016. Viitattu 2.2.2018.
 6. http://en.tengrinews.kz/military/Short-young-men-will-not-be-recruited-to-Kazakhstan-army-13161/
 7. http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2013/10/09/newsbrief-01
 8. Pennanen, Veera: Taiwan pidentää pakollisen asepalveluksen kestoa yle.fi. Viitattu 20.1.2024.
 9. Muistoja, joihin en haluaisi palata (Arkistoitu – Internet Archive)
 10. Cuba: Military The World Factbook. CIA. Arkistoitu 10.2.2016. Viitattu 9.1.2016. (englanniksi)
 11. a b Yle ulkomaat - Norjalaisille naisille asevelvollisuus – "Meillä on kaikki syy olla ylpeitä" yle.fi.
 12. Sweden: conscription to be phased out by 1 July 2010 WRI.org.
 13. Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga 3.6.1966. Rättsnätet. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 25.05.2007.
 14. http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Asevelvollisuus+lakkautetaan+Ruotsissa/1135246952837
 15. Ruotsi päätti asevelvollisuuden palauttamisesta rajattuna – puolustusministerin mukaan motivaatio ratkaisee yhä pitkälti palvelukseen joutumisen HS Ulkomaat. 2.3.2017. Helsingin Sanomat. Viitattu 2.3.2017.
 16. [1]
 17. http://en.rian.ru/russia/20070312/61865158.html
 18. [2] (Arkistoitu – Internet Archive)
 19. http://sputniknews.com/military/20150428/1021491573.html
 20. NATO and the Defence Reform Commission: partners for progress (SETimes.com) setimes.com.
 21. Syed Saddiq: BTN and National Service are abolished
 22. Syed Saddiq: BTN, National Service abolished (Arkistoitu – Internet Archive)
 23. Central Intelligence Agency: The World Factbook: Military Service Age and Obligation cia.gov. Arkistoitu 22.3.2016. ”17-23 years of age (officers 20-24) for voluntary military service; no conscription; applicants must be single male or female Philippine citizens with either 72 college credit hours (enlisted) or a baccalaureate degree (officers) (2013)” Viitattu 2.2.2018.

Aiheesta muualla muokkaa