Luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan

Tämä on luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan. Euroopassa asevelvollisuudesta on kylmän sodan jälkeen pikkuhiljaa luovuttu, vuonna 1990 sitä vielä käytti 23 EU:n 27:stä jäsenmaasta, nykyään nimellisesti enää viisi; Suomi, Tanska, Viro, Itävalta ja Kreikka. Näistä Itävallassa[1] ja Tanskassa[2] ei kuitenkaan ole käytännössä asevelvollisuutta, sillä kieltäytyjiä ei rangaista. Lisäksi osassa muista asevelvollisuutta ylläpitävistä maista velvollisuuden tulevaisuudesta käydään keskustelua.[3]

  Ei armeijaa
  Ei toimeenpantua asevelvollisuutta
  Kutsunnat käytössä, mutta alle 20 % koko ikäluokasta astuu palvelukseen
  Asevelvollisuuden poistaminen suunnitteilla
  Asevelvollisuus
(Jossain valtioissa asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä kuten Suomessa)
  Ei tietoa

LuetteloMuokkaa

Valtiot ilman asevoimiaMuokkaa

AsevelvollisuusMuokkaa

Asevelvollisuus on nykyisin käytössä seuraavissa valtioissa:

 •   Algeria
  • Koskee kaikkia yli 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 6 kuukautta (tarpeen vaatiessa pidempään). 20 % asevelvollisuusiän saavuttaneista miehistä kutsutaan palvelukseen.
 •   Angola
  • Koskee kaikkia 18–50-vuotiaita miehiä (joissakin raporteissa alaikärajaksi mainitaan 16). Saman ikäryhmän naiset kuuluvat myös asevelvollisuuden piiriin mikäli heillä on "erityistä pätevyyttä joka on armeijan kannalta kiinnostavaa". Yli 30-vuotiaat ovat vain reservissä. Palvelusaikaa ei ole määritelty. Siviilipalvelus mahdollinen.
 •   Bolivia
  • Koskee kaikkia 19–21-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi (pidempi sota-aikana). 30–35 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Brasilia
  • Koskee kaikkia yli 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 12 kuukautta, pidennettävissä 18 kuukauteen. Asepalveluksesta vapautetaan vanhempiensa ainoat pojat, yksinhuoltajat, orvot, rekrytointialueiden ulkopuolella asuvat, papit ja lääkärintarkastuksessa sopimattomiksi todetut. Noin 7 % miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Chile
  • Koskee kaikkia 18–45-vuotiaita miehiä. Heidät saatetaan kutsua palvelukseen koska tahansa 19 ja 30 ikävuoden välillä. Naiset voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi. Palvelusaika maa- ja ilmavoimissa 8–12 kuukautta, laivastossa 8–18 kuukautta. 16–24 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Dominikaaninen tasavalta
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Ei määrättyä palvelusajan pituutta.
 •   Ecuador
  • Koskee kaikkia vähintään 19-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi.
 •   Egypti
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 14–48 kk koulutustasosta riippuen.
 •   El Salvador
  • Koskee 18–20-vuotiaita naimattomia miehiä köyhemmistä sosiaaliluokista. Palvelusajan pituutta ei määritelty. Palvelusaika 12–18 kuukautta.
 •   Guatemala
  • Koskee 18–30-vuotiaita miehiä, perheiden päämiehet ja keskiluokkaiset opiskelijat ovat tavallisesti vapautettuja palvelusta. Palvelusaika 30 kuukautta.
 •   Guinea-Bissau
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaikaa ei määritelty.
 •   Guinea
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Honduras
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena 17-vuotiaana. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Iran
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta, loppuelämä reservissä.
 •   Israel
  • Koskee yli 18-vuotiaita miehiä ja naisia, ei-druusilaiset Israelin arabeja, druusilaiset naiset ja Jehovan todistajat[4] ovat vapautettuja palvelusta. Palvelusaika kolme vuotta miehille ja kaksi vuotta naisille. Noin kuukauden mittainen reservipalvelus joka vuosi 54 ikävuoteen saakka.
 •   Itävalta
  • Koskee 18–35-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 6 kk, siviilipalvelusaika 9 kk.
 •   Jemen
  • Palvelusaika 2–3 vuotta.
 •   Kap Verde 2 vuotta, valikoiva naisille ja miehille[5]
 •   Kambodža
  • Koskee kaikkia yli 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kolme vuotta, pidennettävissä kuudella kuukaudella tarpeen mukaan.
 •   Kazakstan
  • Kazakstan rekrytoi vuosittain 3-7% kutsuntoihin osallistuneista. Tämä johtuu siitä että kazakstanin armeijan vahvuudesta vain 30-35% on asevelvollisia.[6] Kazakstan aikoo lopettaa asevelvollisuuden ja siirtyä kokonaan ammattiarmeijaan vuoteen 2016 mennessä.[7]
 •   Kolumbia
  • Koskee kaikkia 18–50-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 1–2 vuotta.
 •   Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)
  • Koskee kaikkia 16–50-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 30–36 kuukautta.
 •   Korean tasavalta (Etelä-Korea)
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 26 kuukautta. Aseistakieltäytyjä saa 18 kuukautta vankeutta.[8]
 •   Kreikka
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 12 kuukautta.
 •   Kuuba
  • Koskee 17–28-vuotiaita miehiä ja naisia. Palvelusaika kaksi vuotta.[9]
 •   Kypros
 •   Laos
  • Koskee kaikkia yli 15-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 18 kuukautta. Hyvin harvat kutsutaan palvelukseen.
 •   Libya
  • Koskee 18–35-vuotiaita miehiä ja naisia. Vuoden 1967 laki määräsi pakollisen asepalveluksen kaikille yli 18-vuotiaille miehille, mutta sitä ei ole koskaan pantu täytäntöön.
 •   Meksiko
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi. Asevelvolliset arvotaan. Meksikolla on asukaslukuunsa nähden yksi maailman pienimmistä armeijoista.
 •   Mongolia
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika yksi vuosi.
 •   Mosambik
  • Koskee kaikkia 18–30-vuotiaita miehiä ja naisia. Palvelusaika kaksi vuotta.
 •   Norja
  • 1/3 ikäluokan miehistä ja naisista kutsutaan, palvelusaika 6/9/12 kk, siviilipalvelusaika 12 kk. . Vuodesta 2016 naisille tuli Norjassa valikoiva asevelvollisuus joka on samalla ensimmäinen Euroopassa[10].Samalla asepalveluksesta kieltäytymisestä luovuttiin.[10]
 •   Paraguay
  • Koskee kaikkia yli 18-vuotiaita miehiä, maailmansodan aikana myös samanikäisiä naisia muihin kuin taistelutehtäviin. Palvelusaika kaksi vuotta laivastossa ja vuosi muualla. Noin 20 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Päiväntasaajan Guinea
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusajan pituutta ei määritelty.
 •   Ruotsi
  • Ruotsi lakkautti yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010. [11] Heinäkuusta 2010 alkaen tarjolla on kaikille vapaaehtoinen kolmen kuukauden palvelus.
  • Lakkautettu asevelvollisuus koski kaikkia 18–47-vuotiaita miehiä. Palvelusaika oli 11 kk. Koulutettavien määrä oli vähentynyt kylmän sodan aikaisesta yli 90 %:n tasosta alle viidennekseen ikäluokan miehistä. Jehovan todistajat oli vapautettu palveluksesta.[12] Vuoden 2014 jälkeen Ruotsiin perustetaan ammattiarmeija. [13]
  • Maaliskuussa 2017 Ruotsissa otettiin käyttöön uudelleen asevelvollisuus lähialueiden heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Uusi asevelvollisuus koskee sekä miehiä että naisia[14]
 •   Singapore
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 24–30 kuukautta koulutuksesta riippuen.
 •   Somalia
  • Koskee kaikkia 18–40-vuotiaita miehiä sekä teoriassa 18–30-vuotiaita naisia, naisia ei käytännössä tavallisesti kutsuta. Palvelusaika kaksi vuotta tavallista palvelusta (18 kuukautta korkeakoulutasolle koulutetuille).
 •   Sudan
 •   Suomi
  • Koskee kaikkia 18–60-vuotiaita miehiä. Palvelusaika on lähtökohtaisesti 12 kuukautta. Useimmat määrätään kuuden tai yhdeksän kuukauden pituiseen palvelukseen. Nykyisin (vuonna 2019) 67,2 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen Suomessa.[15] Asepalvelukseen on viime vuosina määrätty noin 80 % miehistä ja noin 18 % heistä on keskeyttänyt palveluksen.
  • Siviilipalvelusaika 12 kk. Asevelvollisuus ei koske ahvenanmaalaisia. Ahvenanmaalainen voidaan velvoittaa palvelemaan luotsi- tai majakkalaitoksessa, mutta koska tällaista palvelusta ei ole koskaan järjestetty, ahvenanmaalaiset ovat olleet jatkuvasti vapautettuja ainakin rauhanaikaisen asepalveluksen suorituksesta. Itsenäisyyden alkuaikoina (vielä 1930-luvulla) asevelvollisuus ei ollut voimassa myöskään muutamissa Lapin kunnissa. Jehovan todistajat olivatmilloin? vapautettuja rauhanaikaisesta asevelvollisuuden suorittamisesta. Kaikilla Suomen kansalaisilla, naisillakin, on kuitenkin maanpuolustusvelvollisuus.
 •   Sveitsi
  • Koskee kaikkia 19–26-vuotiaita miehiä. 18–21-viikkoinen peruskurssi, reservissä 34-vuotiaaksi asti. Reservissä 6–7 kertausharjoitusta, kestoiltaan enintään 17 vuorokautta kunnes kokonaispalvelusaika 260 päivää tulee täyteen. Siviilipalvelus 390 päivää. Kolmannes ikäluokan miehistä suorittaa peruskurssin loppuun. Palveluksesta vapautetut joutuvat maksamaan armeijaveroa 2 % tuloistaan.
 •   Tanska
  • Asevelvollisuus koskee kaikkia kykeneviä miehiä. Heistä osa arvotaan palvelukseen kutsunnoissa. Normaali palvelusaika 4 kuukautta. Siviilipalvelus kestää 6 kuukautta. Vuosittain noin 30 % asevelvollisuusiän saavuttavista miehistä astuu palvelukseen. Asepalveluksen suorittamisesta maksetaan korvausta yli tuhat euroa kuukaudessa. Käytännössä asevelvollisuutta ei ole, sillä kieltäytyjiä ei rangaista.[2]
 •   Taiwan
  • Koskee kaikkia aikuisia miehiä ja palveluksen pituus on 1 vuosi [16]
 •   Thaimaa
  • Vapaaehtoiset palvelevat vuoden, muista osa arvotaan palvelemaan kaksi vuotta. Loput vapautetaan palveluksesta.
 •   Tunisia
  • Koskee kaikkia yli 20-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena 18-vuotiaana. Palvelusaika 12 kk. Asepalveluksen välttely yleistä, yleensä vain köyhät joutuvat palvelukseen muiden selvitessä rahalla.
 •   Turkki
  • Koskee kaikkia 20–65-vuotiaita miehiä (käytännössä yli 46-vuotiaita ei kutsuta). Palvelusaika 15/12/6 kuukautta. Lyhimpään palvelusaikaan ovat oikeutettuja mm. yliopisto-opiskelijat. Kolme vuotta ulkomailla asuneet kansalaiset voivat suorittaa rahallisen korvauksen.
 •   Valko-Venäjä
  • Koskee kaikkia 18–27-vuotiaita miehiä. Palvelusaika 18 kuukautta, 12 kuukautta korkeasti koulutetuille. Noin 35 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen.
 •   Venezuela
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika kaksi vuotta. Noin 23 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen.
 •   Venäjä
  • Palvelusaika yksi vuosi.[17] Siviilipalvelus 3,5 vuotta.[18] Asepalveluksen välttely yleistä, velvollisuudesta vapautetaan mm. terveyssyistä ja yliopisto-opiskelun ansiosta. Noin 10 % ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen. Venäjä on siirtymässä asteittaisesti ammattiarmeijaan, ja suurin osa asevoimista koostuu jo palkatusta henkilöstöstä.[19]
 •   Vietnam
  • Koskee kaikkia vähintään 18-vuotiaita miehiä. Palvelusaika on kaksi vuotta, upseereilla kolme.
 •   Viro
  • Koskee kaikkia 19–27-vuotiaita miehiä. Palvelus voidaan aloittaa vapaaehtoisena jo 17-vuotiaana, jolloin ao. henkilö saa valita palveluspaikkansa. Palvelusaika 8–11 kuukautta. Noin 15 % ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen. Siviilipalvelusaika 16 kk.

Asevelvollisuus ei käytössäMuokkaa

 •   Argentiina
  • Ei ole kutsunut ketään asepalvelukseen vuoden 1994 jälkeen.
 •   Alankomaat
  • Yleinen asevelvollisuus voimassa de jure. Jehovan todistajat vapautettu palveluksesta.
 •   Kanada
  • Asevelvollisuus sodan aikaan johti 1917 ja 1944 sisäpoliittiseen kriisiin ranskankielisen väestön vastustuksen vuoksi.
 •   Kiinan kansantasavalta
  • Asevelvollisuus on ollut voimassa Kiinan kansantasavallan synnystä vuodesta 1949 asti, Kiinan suuresta väkiluvusta johtuen vapaaehtoisia on aina ollut riittävästi eikä kutsuntoja ole kertaakaan järjestetty.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Austria
 2. a b http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/reports/Denmark
 3. http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analyses-75.pdf
 4. UNHCR: Israel: Information on military service and exemption from military service UNHCR. Viitattu 30.06.2007.
 5. MILITARY SERVICE AGE AND OBLIGATION World Factbook. Arkistoitu 22.3.2016. Viitattu 2.2.2018.
 6. http://en.tengrinews.kz/military/Short-young-men-will-not-be-recruited-to-Kazakhstan-army-13161/
 7. http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2013/10/09/newsbrief-01
 8. Muistoja, joihin en haluaisi palata (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Cuba: Military The World Factbook. CIA. Arkistoitu 10.2.2016. Viitattu 9.1.2016. (englanniksi)
 10. a b Yle ulkomaat - Norjalaisille naisille asevelvollisuus – "Meillä on kaikki syy olla ylpeitä" yle.fi.
 11. Sweden: conscription to be phased out by 1 July 2010 WRI.org.
 12. Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga 3.6.1966. Rättsnätet. Viitattu 25.05.2007.
 13. http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Asevelvollisuus+lakkautetaan+Ruotsissa/1135246952837
 14. Ruotsi päätti asevelvollisuuden palauttamisesta rajattuna – puolustusministerin mukaan motivaatio ratkaisee yhä pitkälti palvelukseen joutumisen HS Ulkomaat. 2.3.2017. Helsingin Sanomat. Viitattu 2.3.2017.
 15. [1]
 16. Yle Uutiset Yle Uutiset. Viitattu 27.12.2022.
 17. http://en.rian.ru/russia/20070312/61865158.html
 18. [2]
 19. http://sputniknews.com/military/20150428/1021491573.html
 20. NATO and the Defence Reform Commission: partners for progress (SETimes.com) setimes.com.
 21. Syed Saddiq: BTN and National Service are abolished
 22. Syed Saddiq: BTN, National Service abolished (Arkistoitu – Internet Archive)
 23. Central Intelligence Agency: The World Factbook: Military Service Age and Obligation cia.gov. Arkistoitu 22.3.2016. ”17-23 years of age (officers 20-24) for voluntary military service; no conscription; applicants must be single male or female Philippine citizens with either 72 college credit hours (enlisted) or a baccalaureate degree (officers) (2013)” Viitattu 2.2.2018.

Aiheesta muuallaMuokkaa